logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

Posledná aktualizácia14.5.2021 09:36

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_40.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – finančná pokuta, podľa čl. 9/1c DP:

U743: Jozef Vukušič (1272318 / FC Košice / II. liga / T). Vylúčený za HNS – zdržiavanie nadviazania na hru odkopnutím lopty, podľa čl. 48/1b DP. DS – finančná pokuta 200 €, podľa čl. 48/2a, 39/2 a čl. 12/2 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U744: Achraf El Mahdioui (AS Trenčín, Fortuna liga).

U745: Samuel Magda (FC Košice, II. liga), obaja od 9.5.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 37/5a DP:

U746: Patrik Rumanský (FK Poprad, II. liga).

U747: Jakub Piotr Kiwior (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U748: Reuben Yem (AS Trenčín, Fortuna liga).

U749: Matej Kochan (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U750: Martin Mášik (MFK Skalica, II. liga).

U751: Adam Pajer (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), všetci od 9.5.2021.

U752: Tidiane Djiby Ba (FC Nitra, Fortuna liga).

U753: Denis Bušnja (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U754: Kenan Bajrić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), všetci od 10.5.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U755: Lukáš Migaľa (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 9.5.2021.

U756: Juraj Pančík (1198091 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. liga). Na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ, konanie voči menovanému za udelenie 2.ŽK / ČK v stretnutí 28. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FC ŠTK 1914 Šamorín zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U757: Ján Kmetony (1318378 / MFK Tatran L. Mikuláš / II. liga / HU). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U733, bez prijatia ďalších disciplinárnych sankcií, podľa čl. 71/5c DP.

U758: FK Železiarne Podbrezová (II. liga). Na základe podnetu komisie SFZ pre riadenie II. ligy a stanoviska Jána Kmetonyho k U733, v spojení s U756, za porušenie čl. 28/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (nedostavenie sa na pozápasový rozhovor) po stretnutí 25. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U759: FC Nitra. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U712 v právnej veci navrhovateľa Ivan Galád (tréner), v zastúpení Tomáš Stoklasa proti odporcovi FC Nitra sp. zn. KS/26/2019.

U760: FK Poprad (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za porušenie čl. 6/a a  čl. 11/d Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (nezabezpečenie sanitného vozidla na majstrovské stretnutie, nevyvesenie zástavy SFZ, oneskorený príchod HU na stretnutie, ošetrovňa a dopingová miestnosť bez požadovaného vybavenia a nezabezpečenie hlásateľskej služby) v stretnutí 28. kola II. ligy FK Poprad – MŠK Púchov, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U761: FK Dubnica n. Váhom (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za porušenie čl. 11/d Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (nezabezpečenie sanitného vozidla na majstrovské stretnutie) a nedodržanie Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s Covid-19 (nemeranie telesnej teploty pri vstupe do útrob štadióna) v stretnutí 28. kola II. ligy FK Dubnica n. Váhom – KFC Komárno, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U762: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 28. kola II. ligy MFK Skalica – Partizán Bardejov BŠK.

U763: Berie na vedomie vyjadrenie právneho zástupcu navrhovateľa v právnej veci vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS/11/2020, v spojení s konaním sp. zn. KS-O/11/2020 k disciplinárnemu konaniu proti FK Senica k U711, v spojení s U740.

U764: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia v stretnutí 28. kola II. ligy ŠK Slovan Bratislava (21) – FC Petržalka a odstupuje vec na doriešenie komisii SFZ pre riadenie II. ligy, podľa čl. 71/5e DP.

U765: Upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že zásady ukladania a vykonávania DS, uplatňované v súťažnom ročníku 2020/2021 v rámci Fortuna ligy a II. ligy mužov, sa uplatňujú rovnako aj v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.5.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje: 30. kolo: FK Poprad – FC Košice 21.5. o 17:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Elite Youth A, v termíne 1.8.2021 30.6.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 11.6.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín licenčného seminára R a PR (licencia P): 26.6., 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania).

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR/PR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 16. – 18.7.2021.

Ospravedlnenia: Hrčka od 14.5. k dispozícii KR, Cabaj 21.5. – 20.6., Kráľovič 26. – 27.5., Poruban 1. – 6.6., Ďurčo 15.5.

Úsek PRospravedlnenia: Suchý 8.5., Likavský 22. – 23.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa uskutoční v dňoch 21. 22.5.2021. Pozvánka s programom bude zaslaná emailovou poštou.

Predbežné termíny konania letného seminára delegátov SFZ 25. 26.6.2021 alebo 2. 3.7.2021 (podľa aktuálnej pandemickej situácie). Miesto konania bude oznámené neskôr. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Plánuje uskutočniť v letnom období školenie pre Delegátov zväzu licencie A. Termín a miesto konania budú oznámené neskôr (podľa aktuálnej pandemickej situácie). Podmienky prihlasovania na školenie budú zverejnené v najbližších ÚS.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Wisdom Uda Kanu (MFK Zemplín Michalovce), Samuel Urgela (FK Železiarne Podbrezová).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa