logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

Posledná aktualizácia23.4.2021 09:14

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_37.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U659: Mikuláš Bakaľa (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 22.4.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U660: Bernard Petrák (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U661: Jakub Tancík (FC Nitra, Fortuna liga).

U662: Vladimír Kukoľ  (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), všetci od 18.4.2021.

U663: Pavol Farkaš (FC Petržalka, II. liga), od 19.4.2021.

U664: Marek Petruš (1072768 / MFK Tatran L. Mikuláš / II. liga / T), od 18.4.2021.

U665: Lukáš Kulich (Slavoj Trebišov, II. liga), od 22.4.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U666: Ján Maslo (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U667: Samuel Šefčík (FC Nitra, Fortuna liga).

U668: Martin Slaninka (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U669: Ján Mizerák (MFK Skalica, II. liga).

U670: Dávid Krčík (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), všetci od 18.4.2021.

U671: Alexander Horvát (FC Petržalka, II. liga), od 19.4.2021.

U672: Peter Čögley (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 19.4.2021.

U673: Lukáš Šimko (Slavoj Trebišov, II. liga), od 22.4.2021.

U674: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do priestorov štadióna a umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu), nedodržaniu Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s Covid-19 a fyzickej konfrontácii bezpečnostného manažéra D s trénerom brankárov H počas stretnutia 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b, DP, do 27.4.2021.

U675: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS členov delegácie hostí (vulgárne výroky a hrubé urážky voči R, AR1 a AR2) počas a po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b, DP, do 27.4.2021.

U676: Miroslav Poliaček (FK Železiarne Podbrezová / II. liga / GM). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R, AR1 a AR2) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, do 27.4.2021.

U677: Branislav Jašurek (1133684). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R, AR1 a AR2) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, do 27.4.2021.

U678: Martin Prieboj (1311595 / MFK Tatran L. Mikuláš / II. liga / BM). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (fyzická konfrontácia s trénerom brankárov H) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 27.4.2021.

U679: Tomáš Čechovič (1228760 / FK Železiarne Podbrezová / II. liga / TB). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (fyzická konfrontácia s bezpečnostným manažérom D) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 27.4.2021.

U680: Tomáš Prisztács (1255236 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / AT). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (pôsobenie na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) počas stretnutia 5. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa 71/1, 3b, d DP, do 27.4.2021.

U681: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k pôsobeniu asistenta trénera Tomáša Prisztácsa na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT počas stretnutia 5. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, do 27.4.2021.

U682: Michal Gašparík (1131280 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada menovaného o písomné stanovisko k pôsobeniu asistenta trénera Tomáša Prisztácsa na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT počas stretnutia 5. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, do 27.4.2021

U683: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 5. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FK Senica.

U684: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 22. kola II. medzi Slavoj Trebišov – FK Železiarne Podbrezová.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.4.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

27. kolo: Bardejov – B. Bystrica 2.5. o 17:00.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Železiarne Podbrezová, za nedodržanie RS, čl. 28/c, ods. 7 (nedostavenie sa trénera na pozápasový rozhovor v 25. kole).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 8.5. 3.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 27.4.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (FIFA test 75-25m, umelá tráva, bez projektu Šanca):

27.4.2021 od 10:00 v Dubnici n. Váhom (BFZ / ZsFZ);

4.5.2021 od 11:00 v Tatranskej Lomnici (SsFZ / VsFZ).

Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hrčka 4.5., Kružliak od 22.4., do prihlásenia, Čiernik 24.4.

Úsek PR ospravedlnenia: Vais 15.5., Richtárik 7. – 9.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Farbula 7. – 9.5.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa