logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

Posledná aktualizácia8.5.2021 10:03

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_38.pdf

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U685: Peter Gergely (FK Dubnica nad Váhom, II. liga), od 25.4.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U686: Rabiu Ibrahim (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 26.4.2021.

U687: Eric Kleybel Ramirez Matheus (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U688: Antonio Asanović (FK Senica, Fortuna liga).

U689: Tomáš Nagy (FK Poprad, II. liga), všetci od 25.4.2021.

U690: Adam Laczkó (ŠK Slovan Bratislava 21, II. liga), od 24.4.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U691: Joeri de Kamps (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 26.4.2021.

U692: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 25.4.2021.

U693: Konstantinos Oinkonomou (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), 24.4.2021

U694: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U674 a za nedostatočnú US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do priestorov štadióna a umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu) a nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s Covid-19 počas stretnutia 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 57/1c, čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2, čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U695: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U675 a za HNS členov delegácie hostí (vulgárne výroky a hrubé urážky voči R, AR1 a AR2) počas stretnutia 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa 48/1c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/4 a čl. 11 DP.

U696: Miroslav Poliaček (1145186 / FK Železiarne Podbrezová / II. liga / GM). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U676 a za HNS (vulgárne urážky voči delegovaným osobám) a neoprávnený vstup na HP po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U697: Branislav Jašurek (1133684). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U677 a za HNS (vulgárne urážky voči delegovaným osobám) počas stretnutia 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U698: Martin Prieboj (1311595 / MFK Tatran L. Mikuláš / II. liga / BM). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U678 a za telesné napadnutie (vzájomné sotenie s trénerom brankárov H) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.

U699: Tomáš Čechovič (1228760 / FK Železiarne Podbrezová / II. liga / TB). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U679 a za telesné napadnutie (vzájomné sotenie s bezpečnostným manažérom D) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 49/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 49/2a a čl. 12/2 DP.

U700: Ján Papaj (1107468 / MFK Tatran L. Mikuláš / športový riaditeľ). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (hrubá urážka na adresu R) po stretnutí 26. kola II. ligy MŠK Žilina B – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U701: Peter Bulla (1319765 / FC Petržalka / II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS (hrubé urážky voči delegovaným osobám) v 1. polčase a počas polčasovej prestávky v stretnutí 26. kola II. ligy FC Petržalka – KFC Komárno, podľa 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 71/5a DP.

U702: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola FL – nadstavbová časť o udržanie FK Senica – MFK Zemplín Michalovce a informáciu ÚLK, v súvislosti s vydaním novej IPRT karty pre asistenta trénera hostí Ondreja Dudu.

U703: Berie na vedomie podnet Pavla Farkaša (1154751) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň menovanému oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie záväzkov po splatnosti je komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 59, ods. 2 stanov SFZ.

U704: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 26. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FC Košice a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U705: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola FL – nadstavbová časť o titul FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK DAC 1904 D. Streda.

U706: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 6. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa MFK Ružomberok – ŠKF Sereď.

U707: Tomáš Prisztács (1255236 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / AT). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U680 a za porušenie čl. 10/b Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.

U708: Michal Gašparík (1131280 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U682.

U709: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U681 a za porušenie čl. 10/b Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (pôsobenie asistenta trénera Tomáša Prisztácsa na lavičke náhradníkov bez identifikačnej karty IPRT) v stretnutí 5. kola FL – nadstavbová časť o ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U710: Tidiane Djiby Ba (1238134 / FC Nitra / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U643 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 29.4.2021 do 31.12.2021.

U711: FK Senica. Obdržala uznesenie komory SFZ pre riešenie sporov sp. zn. KS/11/2020 v spojení s uznesením sp. zn. KS-O/11/2020, v právnej veci navrhovateľa Maroš Ferenc, v zastúpení JUDr. Tomáš Gábriš, proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2021 a vykonateľnosť dňa 25.4.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U712: FC Nitra. Obdržala uznesenie komory SFZ pre riešenie sporov sp. zn. KS/26/2019 o náhrade trov konania v právnej veci navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád, v zastúpení JUDr. Tomáš Stoklasa, proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2020 a vykonateľnosť dňa 13.7.2020. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.5.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

II. liga - schvaľuje:

27. kolo: Púchov – Žilina B 2.5. o 17:00;

28. kolo: Slovan 21 – Petržalka 8.5. o 10:30.

Vyzýva kluby zo súťaží riadených SFZ na zaslanie prípadných návrhov a podnetov do Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2021/2022, do 14.5.2021 na e-mailovú adresu miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

Oznamuje, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom zasadnutí dňa 27.4.2021 v Bratislave:

1. Udelil licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, MFK Ružomberok, FK Senica, ŠKF Sereď, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a MŠK Žilina, ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.

2. Licenciu pre štart vo FORTUNA lige  a klubových súťažiach EFA v licenčnej sezóne 2021/2022 neudelil klubu FC Nitra, pre nesplnenie minimálnych požiadaviek infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 (vrátane) právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané písomné poučenie.

3. Udelil licenciu pre štart v UEFA Lige majstrov žien a I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom ŠK Slovan Bratislava futbal, Partizán Bardejov BŠK a Spartak Myjava, ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.

4. Udelil licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, FC Petržalka, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina, ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.

5. Licenciu pre štart v I. lige žien v licenčnej sezóne 2021/2022 neudelil klubu FC Nitra, ktorý nesplnil požiadavky finančných licenčných kritérií a klubu FK Poprad, ktorý nesplnil požiadavky personálno-administratívnych a finančných licenčných kritérií. Oba kluby majú do 12.5.2021 (vrátane) právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom im bolo zaslané písomné poučenie.

6. Udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, Partizán Bardejov BŠK, ŠK Slovan Bratislava futbal (21), MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FC Petržalka, MŠK Púchov, FK Železiarne Podbrezová, MFK Skalica, ŠTK 1914 Šamorín, Slavoj Trebišov a MŠK Žilina B, ktoré splnili minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.

7. Podmienečne udelil licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 klubom FK Dubnica n. Váhom, KFC Komárno a FC Košice a ukladá im opatrenie – do 9.7.2021 predložiť účtovnú závierku za finančný rok 2020. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, zaháji konanie o odobraní udelenej licencie a akceptovaná nebude prihláška klubu do súťažného ročníka 2021/2022.

8. Licenciu pre štart v II. lige mužov v licenčnej sezóne 2021/2022 neudelil klubu FK Poprad, ktorý nesplnil požiadavky personálno-administratívnych, právnych a finančných licenčných kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 (vrátane) právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané písomné poučenie.

9. Podmienečne udelil licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom MFK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava futbal, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, MFK Ružomberok, AS Trenčín, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina (udelenie licencie potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie muži aj dorast). Podmienečne, s udelením opatrenia, uložil licenciu klubom FK Poprad (vysporiadanie záväzku voči SP do 5.7.2021), FK Senica (vysporiadanie osôb z úseku mládeže do 25.6.2021) a 1. FC Tatran Prešov (je v ochrannej lehote).

10. Licenciu Futbalovej akadémie na licenčnú sezónu 2021/2022 neudelil klubu FC Nitra, pre nesplnenie minimálnych finančných licenčných kritérií. Uvedený klub má do 12.5.2021 (vrátane) právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), o čom mu bolo zaslané písomné poučenie.

11. Schválil zaradenie klubov FK Dubnica n. Váhom, FC Košice a FC Petržalka do skráteného licenčného konania pre získanie licencie Futbalovej akadémie.

12. Potvrdil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom Partizán Bardejov BŠK, FK Inter Bratislava, SDM Domino, FK Humenné, Jupie FŠ Mareka Hamšíka, FKM Karlova Ves, FC Košice, FC Lokomotíva Košice, FK Slovan Levice, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad Lučenec, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, FC Petržalka, FC Baník Prievidza, MŠK Púchov, MŠK Rimavská Sobota, MFK Skalica, MFK Snina, FK Noves Spišská Nová Ves, MŠK Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov, MFK Vranov nad Topľou, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK Dubnica n. Váhom.

13. Potvrdil licenciu Čakateľa na licenčnú sezónu 2021/2022 klubom MFK Detva, MFK Dolný Kubín, KFC Komárno, MŠK Kysucké Nové Mesto, ŠK Odeva Lipany, ŠK Žolík Malacky, FKM Nové Zámky, FAMT Prešov, FK Tempo Partizánske, MŠK Považská Bystrica, FK Rača, MFK Rožňava, MŠK Senec, MFK Stará Ľubovňa a CFM Jozefa Adamca.

14. Pre nesplnenie podmienok neudelil licenciu Čakateľa na sezónu 2021/2022 klubu Akadémia Juventus Žilina.

15. Všetky kluby, ktorým bola udelená príslušná licencia, sú povinné v stanovených termínoch plniť opatrenia POLK, uložené v rozhodnutí o udelení licencie.

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 13.5. 7.8.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.5.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov/AR SFZ (FIFA test 75-25m, umelá tráva, bez projektu Šanca):

4.5.2021 od 11:00 hod. v Tatranskej Lomnici (SsFZ / VsFZ). Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR/PR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 16. – 18.7.2021.

Ospravedlnenia: Kružliak od 29.4. k dispozícii KR, Nemček od 22.4., do prihlásenia.

Úsek PR ospravedlnenie: Brendza 28. – 29.4.

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Kingsley Madu (AS Trenčín).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa