logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 28. 7. 2023

Posledná aktualizácia28.7.2023 08:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_04.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U14: Matúš Šlehofer (SFC Kalinkovo, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou do nohy mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, s účinnosťou od 31.7.2023. 

U15: Mário Szücs (TJ Jarovce Bratislava, Slovnaft Cup), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, s účinnosťou od 31.7.2023. 

U16: Matúš Palečko (FK Kysak, Slovnaft Cup), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, s účinnosťou od 31.7.2023.

U17: Ivan Pařenica (OFK Hliník nad Hronom, Slovnaft Cup), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážka delegovanej osoby s použitím vulgarizmu, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, s účinnosťou od 7.8.2023.

U18: Róbert Henžel (FK FILJO Ladomerská Vieska, Slovnaft Cup), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – opľutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 47/2b DP, s účinnosťou od 31.7.2023.

U19: Tomáš Mariňák (FK Široké, Slovnaft Cup), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 24.7.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy VsFZ Šarišská dospelí.

U20: Dominik Ondra (OTJ Jamník, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do oblasti tváre a krku nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.7.2023.

U21: Marek Jaš (TJ Busov Gaboltov, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.7.2023.

U22: Vladimír Pyda (TJ Družstevník Čirč, Slovnaft Cup),  vylúčenie za telesné napadnutie – udretie  súpera do  oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, s účinnosťou od 31.7.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U23: Jakub Krajniak (TJ Jarovce Bratislava, Slovnaft Cup), od 23.7.2023.

U24: Matej Láska (FK Lovinobaňa, Slovnaft Cup), od 23.7.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy SsFZ, skupina D.

U25: Matej Považanec (ŠK Tvrdošín, Slovnaft Cup), od 23.7.2023.

U26: Peter Palencsár (FK Čaňa, Slovnaft Cup), od 27.7.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ VsFZ.

Disciplinárne konania:

U27: Daniel Kiss (FKM Karlova Ves, II. LMD U17). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1702 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U28: Mário Baláž (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1709 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U29: Patrik Kováč (TJ Baník Kalinovo, III. liga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1639 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U30: John Enoto Etim (1460921, FK Spišská Nová Ves). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U1576 (súťažný ročník 2022/2023) rozhodla, že žiadosť zamieta.

U31: Peter Palencsár (1192190 / FK Čaňa / Slovnaft Cup). Na základe podnetu delegovanej osoby prostredníctvom ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika R po vylúčení a hodenie fľaše s nápojom smerom k HP) v stretnutí 1. kola Slovnaft Cupu FC Lokomotíva Košice – FK Čaňa, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U26.

U32: FK Čaňa (Slovnaft Cup). Na základe podnetov delegovaných osôb prostredníctvom ISSF, za hrubé nešportové prejavy prezidenta klubu p. Róberta Čárneho (vulgárna kritika AR2) v polčasovej prestávke stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu FC Lokomotíva Košice – FK Čaňa, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 eur, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.

U33: OŠK Dolný Oháj. Na základe podnetu klubu, doručeného dňa 21.7.2023 prostredníctvom podania v ISSF (ID: 172487), odporúča klubu obrátiť sa so svojím nárokom v súvislosti s odstupným za prestup amatéra na Komoru SFZ pre riešenie sporov.

U34: Dragan Andrič (1319623). Berie na vedomie odvolanie PZ menovaného zo dňa 21.7.2023 voči U2 a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a  podľa čl. 84/7 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

II. Oznamy DK SFZ:
 • Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k správnosti vylúčenia hráča – Marek Jaš (1241389) v stretnutí predkola Slovnaft Cupu TJ Busov Gaboltov – TJ Družstevník Čirč a odkazuje na U21.
 • Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k správnosti vylúčenia hráča – Vladimír Pyda (1244814) v stretnutí predkola Slovnaft Cupu TJ Busov Gaboltov – TJ Družstevník Čirč a odkazuje na U22.
FUTSAL:
Disciplinárne konania:

U35: Marek Belaník (Mimel Lučenec, Niké Futsal Extraliga). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu určuje pokutu 50 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.8.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:

Schválené dohody o striedavom štarte hráčov mužov (SP, čl. 93): Michalovce – Trebišov, Komárno – Šaľa.

Schvaľuje:

13. kolo: Dolný Kubín – Liptovský Mikuláš 21.10. o 14:30

14. kolo: Malženice – Spišská Nová Ves 29.10. o 10:30

15. kolo: Spišská Nová Ves – Liptovský Mikuláš 4.11. o 13:00

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Vyžrebované bolo 1. kolo Prezidentského pohára (termín 30.8.). 2. kolo sa uskutoční 13.9.2023.
 • III. liga východ (muži) bude mať v súťaž. roč. 2023/2024 15 účastníkov.
Žiada:

Všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie svojich družstiev v jednotlivých súťažiach a prípadné zmeny nahlásili emailom alebo cez ISSF.

Schvaľuje:
III. liga:

1. kolo: Stropkov – Svidník 4.8. o 17:00, Dubnica – Malacky 6.8. o 17:00

2. kolo: Dubnica – Galanta 13.8. o 17:00

4. kolo: Dubnica – Beluša 27.8. o 16:30

U19/17:

2. kolo: Bardejov – Humenné, v pôvodnom termíne, ale o 10:00 / 12:30

U15/14:

1.  kolo: Martin – Lučenec 29.8. o 10:00 / 12:00

U13/12:

1.  kolo: Lučenec – Martin 29.8. o 10:00 / 11:30

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle stránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Do 31.7.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň konferencie samostatne) trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.
 • 28.8.2023, Kalinovo Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ LC/TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 20.8.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Zmena v adresári Rozpisu RS SFZ 2023/2024: Patrik Papuča, Májová 222/6, 020 61 Lednické Rovne.

Ospravedlnenia:

Foltin 27. – 30.7. a 4. – 6.8., Havira 25. – 29.8., D. Bobko 14. – 17.8. a 14. – 17.9., Ďurčo 5.8., 31.8. – 19.9. a 29.9. – 2.10., Ihring 17. – 20.8., 25. – 27.8., 31.8. – 1.9., 8. – 10.9. a 28. – 30.9., Maslen 5.8., 13.8. a 19. – 20.8., R. Bobko 8.9., 15. – 17.9., Lenický od 27.7. do prihlásenia, Bednár 11. – 13.8. a 18.8.

Úsek PRospravedlnenie: Medveď od 24.7. k dispozícii KR.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:

Roman 21.7. – 31.10., Onofrej 24.8. – 1.9., Vaľko od 27.7. do prihlásenia.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Pripomína extraligovým klubom povinnosti, vyplývajúce zo schváleného Rozpisu súťaže pre sezónu 2023/2024:

 • Pred začiatkom súťaže, najneskôr do 1.8.2023, si každý klub určí farbu dresov, trenírok a štulpní hráčov, brankárov a hráčov pre power-play, v ktorých bude povinne hrať domáce zápasy;
 • Najneskôr do 15.8.2023 platí povinnosť prihlásiť do súťaže minimálne jedno žiacke alebo juniorské mužstvo.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ  O  URČENIE  POKUTY  ZA  POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

Komisia rozhodcov a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Potencionálni noví rozhodcovia futsalu sa môžu prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa