logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 22. 7. 2022

Posledná aktualizácia22.7.2022 09:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_04.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U11: Peter Čögley (MFK Skalica, Fortuna liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa, čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 18.7.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U12: Vladimír Barbora (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. liga), od 18.7.2022.

Disciplinárne konania:

U13:  MFK Dukla Banská Bystrica (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 1. kola FL MFK Zemplín Michalovce – MFK Dukla B. Bystrica, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U14: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U15: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k dôvodom neúčasti hlavného trénera na tlačovej konferencii (čl. 10, písm. f) RS ÚLK) po stretnutí 1. kola FL FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava, do 26.7.2022.

U16: FK Železiarne Podbrezová (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola FL FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U17: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U18: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie pre porušenie čl. 10/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k neoprávnenému vykonávaniu predzápasovej rozcvičky brankárov v prípade osoby Maroš Ferenc v stretnutí 1. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, do 26.7.2022.

U19: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodenie sedadiel v sektore hostí) počas stretnutia 1. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a, c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP. Súčasne ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku v zmysle Správy delegáta stretnutia.                  

U20: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie pre porušenie čl. 10/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 a zároveň žiada klub o písomné stanovisko k neoprávnenému vykonávaniu predzápasovej rozcvičky brankárov v prípade osoby Miloš Volešák v stretnutí 1. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, do 26.7.2022.

U21: MFK Dolný Kubín (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov (vbehnutie diváka na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu diváka na hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola II. ligy MFK D. Kubín – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U22: Boris Marhefka st. (1455920). Berie na vedomie podnet menovaného zo dňa 20.7. 2022 v znení doplnenia zo dňa 21.7.2022, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U23: Peter Lukášek (1414411). Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ č. U1149 nevyhovuje a predkladá ho odvolacej komisii SFZ, podľa čl. 84/7 DP.

​​U24: Odstupuje podnet navrhovateľa – Vladimír Kukoľ, v zast. Advokátska kancelária HUBOCKÁ & PARTNERS, s.r.o., doručený dňa 15.7.2022 na doriešenie DK VsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U25: FC Nitra. Vo veci podnetu zo dňa 30.6.2022 (doručeného prostredníctvom ISSF, ID: 153391) žiada klub o konkretizáciu podnetu vo vzťahu k skutkovým okolnostiam a zároveň o predloženie dôkazov, podporujúcich skutočnosti uvedené v podnete, do 27.7. 2022.

II. Oznamy DK SFZ:

Vo veci vylúčenia hráča – Peter Čögley (1165730) berie na vedomie stanovisko KR SFZ k situácii z 23. minúty stretnutia 1. kola FL MFK Skalica – MFK Ružomberok, konaného dňa 17.7.2022 a odkazuje na U11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 7. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

3. kolo: Myjava – Žilina B 30.7. o 19:00, Prešov – Humenné v obrátenom poradí, t. z. 3. kolo Humenné – Prešov 31.7. o 17:00 a 18. kolo na ihrisku Prešova;

4. kolo: Žilina B – Rača 6.8. o 17:00.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že kvalifikačné stretnutie o postup do III. ligy západ Lednické Rovne –Podkonice sa uskutoční 24.7. o 16:30 na ihrisku Lehota pod Vtáčnikom.

Žiada všetky FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovanie a prípadné zmeny nahlásili cez ISSF.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

Prezidentský pohár, 1. kolo: Modra – Jablonica 10.8. o 17:00.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup:

Magura Vavrečka – Poprad 24.7. o 17:00, Banská Štiavnica – Zvolen 30.7. o 17:00, Stará Bystrica – Turzovka 31.7. o 17:00

III. liga:

2. a 17. kolo: Giraltovce – R. Sobota v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 14.8. o 17:00 v R. Sobote a 17. kolo 11.3. o 14:00 v Giraltovciach.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

Od 1.7.2022 je online formou možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ. Podrobné info je na webe SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerov v ISSF.

  • 2.8.2022, Šamorín  Seminár trénerov ženského futbalu (pre trénerov UEFA C/B/A licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor TÚ SFZ – OVT. Prihlásiť sa na seminár je možné do 28.7.2022.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: D. Bobko 30.7., Burger 29.8. – 4.9., 24.9., 1.10. a 21. – 23.10., Špivák 3. – 7.8. a 17. – 21.8., Hrebeňár 31.7. – 5.8., Foltán od 17.7. do prihlásenia, Dobrík 31.7., Marsal 10. – 17.8., Ďurčo od 19.7. do prihlásenia, Kolofík 1. – 5.8., 8. – 13.8. a 20.8., Sučka 22.7., Túma 24.7., Pohanka 4. a 7.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Farbula 16. – 31.8., Tomášová 5. – 7.8. a 26.8. – 4.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje klubom, že štartovné do extraligy vo výške 350 eur je nutné zaplatiť najneskôr do 25. júla 2022, 23:59 hod. prevodom na transparentný účet SF SK66 0900 0000 0000 1149 5643. Klubom boli zaslané variabilné symboly a bude zaslaná faktúra. Odmeny za umiestnenie v sezóne 2021/2022 budú klubom zaslané spolu s 1. splátkou sponzorského.

Komisia rozhodcov a delegátov :
  • oznamuje že letný seminár R a D z nominačnej listiny sezóny 2021/2022 sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žilinežiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
  • potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
  • žiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
  1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
  2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa