logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 8. 3. 2024

Posledná aktualizácia8.3.2024 11:27
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_33.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“) vyhlásila dňa 24.1.2024 riadnu voľbu na neobsadenú funkciu:

jedného člena Komory za kluby amatérskeho futbalu,

ktorá sa v súlade s článkom 46, ods. 6 Stanov SFZ a článkom 6, ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) uskutočnila elektronickou formou, prostredníctvom ISSF, v termíne:

od 25. februára 2024 00:01 hod., do 3. marca 2024 23:59 hod.

V lehote na predloženie návrhov kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu od 10. februára 2024 o 00:01 hod. do 18. februára 2024 o 23:59 hod., boli SFZ elektronickou formou, na e-mailovú adresu: volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy: „Riadna voľba člena Komory SFZ pre riešenie sporov 2024“, doručené a následne VK SFZ predložené dva návrhy kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu a to na:

 1. JUDr. Davida Vöröša  dňa 10.2.2024, od navrhovateľa: Lokomotíva Devínska Nová Ves, IČO 30811465.
 2. Mgr. Viktora Karela – dňa 14.2.2024, od navrhovateľa: Obecný futbalový klub Majcichov, IČO 31822894.

Volebná komisia SFZ návrhy oboch kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu s požadovanými prílohami na svojom zasadnutí dňa 19.2.2024 preskúmala a skonštatovala, že spolu s návrhmi kandidátov boli SFZ doručené všetky požadované prílohy a že obaja kandidáti splnili podmienky kandidatúry na voľby a zaradila ich do zoznamu kandidátov na člena Komory za kluby amatérskeho futbalu.

Volebná komisia SFZ, na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania v riadnych voľbách členov Komory“, vypracovanej IT oddelením SFZ – správcom  ISSF, dňa 4.3.2024 a na základe vlastných zistení:

 1. konštatuje, že riadna voľba 1 člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, uskutočnená elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v termíne od 25.2.2024 do 3.3.2024 bola  vykonaná v súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledok hlasovania:
 2. v riadnej voľbe člena Komory za kluby amatérskeho futbalu, bol klubmi amatérskeho futbalu vo voľbách dvom kandidátom na člena Komory SFZ pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu daný nasledovný počet hlasov:

Poradové číslo kandidáta          Meno a priezvisko                  Počet hlasov 

 1.                                            JUDr. David Vöröš                   72

 2.                                           Mgr. Viktor Karel             42

c) z vyššie uvedených dvoch kandidátov bol v riadnej voľbe za člena Komory SFZ

pre riešenie sporov za kluby amatérskeho futbalu zvolený JUDr. David Vöröš.

Poučenie: Subjekt, ktorý bol rozhodnutím Volebnej komisie SFZ dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ odvolanie, ktoré doručí Volebnej komisii SFZ (čl. 60, ods. 8 Stanov SFZ). 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – disciplinárna sankcia (ďalej len "DS") – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U876: Mário Mrva (FK Železiarne Podbrezová, Niké liga) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.3.2024. 

U877: Patrik Beňuš (1266986 / FK Železiarne Podbrezová / Niké liga / F) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážka delegovaných osôb s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – finančná pokuta 300 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U878: Polydefkis Volanakis (MFK Zemplín Michalovce, Niké liga) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 3.3.2024.

U879: Mário Boris (MŠK Považská Bystrica, MONACObet liga) – vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 3.3.2024.

U880: Peter Petrán (MŠK Rimavská Sobota, III. liga) – vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou kolenom do oblasti genitálií v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 4.3.2024.

U881: Lukáš Lupták (MŠK Rimavská Sobota, III. liga) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera hlavou do hlavy nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 4.3.2024.

U882: Stanislav Soroka (Partizán Bardejov, II. LSD U19) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/1d DP, od 3.3.2024.

U883: Pavol Marcinek (Partizán Bardejov, II. LSD U19) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera v súboji o loptu mimo PÚ podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.3.2024. 

U884: Matej Obšitoš (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.3.2024

U885: Lucas Hric (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LSŽ U14) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna kritika delegovanej osoby, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 48/2a a čl. 39/1 DP, od 3.3.2024.

Vylúčenie po 2. ŽK pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U886: Dárius Rusko (FK Podkonice, III. liga), od 2.3.2024.

U887: Branislav Poremba (ŠK Odeva Lipany, III. liga), od 3.3.2024.

U888: Gabriel Jurík (MŠK Považská Bystrica, II. LSD U19), od 3.3.2024.

U889: Peter Ernek (MŠK Považská Bystrica, II. LSD U19), od 3.3.2024.

U890: Dušan Durkaj (1098764 / MFK Vranov n. Topľou / II. LSD U19 / T), od 4.3.2024.

U891: Noel Rebej (FK Galaktik, II. LSD U19), od 4.3.2024.

U892: Luca Gemainer (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), od 3.3.2024.

U893: Jonáš Vicen (FKM Karlova Ves Bratislava, I. LSŽ U15), od 3.3.2024.

U894: Soňa Servátková (FC Spartak Trnava, Demišport liga), od 7.3.2024.

DS po 3. ŽK pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U895: Michal Kuruc (1129366 / FC Petržalka / MONACObet liga / T), od 2.3.2024.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U896: Tigran Barseghyan (ŠK Slovan Bratislava futbal, Niké liga), od 3.3.2024.

U897: Matej Moško (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Niké liga), od 3.3.2024.

U898: Oscar Castellano Matallana (Spartak Myjava, MONACObet liga), od 2.3.2024.

U899: Roman Begala (FC Petržalka, MONACObet liga), od 2.3.2024.

U900: Stanislav Lacko (MŠK Púchov, MONACObet liga), od 3.3.2024.

U901: Stanislav Olejník (FC ŠTK 1914 Šamorín, MONACObet liga), od 4.3.2024.

U902: Filip Vojtek (Stará Ľubovňa Redfox Football Club, III. liga), od 3.3.2024.

U903: Dominik Martišiak (OK Častkovce, III. liga), od 3.3.2024.

U904: Filip Buček (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga)

U905: Michal Hudák (FK Slovan Duslo Šaľa, III. liga)

U906: Erik Gaško (MFK Zvolen, III. liga) – všetci od 3.3.2024.

U907: Marko Püšpöky (FTC Fiľakovo, III. liga).

U908: Collins Terese Toshor (TJ Baník Kalinovo, III. liga).

U909: Tomáš Komara (MŠK Spišské Podhradie, III. liga).

U910: Matyáš Jeník (FK Rača Bratislava, III. liga).

U911: Dániel Knesz (KFC Komárno, II. LSD U19).

U912: Oliver Grman (FK Nitra, II. LSD U19) – všetci od 4.3.2024.

U913: Jakub Suchý (MFK Snina, II. LSD U19), od 7.3.2024.

U914: Dávid Chobot (MFK Bytča, II. LMD U17 od 3.3.2024.

U915: Pavol Kačúr (Slavoj Trebišov, I. LSŽ U15), od 3.3.2024.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U916: Patrik Krivošík (FK Slovan Duslo Šaľa, III. liga), od 3.3.2024.

U917: Pavol Bellás (FK Rača Bratislava, III. liga), od 4.3.2024.

Disciplinárne konania:

U918: MFK Dukla Banská Bystrica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a provokatívne prejavy) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 22. kola NL MFK Dukla B. Bystrica – FC Košice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U919: FC Košice (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ, priloženej fotodokumentácie a vyčíslenie škody, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie ochrannej siete, sedadiel, sociálnych zariadení v sektore hostí a technického zariadenia štadióna) v stretnutí 22. kola NL MFK Dukla B. Bystrica – FC Košice, podľa čl. čl. 58/1a, b, c DP ukladá:

 1. DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP,
 2. Ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí na najbližšie 2 súťažné stretnutia Niké ligy, podľa čl. 43/2d DP, od 8.3.2024,
 3. Ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze nahradiť poškodenému klubu (MFK Dukla B. Bystrica) spôsobenú škodu, podľa čl. 43/2p DP, a to v lehote do 30 dní od zverejnenia ÚS; Zároveň v stanovenej lehote DK žiada klub o zaslanie dokladu k vysporiadaniu vzniknutej škody.

U920: MFK Skalica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 22. kola NL MFK Skalica – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U921: AS Trenčín (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) po skončení stretnutia 22. kola NL MFK Skalica – AS Trenčín, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U922: Damián Bariš (1239109 / AS Trenčín / Niké liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ k stretnutiu 22. kola NL MFK Skalica – AS Trenčín, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U923: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia, podnet delegáta SFZ a priloženú fotodokumentáciu zo stretnutia 22. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U924: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Niké liga). Berie na vedomie stanoviská klubu a p. Mateja Choreňa (NR) k U863 a na základe U862 rozhodla, že za HNS hlavného usporiadateľa (verbálna kritika a fyzický kontakt s NR) v stretnutí 21. kola NL FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.

U925: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za HNS divákov (opakované vulgárne pokriky na adresu súpera, použitie pyrotechniky s následkom prerušenia stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 22. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 500 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U926: FC Spartak Trnava (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (opakované vulgárne pokriky na adresu súpera a prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti) v stretnutí 22. kola NL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 500 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U927: AS Trenčín (Niké liga). Berie na vedomie odvolanie klubu, podané dňa 4.3.2024 voči U866. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/7 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.

U928: Filip Balaj (1295436 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble / Niké liga). Na základe podnetu KR SFZ zo dňa 7.3.2024, za telesné napadnutie – udretie súpera do oblasti hlavy nie zanedbateľnou silou mimo súboja o loptu v stretnutí 22. kola NL MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 8.3.2024.

U929: Spartak Myjava (MONACObet liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 18. kola MONACObet ligy Spartak Myjava – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U930: FC Petržalka (MONACObet liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 18. kola MONACObet ligy Spartak Myjava – FC Petržalka, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U931: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (MONACObet liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov) v stretnutí 18. kola MONACObet ligy MFK Tatran L. Mikuláš – KFC Komárno, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie podľa, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U932: 1. FC Tatran Prešov (MONACObet liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 18. kola MONACObet ligy 1. FC Tatran Prešov – OFK Malženice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U933: RSC Hamsik Academy Banská Bystrica (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 16. kola III. ligy RSC Hamsik Academy B. Bystrica – FK Podkonice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U934: MŠK Spišské Podhradie (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za HNS diváka (opakované vulgárne urážky na adresu delegovaných osôb a provokatívne prejavy) v stretnutí 16. kola III. ligy MŠK Spišské Podhradie – TJ Tatran Oravské Veselé, ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osobe Peter Cehuľa (1051558) na štadión klubu počas všetkých domácich stretnutí klubu, podľa čl. 43/2h DP, od 8.3.2024 do 30.6.2024.

U935: Peter Cehuľa (1051558). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, začína disciplinárne konanie za HNS (opakované vulgárne urážky na adresu delegovaných osôb a provokatívne prejavy) v stretnutí 16. kola III. ligy MŠK Spišské Podhradie – TJ Tatran Oravské Veselé, podľa čl. 71/1, 3b DP a zároveň žiada menovaného o písomné stanovisko k veci, do 12.3.2024.

U936: 1. FK Svidník (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 16. kola III. ligy 1. FK Svidník – MŠK Tesla Stropkov, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U937: MŠK Tesla Stropkov (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 16. kola III. ligy 1. FK Svidník – MŠK Tesla Stropkov, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U938: FK Dubnica nad Váhom (III. liga). Berie na vedomie klubom zaslaný doklad, potvrdzujúci vysporiadanie finančných záväzkov voči p. Janovi Sombergovi, vyplývajúcich z uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/4/2023 a zároveň ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov do klubu, uložené v zmysle U578.

U939: Martin Šulek (1293222 / FC Spartak Trnava / Niké liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U820 rozhodla, že žiadosť zamieta.

FUTSAL:
Disciplinárne konania:

U940: Na základe podnetu p. Pavla Havrillu zo dňa 23.2.2024, začína disciplinárne konanie vo veci porušenia ustanovenia predpisov SFZ a SF a zároveň žiada Slovenský futsal o stanovisko k veci a zaslanie správy kontrolóra SF za rok 2023, a to do 12.3.2024.

2. Oznamy:

Vo veci vylúčenia hráča Polydefkis Volanakis (1442631 / MFK Zemplín Michalovce / Niké liga) berie na vedomie stanovisko KR SFZ zo dňa 7.3.2024 k okolnostiam vylúčenia v stretnutí 22. kola NL MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce a odkazuje na U878.

Vo veci vylúčenia hráča Luca Gemainer (1328389 / FK Inter Bratislava / II. LSD U19) berie na vedomie stanovisko KR SFZ zo dňa 7.3.2024 k okolnostiam vylúčenia v stretnutí 17. kola II. LSD U19 FK Inter Bratislava – FC ŠTK 1914 Šamorín a odkazuje na U892.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.3.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

MONACObet liga:
Schvaľuje:

19. kolo: Malženice – Púchov 9.3. o 14:00, L. Mikuláš – Žilina B, v pôvodnom termíne, ale o 13:30;

22. kolo: Trebišov – Petržalka 29.3. o 12:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Žreb semifinále Slovnaft Cupu sa uskutoční 14.3.2024 o 13:00 hod.
 • Finále Slovnaft Cupu sa odohrá 1.5.2024 od 15:00 v KFA Košice.
 • Hamsik Academy (III. liga) odohrá v jarnej časti svoje domáce stretnutia na UT Radvaň.
Schvaľuje:
Slovnaft Cup štvrťfinále:

Slovan BA – Podbrezová 13.3. o 20:30

III. liga:

18. kolo: Bánová – Podkonice, v pôvodnom termíne, ale na UT (Strážov)

20. kolo: Zvolen – Nové Mesto 29.3. o 15:00

U19:

15. kolo: Žilina – Trenčín 9.3. o 10:00

U17/16:

16. kolo: Slovan BA – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prievoz), Trenčín – Prešov 16.3. o 13:00 / 15:15 na UT,

17. kolo: Prešov – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

21. kolo: Prešov – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

25. kolo: Prešov – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Ličartovce.

U19/17:

17. kolo: Humenné – Bardejov, v pôvodnom termíne, ale na UT,

18. kolo: Poprad – Snina, v pôvodnom termíne, ale na UT (Tatranská Lomnica),

19. kolo: Dubnica – Šamorín 16.3. o 10:00 / 12:30 na UT, Skalica – Senec, v pôvodnom termíne, ale na UT.

U15/14:

3. kolo NČ: Prešov – Vranov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

4. kolo NČ: Humenné – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na UT, Žilina – FC Košice 27.3. o 14:00 / 16:00 na UT (Strážov), Ružomberok – Hamsik Academy 17.3. o 10:00 / 12:00 na UT,

4. a 11. kolo NČ: Ružomberok – Hamsik Academy sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 4. kolo NČ 16.3. o 16:00 / 18:00 na UT (Rudlová) a 11. kolo NČ 18.5. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Černová,

5. kolo NČ: Prešov – Žilina 24.3. o 12:00 / 14:00 na UT (Prostějovská ul.)

U13/12:

15. kolo: Lokomotíva Košice – Vranov 14.3. o 14:00 / 15:30 na UT (Užhorodská ul.),

16. kolo: Hamsik Academy – Žilina 17.3. o 10:00 / 11:30 na UT (Rudlová),

17. kolo: Rača – Dubnica, v pôvodnom termíne, ale na UT (Mladá Garda),

18. kolo: Lučenec – R. Sobota 28.3. o 12:00 / 13:30 na UT.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

15. kolo: GFC reg. akadémia – Žilina 30.3. o 11:00,

16. kolo: Ružomberok – Trenčín 9.3. o 15:00 na UT, Slovan BA – GFC reg. akadémia, v pôvodnom termíne, ale na UT (Pasienky),

17. kolo: Trenčín – Trnava 16.3. o 10:00 na UT (This is my sen academy),

18. kolo: Ružomberok – Petržalka 23.3. o 15:00 na UT.

WU19 / WU15:

13. kolo: B. Bystrica – Žilina 28.3. o 11:00 / 13:00 na UT (Radvaň),

17. kolo: FC Košice – Bardejov 10.3. o 9:00 / 11:00 na UT (Janigova), Ružomberok – Humenné, v pôvodnom termíne, ale na UT.

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby žiadajúce o udelenie licencie pre štart v Niké lige / klubových súťažiach UEFA mužov a žien, MONACObet lige a udelenie licencie Futbalovej akadémie v licenčnej sezóne 2024/2025, že termín vloženia dokumentácie do elektronického modulu licenčných konaní SFZ je 

najneskôr 15. marca 2024, do 23:59 hod.

Po tomto termíne bude systém zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie, vloženej klubmi k 15.3.2024, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ (LcK). Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v ÚS SFZ č. 35, dňa 22.3.2024 a v sekcii LcK na webovom sídle SFZ.

Dokumentácia klubov pre štart v Demišport lige a pre ostatné licencie SFZ mládeže, musí byť odoslaná doporučenou poštou na adresu „Oddelenie mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“ (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty na obálke), najneskôr 15.3.2024 na dátovom nosiči. 

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Košiciach, v termíne 23.3. 2.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Michalovciach, v termíne 22.3. 8.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Považskej Bystrici, v termíne 6.4.  30.6.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
 • Školenie UEFA C licencie 2024 v Trenčíne, v termíne 21.4. 21.7.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.3.2024.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí minimálne 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 4.3.2024, Žilina Psychológia Identita a rozvoj hráča 2 (pre trénerov UEFA B / A / PRO licencie v rozsahu 3 hodín) organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 3.4.2024

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:

Šafárik od 28.2., do prihlásenia, Kružliak 1. – 8.3., Janček 5.3., Krčová od 1.3. PN – do prihlásenia, Pati Nagy 5.3., Mano 16.3., Eperješi 5.3. (zrušenie ospravedlnenia), Ondrášová od 5.3. k dispozícii KR, Horváth 28. – 30.3., Farkaš 22. – 25.3., Ihring od 6.3. k dispozícii KR, R. Bobko 14.4. a 19. – 21.4., Cabaj 14. – 18.3., Vrábeľ 8. – 10.3.

Úsek PRospravedlnenia:

Kopča 2. – 5.3., Makový 28.3. – 1.4., Brendza 15. – 17.3.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Džubák 30.3., Kovalčík 22. – 24.3., Fajčík 12. – 19.3.

 MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom, že medzinárodné transfery zo zahraničia na Slovensko bude možné z technických príčin realizovať najneskôr do 30.3.2024, do 24:00 hod. Zároveň odporúča, aby kluby posielali podklady v dostatočnom časovom predstihu formou mailovej komunikácie. Prestupové obdobie pre transfery v rámci SFZ je nezmenené, teda do 31.3. 2024.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia SF:

U45: Poplatky za delegované osoby v Niké Futsal Extralige 2023/24, extralige U20 2023/24 a extralige U17 2023/24 za mesiac február kluby nájdu spolu s poplatkami za január 2024 v najbližšej zbernej faktúre.

U46: Z dôvodu viacerých športových podujatí, konaných 16.3.2024 v športovej hale Rosinky v Žiline, schvaľuje po dohode klubov ÚHČ zápasu 17. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam ŽilinaMIMEL Lučenec na 19:15 hod.

Exekutíva SF:
Oznamuje zmeny obsadenia R na Final Four o Slovenský pohár:

Piatok 8.3.2024 semifinále (ŠH Levice):

20:30 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Komárno (Šlapka za Budáč)

Sobota 9.3.2024 (ŠH Levice):

13:00 zápas o 3. miesto (Botka za Fischer)

Oznamuje obsadenie R a D na 17. kolo NFE:

Piatok 15.3.2024:

19:00 Partizán Bardejov futsal – Pinerola 1994 FA BA (Botka, Šlapka, Kuspán)

19:00 Futsal team Levice – FSC Prievidza (Bohun, Polomský, Hrmo)

20:30 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA – Podpor Pohyb Košice (Belavý, Nagy, Hlavenka)

Sobota 16.3.2024:

19:15 ŠK Makroteam Žilina – MIMEL Lučenec (Behančin, Nemček, Cimprich)         

Ospravedlnenie: Antalík 22. – 23.3 a 5. – 6.4. 

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa