logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 31. 5. 2024

Posledná aktualizácia31.5.2024 10:06
logi.png

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_45.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2024 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Spája OK/8/2024, OK/9/2024 a OK/10/2024 na spoločné konanie s tým, že vec bude viesť pod spoločnou spisovou značkou OK/8/2024.

Odvolanie FK Spišská Nová Ves, zast. JUDr. Ladislav Zátorský proti rozhodnutiu komisie SFZ pre riadenie 2. ligy, zo dňa 13.5.2024 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13 písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie FC Petržalka proti rozhodnutiu komisie SFZ pre riadenie 2. ligy, zo dňa 13.5.2024 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13 písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie MFK Dolný Kubín, zast. Attorneity Legal, s.r.o. proti rozhodnutiu komisie SFZ pre riadenie 2. ligy, zo dňa 13.5.2024 zamieta, podľa čl. 60, ods. 13 písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U1675: Ondrej Kurín (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do brucha v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 26.5.2024, s prerušením od 9.6.2024, podľa čl. 34/7 DP (1 týždeň sa vykoná v súťažnom ročníku 2024/25).

U1676: Martin Mečiar (FC Slovan Galanta, III. liga) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa a čl. 45/2 DP, od 26.5.2024.

U1677: Eduard Pagáč (1096819 / FC Slovan Galanta / III. liga / T) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – úmyselné opustenie TZ a preukázanie protestu voči R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a čl. 36/2a DP, od 26.5.2024.

U1678: Myroslav Mahurskyy (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19) – vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie  súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP.  DS –pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 26.5.2024.

U1679: Alexander Stanislav Varga (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2a DP, od 26.5.2024, s prerušením od 2.6.2024, podľa čl. 34/7 DP (2 týždne sa vykonajú v súťažnom ročníku 2024/25).

U1680: Martin Bukovinský (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19) – vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou päsťou do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b a 36/2a DP, od 26.5.2024, s prerušením od 2.6.2024, podľa čl. 34/7 DP (3 týždne sa vykonajú v súťažnom ročníku 2024/25).

U1681: Martin Poljovka (1066795 / MFK Dukla Banská Bystrica / I. LSD U19 / T) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vstúpenie na HP v súvislosti s konfrontáciou s R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 26.5.2024.

U1682: Tibor Both (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD U19) – vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.5.2024.

U1683: Richard Slanina (FC Košice, I. LSD U19) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kopnutie do rohovej zástavky v prerušenej hre, čím bol spôsobený nenásilný zásah vrazením odkopnutou rohovou zástavkou AR, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.5.2024.

U1684: Stanislav Ďuriš (1078676 / FK Dubnica n. Váhom / II. LSD U19 / T) – vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – úmyselné opustenie TZ smerom na HP konfrontačným spôsobom a preukázanie protestu voči AR, podľa čl. 48/1b DP DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 25.4.2024.

Vylúčenie po 2. ŽK pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U1685: Samuel Stovička (OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, III. liga), od 26.5.2024.

U1686: Erik Murín (MFK Dukla Banská Bystrica, I. LSD U19), od 26.5.2024.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1687: Alex Holub (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, III. liga).

U1688: Babajide Ezekiel Isaiah (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U1689: Branislav Ďurana (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U1690: Nikolas Miloš Pollák (MFK Zvolen, III. liga) – všetci od 26.5.2024.

U1691: Vladimír Kukoľ (FK Podkonice, III. liga), od 27.5.2024.

U1692: Oliver Patrnčiak (FK Podkonice, III. liga), od 27.5.2024.

U1693: Adam Baláž (MFK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19).  

U1694: Richard Pobijak (MFK Bytča, II. LSD U19).  

U1695: Dalibor Gunčaga (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19).  

U1696: Denis Kučerka (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19) – všetci od 26.5.2024.   

U1697: Jakub Strapek (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), od 27.5.2024.

U1698: Daniel Žiška (AS Trenčín, I. LMD U17), od 26.5.2024.

U1699: Adrián Zápotocký (MŠK Tesla Stropkov, II. LMD U17), od 26.5.2024.

U1700: Šimon Neckár (Slavoj Trebišov, II. LMD U17), od 27.5.2024.

U1701: Nikolas Neuvirth (MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ U15), od 27.5.2024.

U1702: Michal Saxa (FC Košice, I. LSŽ U15), od 30.5.2024.

U1703: Oliver Gerči (FKM Karlova Ves, I. LSŽ U14), od 30.5.2024.

DS po 9. ŽK pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U1704: Alex Olejár (MŠK Tesla Stropkov, III. liga), od 27.5.2024.

U1705: Jakub Sedláček (FK Slovan Duslo Šaľa, III. liga), od 26.5.2024.

U1706: Frederik Domasta (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga), od 27.5.2024.

U1707: Rastislav Korba (FC Košice, I. LSD U19), od 26.5.2024.

U1708: Jakub Mičian (FC Košice, I. LMD U17), od 26.5.2024.

U1709: Adam Ondruš (FK Spišská Nová Ves, II. LMD U17), od 27.5.2024.

DS po 12. ŽK pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5c DP:

U1710: Mateus De Oliveira Silva (MFK Snina, III. liga), od 27.5.2024.

Disciplinárne konania:

U1711: MFK Zemplín Michalovce (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ a priloženej fotodokumentácie, za HNS priaznivcov (použitie pyrotechniky po skončení stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v 2. stretnutí baráže o účasť v NL MFK Zemplín Michalovce – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1712: Martin Poljovka (1066795 / MFK Dukla B. Bystrica / I. LSD U19 / T). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia, za hrubé nešportové prejavy (hrubé urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov po vylúčení) v stretnutí 25. kola I. LSD U19 MFK Dukla B. Bystrica – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U1681.

U1713: MFK Dukla Banská Bystrica (I. LSD U19). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia, za nedostatočnú US (neprijatie opatrení na zabránenie hrubých nešportových prejavov trénera domácich po jeho vylúčení) v stretnutí 25. kola I. LSD U19 MFK Dukla B. Bystrica – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U1714: 1. FC Tatran Prešov (I. LSD U19). Berie na vedomie podnet klubu prostredníctvom ISSF k stretnutiu 25. kola I. LSD U19 MFK Dukla B. Bystrica – 1. FC Tatran Prešov, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U1715: FK Galaktik (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za riadne a včasné nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 27. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1716: Futbalový klub Humenné (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za riadne a včasné nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 27. kola II. LSD U19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1717: Partizán Bardejov BŠK (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za riadne a včasné nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1. kola NČ I. LD WU19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1718: FC Petržalka (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za riadne a včasné nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 1. kola NČ I. LD WU19, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 28/e Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1719: ŠK Odeva Lipany (II. LMD U17). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 27. kola I. LMD U17 MŠK Kysucké Nové Mesto – ŠK Odeva Lipany, hraného dňa 21.5.2024, podľa čl. 82/1d, g SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U1720: Norbert Grejták (1295608 / 1. FK Svidník / III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U1607, podľa čl. 41/1, 2  DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 31.5.2024 do 31.10.2024.

U1721: FC Union Nové Zámky (II. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, vo veci odhlásenia družstva zo súťaže II. liga ženy, za porušenie povinností, vyplývajúcej z čl. 39, písm. d) Súťažného poriadku futbalu, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 eur, podľa čl. 64/4 DP.

U1722: FK DAC 1904 Dunajská Streda (I. LD WU19). Na  základe  podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 3. kola NČ I. LD WU19, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1723: FC Union Nové Zámky (I. LD WU19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 3. kola NČ I. LD WU19, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1000 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2023/24.

U1724: Dominik Tóth (1155331 / FC Petržalka / MONACObet liga). Berie na vedomie stanovisko a ospravedlnenie menovaného zo dňa 28.5.2024 a na základe U1667, vo veci spáchaného disciplinárneho previnenia Porušenia predpisu alebo rozhodnutia SFZ, podľa čl. 64/1a DP, v spojitosti s čl. 18/2 Etického kódexu SFZ (nevhodné vyjadrenia na adresu R) upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 78/2 DP, nakoľko prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.

U1725: Michal Holeščák (1106410). Berie na vedomie stanovisko menovaného zo dňa 29.5.2024 a za spáchanie disciplinárneho previnenia Porušenia predpisu alebo rozhodnutia SFZ, podľa čl. 64/1a DP, v spojitosti s čl. 18/2 Etického kódexu SFZ (nevhodné vyjadrenia na adresu R) ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/5 a čl. 11 DP. Zároveň menovanému, podľa čl. 43/2o DP, ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze písomne sa ospravedlniť p. Borisovi Marhefkovi za svoje nevhodné vyjadrenia na adresu R, zverejnené v článku na webe www.zilinskyvecernik.sk, a to v lehote do 10 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, o čom v tej istej lehote upovedomí DK.

II. Oznamy DK SFZ:
 • Berie na vedomie osobné vyjadrenie p. Stanislava Šestáka vo veci vedeného disciplinárneho konania na základe U1670 a pokračuje v šetrení veci.
 • Vo veci žiadosti hráča Péter Varga (1305296 / FC Košice / Niké liga) o zmenu DS uloženej U1536 oznamuje, že DS už bola vykonaná.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.6.2024 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na DK SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že odvolací orgán licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK) dňa 28.5.2024 hlasovaním per rollam rozhodol vyhovieť odvolaniu klubu FK Dubnica nad Váhom voči rozhodnutiu v prvostupňovom licenčnom konaní a udeľuje / potvrdzuje klubu licenciu ÚTM na licenčnú sezónu 2024/25, bez prijatia ďalších opatrení.

Rozhodnutie OOLK je konečnénie je možné voči nemu podať opravný prostriedok na akékoľvek futbalové orgány v SR.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

MONACObet liga:
Oznamuje:
 • Začiatok nového súťažného ročníka je naplánovaný na 27. 28.7.2024.
 • Prihlášku do súťaže bude možné podať v termíne 31.5.2024 až 17.6.2024, 23:59 hod., výhradne cez ISSF. Klub musí mať udelenú licenciu pre štart v súťaži, v opačnom prípade jeho prihláška nebude akceptovaná.
Komisia pre riadenie 2. ligy:

Schvaľuje konečné poradie družstiev MONACObet ligy po skončení súťaže.

Postup do Niké ligy: KFC Komárno. 
Zaradenie do MONACObet ligy 2024/25 a žrebovacie čísla: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (zostup z Niké ligy), 2. FC Petržalka, 3. FC Tatran Prešov, 4. FK Humenné, 5. MŠK Považská Bystrica, 6. ŠK Slovan Bratislava “B”, 7. Spartak Myjava, 8. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 9. MŠK Žilina “B”, 10. FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, 11. FC ŠTK 1914 Šamorín, 12. Slavoj Trebišov, 13. MŠK Púchov, 14. OFK Malženice, 15. postupujúci z III. ligy západ, 16. postupujúci z III. ligy východ.

Zostup do III. ligy, sk. východ: MFK Dolný Kubín, FK Spišská Nová Ves.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • Prihlášku do súťaží bude možné podať v termíne 1.6. 17.6. do 23:59 hod., výhradne cez ISSF.
 • Začiatok súťažného ročníka 2024/25 III. ligy je naplánovaný na 3. 4.8.2024;
 • Začiatok súťažného ročníka 2024/25 mládeže (I. a II. LSMD, I. LŽ) je naplánovaný na 17. 18.8.2024;
 • Predkolo Slovnaft Cupu je naplánované na 27. 28.7.2024 a 1. kolo na 7.8.2024;
 • Postupujúce kluby z III. líg musia povinne absolvovať skrátené licenčné konanie v elektronickom licenčnom module SFZ. Celú potrebnú dokumentáciu kluby musia nahrať do systému do 23.6.2024, 23:59 hod. Informácia bola klubom zaslaná emailom;
 • Zasadnutie komisie sa uskutoční 12.6.2024 od 11:00 hod. v Bratislave, v sídle SFZ.

Majstrovstvá  Slovenska  starších  žiakov U14 a U15 (M SR SŽ U14 a U15): 13.6.2024 (štvrtok), miesto Nemšová, U14 o 11:00, U15 o 13:30.

 • Účastníci U14: víťaz NČ skupina ZÁPAD (o titul) – víťaz NČ skupina STRED + VÝCHOD (o titul);
 • Účastníci U15: víťaz NČ skupina ZÁPAD (o titul) – víťaz NČ skupina STRED + VÝCHOD (o titul).
Schvaľuje:
U19:

26. kolo: Ružomberok – FC Košice, v pôvodnom termíne, ale na hlavnej HP

U17/16:

26. kolo: D. Streda – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale v MOL Aréne, Podbrezová – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na UT, U16 Zlaté Moravce – Trnava 5.6. o 15:30 (U17 sa odohrá v pôvodnom termíne)

U15/14:

12. kolo NČ: Lučenec – Podbrezová 5.6. o 15:00 / 17:00,

18. kolo NČ: Lipany – Stropkov 13.6. o 15:00 / 17:00.

U13/12:

25. kolo: B. Bystrica – Lučenec, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radvaň),

26. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 7.6. o 15:00 / 16:30 na UT, Lipany – Košice 5.6. o 15:00 / 17:30 na UT.

Odstupuje na DK SFZ:

FK Dubnica nad Váhom (III. LZ – 28. kolo), FC Košice (I. LSD – 25.kolo), SDM Domino (II. LSD – 28. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e – neuloženie, resp. uloženie nekompletného videozáznamu do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ.

ŠTK – ženský futbal:
Oznamuje:
 • Odhlásenie sa zo súťaže FC Union Nové Zámky (II. liga ženy) ku dňu 26.5.2024. V zmysle SP, čl. 11/2/b sa všetky výsledky tohto družstva anulujú.
 • Začiatok súťažného ročníka 2024/25 DEMIŠPORT ligy je naplánovaný na 10.8.2024, II. ligy žien, podľa počtu prihlásených, s predpokladom 1.9.2024, WU19/15 – 25.8.2024.
 • Prihlášky do súťaží bude možné podávať v termíne 1.6. až 17.6.2024.
Schvaľuje:

II. liga, 22. kolo: Nitra – Poprad 7.6. o 17:00

Kontumuje:

3. kolo NČ: FC Nitra D. Streda (WU19), Petržalka N. Zámky (WU19) obe stretnutia 3:0, v zmysle SP, čl. 10/2, s poukazom na čl. 82/1/b.

Odstupuje na DK SFZ:
 • FC Union Nové Zámky (II. liga ženy), za odhlásenie sa zo súťaže v jej priebehu.
 • FK DAC 1904 D. Streda, FC Union N. Zámky (obe WU19), za nenastúpenie na stretnutie 3. kola NČ.
 • AS Trenčín (DEMIŠPORT liga – 8. kolo), FC Spartak Trnava (WU19, sk. A+B o postup – 4NČ), ŠK Slovan Bratislava futbal (WU19, sk. A+B o postup – 4NČ) a Partizán Bardejov (WU19, sk. C o umiestnenie – 2. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e – neuloženie, resp. uloženie nekompletného videozáznamu do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF  a sú prepojené v tomto  systéme navzájom. Papierovú  kópiu aktuálnej trénerskej licencie  si môže  tréner vytlačiť  priamo  vo  vlastnom  profile  trénera  po kliknutí na danú licenciu. Plastové  licencie sa  budú  vydávať  na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú  uznávané aj  webináre dištančnou formou.  Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské  licencie  a  podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Do 31.7.2024 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí min. 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.
 • 10.6.2024, Banská Bystrica – Prezentácie návštev zahraničných futbalových akadémií študentov UEFA EYA licencie (pre trénerov B / A / EYA / PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor SFZ. Prihlášky do 8.6.2024.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje, že ČESKO – SLOVENSKÝ POHÁR U17 a U19 sa uskutoční dňa 11.6.2024 (utorok) v Púchove (štadión MŠK Púchov), so začiatkom stretnutia U17 o 11:00 hod. a U19 o 13:30 hod.

Účastníci U19:

víťaz 1. LSD U19 SR AS TRENČÍN a víťaz 1. LSD U19 ČR AC SPARTA PRAHA.

Účastníci U17:

víťaz 1. LMD U17 SR FC SPARTAK TRNAVA a víťaz 1. LMD U17 ČR SK SLAVIA PRAHA.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie:

Prípravné medzištátne stretnutia:

7.6. o 18:30 Slovensko 21 – Azerbajdžan 21 CZE, CZE, CZE, Choreň, VAR/Malárik, AVAR/Jánošík (NTC Senec)

9.6. o 20:45 Slovensko – Wales POL, POL, POL, Kráľovič (City Aréna Trnava)

11.6. o 18:30 Slovensko 21 – Moldavsko 21 AUT, Štofik, Straka, Ruc, VAR/Choreň, AVAR/Pacák (NTC Senec)

Stretnutie projektu ,,Niké liga na dedine‘‘ (VII. liga ObFZ Prievidza):  

2.6.o 17:00 Bošany – Žabokreky n. Nitrou Valent, Zemko, Halíček, Vaňo, VAR/Choreň, AVAR/Štrbo, Jančovič, TV

Ospravedlnenia:

Soboňa 9.6., Čiernik 29.5., Dohál 1. – 5.6., Kardelis 15. – 30.6., Hudy 11.6. – 1 8.7., Jánošík 8. – 9.6., Farkaš 17.6. – 3.7.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčný seminár delegátov zväzu Licencia "A" sa bude konať v nedeľu 30.6.2024 v Penzióne Iveta, Radava 535.  Záujemcovia  o získanie,  resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u sekretára KD SFZ p. Pavla Páchnika, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 3.6.2024.

Licenčný seminár delegátov zväzu  Licencia "P" sa bude konať v piatok 28.6.2024 v Penzióne Iveta, Radava 535. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "P" sa môžu prihlasovať u sekretára KD SFZ p. Pavla Páchnika, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 3.6.2024.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 130 eur za licenciu "A", resp. 250 eur za licenciu "P" na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko).

Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Všetci záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a noví uchádzači aj "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania ("A" – stredoškolské vzdelanie, "P" – úplné stredoškolské vzdelanie)". Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Letný seminár delegátov SFZ sa bude konať v dňoch 28. 29.6.2024 v Radave (Penzión Iveta, Radava 535). Pozvánka s programom bude zaslaná emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Oznamuje zvolanie riadnej konferencie SF na deň 8.6.2024 (sobota) od 11:00 hod., v hoteli Victoria V. Žingora 9820, Martin.

Navrhovaný program KSF obsahuje nasledovné body:
 1. Otvorenie konferencie, privítanie delegátov a oboznámenie s účasťou delegátov
 2. Schválenie návrhu pracovných komisií, správa Mandátovej komisie konferencie o uznášania schopnosti
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Schvaľovanie rozpočtu SF na rok 2024
 5. Schválenie audítorskej spoločnosti InfoAudit, s.r.o. ako vykonávateľa auditu pre rok 2023 a 2024.
 6. Správa o činnosti a hospodárení od ostatnej KSF
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SF za rok 2023
 8. Schvaľovanie Výročnej správy SF za rok 2022
 9. Schvaľovanie Výročnej správy SF za rok 2021
 10. Správa kontrolóra SF za rok 2023 a správa o výsledku kontroly
 11. Správa o exekutíve súťaží
 12. Voľba kontrolóra SF
 13. Voľba predsedu exekutívy súťaží
 14. Voľba člena VV za záujmovú skupinu trénerov
 15. Voľba člena VV bez špecifického určenia
 16. Schvaľovanie novelizácie stanov – jednotlivo po navrhovaných bodoch
 17. Udelenie mandátu predsedovi SF na začatie rokovaní so SFZ o možnosti začlenenia Slovenského futsalu pod správu SFZ
 18. Schválenie udelenia čestného členstva v SF Tatiane Mizerovej Polatsekovej
 19. Diskusia
 20. Informácia Návrhovej komisie konferencie o uzneseniach prijatých KSF
 21. Ukončenie konferencie
Na konferencii sa majú právo zúčastniť nasledovní delegáti:
 1. 10 delegátov za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži;
 2. 4 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži – 2 za 2. ligu Bratislava, 2 za 2. ligu – Východoregión;
 3. 32 delegátov za regionálne združenia SF, na základe pomerného princípu členskej základne – Bratislava 14, Západ 6, Stred 6, Východ 6;
 4. 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov;
 5. 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov;
 6. 1 delegát zastupujúci ženský futsal

Celkový počet delegátov: 49

Kvalifikovaná väčšina: 35

Nadpolovičná väčšina: 25

Oznamuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť riadne a kompletne podané (emailom na adresu: vvsf@futsalslovakia.sk) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t. j. v pondelok 3.6.2024 do 24:00 hod.).

Oznamuje členom SF, ktorí sa  budú zúčastňovať  rokovania KSF prostredníctvom svojich delegátov, aby zabezpečili ich voľbu tak, aby mohli delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť VV SF najneskôr 7 dní pred konaním KSF (emailom na vvsf@futsalslovakia.sk).

Podklady k bodom konferencie budú oznámeným delegátom SF dodané najneskôr 5 dní pred konaním konferencie, t. j. do 3.6.2024. VV SF upozorňuje, že konferencie sa môžu zúčastniť iba členmi SF definovaní delegáti / náhradníci a k prezentácií / obdržaniu hlasovacieho lístka delegáta je nutná identifikácia OP. Účasť iného delegáta, na základe splnomocnenia, nie je možná.

Športovo-technická komisia SF:

U50: Poplatky za delegované osoby v Niké Futsal Extralige 2023/24 za mesiac máj nájdu kluby v najbližšej zbernej faktúre.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa