logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

Posledná aktualizácia7.5.2021 06:47

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_39.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U713: Patrick Karhan (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – vrazenie hlavou do súpera nadmernou silou do oblasti hlavy v súboji o loptu so zranením protihráča, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 45/2b DP, od 3.5.2021.

U714: Peter Mazan (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga), vylúčený za HNS – hrubá urážka hráča súpera, podľa čl. 47/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U731.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U715: Dalibor Pleva (FK Dubnica n. Váhom, II. liga).

U716: Pawel Jan Jarzebak (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), obaja od 3.5.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U717: Jose Antonio Delgado Villar (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), od 3.5.2021.

U718: Alejandro Mendez Garcia (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U719: Ian Soler Pino (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U720: Alieu Fadera (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U721: Martin Nečas (MFK Skalica, II. liga), všetci od 2.5.2021.

U722: Patrik Krčula (MŠK Púchov, II. liga), od 3.5.2021.

U723: Boris Gáll (FC Košice, II. liga), od 2.5.2021.

U724: Miroslav Petko (Partizán Bardejov BŠK, II. liga).

U725: Ján Čikoš-Pavličko (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), obaja od 3.5.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U726: Martin Mikovič (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 3.5.2021.

U727: Richard Križan (AS Trenčín, Fortuna liga), od 2.5.2021.

U728: Matej Vaculík (FK Dubnica nad Váhom, II. liga), 3.5.2021.

U729: Mário Hollý (MFK Skalica, II. liga).

U730: Jakub Krela (KFC Komárno, II. liga).

U731: Peter Mazan (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, Fortuna liga), všetci od 2.5.2021.

U732: Mikuláš Radványi (1032531 / FK Železiarne Podbrezová / II. liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k neabsolvovaniu pozápasového rozhovoru po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová a ďalej pokračuje v šetrení veci, v spojení s U733.

U733: Ján Kmetony (1318378 / MFK Tatran L. Mikuláš / II. liga / HU). Žiada menovaného o písomné stanovisko k údajným pokynom menovaného pre trénera hostí a jeho asistentov na opustenie HP, v súvislosti s pozápasovým rozhovorom po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, do 11.5.2021, v spojení s U732.

U734: Pawel Jan Jarzebak (1430637 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga).  Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS voči delegovanej osobe (potiahnutie R za ruku, úmyselné odhodenie chrániča a kopnutie do priestorov lavičky náhradného rozhodcu) v stretnutí 27. kola II. ligy Partizán Bardejov BŠK – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a čl. 71/5a DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U716.

U735: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 27. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Poprad.

U736: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 27. kola II. ligy FC Petržalka – Slavoj Trebišov a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U737: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 7. kola FL – nadstavbová časť o titul AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a odstupuje vec na doriešenie ÚLK, podľa čl. 71/5e DP.

U738: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 27. kola II. ligy MŠK Púchov – MŠK Žilina B a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U739: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 27. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Dubnica n. Váhom a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U740: FK Senica. Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej U711, v právnej veci navrhovateľa Maroš Ferenc, v zastúpení JUDr. Tomáš Gábriš, proti odporcovi FK Senica, a.s., v zmysle uznesenia sp.zn. KS/11/2020, v spojení s uznesením sp.zn. KS-O/11/2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2021 a vykonateľnosť dňa 25.4.2021. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

U741: Berie na vedomie podnet z e-mailovej adresy anonymsfz@gmail.com, postúpený na DK z oddelenia integrity futbalu, bez prijatia ďalších DS, podľa čl. 71/5c DP.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U742: Marek Kušnír (MIBA B. Bystrica, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 2.5.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.5.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva kluby hrajúce v súťažiach riadených SFZ na zaslanie prípadných návrhov a podnetov do Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2021/2022, do 14.5.2021 na emailovú adresu miroslav.richtarik@futbalsfz.sk

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Opakuje informáciu, že kluby, ktorým Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) neudelil licenciu na licenčnú sezónu 2021/2022, majú do 12. mája 2021 (vrátane) právo podať odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), podľa poučenia, ktoré im bolo zaslané spolu s rozhodnutím POLK o neudelení licencie.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R / AR / PR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 16. 18.7.2021.

Ospravedlnenie: Perát od 4.5., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Panák 5. – 12.5.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: René Paraj (FK Železiarne Podbrezová), Martin Boďa (MFK Ružomberok).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa