logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 29. 7. 2022

Posledná aktualizácia2.8.2022 07:19

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_05.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:

Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U26: Erik Grendel (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 46/1 DP. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 25.7.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U27: Roman Haša (MFK Skalica, Fortuna liga), od 23.7.2022.

U28: Vladimír Oravec (OŠK Spišský Štvrtok, Prezidentský pohár), od 25.7.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy VsFZ – Podtatranská, podľa čl. 37/10 DP.

U29: Matúš Bodnár (TJ FK Družstevník Trhovište, Prezidentský pohár), od 25.7.2022.

U30: Matúš Hrkeľ (TJ Sokol Liesek, Slovnaft Cup), od 28.7.2022.

U31: Miroslav Hanuska (FK Slovan Kúpele Sliač, Prezidentský pohár), od 28.7.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy SsFZ, skupina C, podľa čl. 37/10 DP.

Disciplinárne konania:

U32: Samuel Mawuena Gidi (MŠK Žilina, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 2. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U33: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U15 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4b DP.

U34: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U35: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu súpera a SFZ) počas stretnutia 2. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U36: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky a prejavy hanobiace príslušnosť k národnosti pred výkopom, v 41. a 70. min. stretnutia) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 ​​€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U37: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U38: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy Spartak Myjava – FC Petržalka, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U39: Spartak Myjava (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy Spartak Myjava – FC Petržalka, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U40: FC Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy FC Košice – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1a, b a 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 57/3 čl. 10 DP.

U41: 1. FC Tatran Prešov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola II. ligy FC Košice – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 57/3 a čl. 10 DP.

U42: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe U18, za porušenie čl. 10, písm. e) Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (opakované neoprávnené vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov v prípade osoby Maroš Ferenc) v stretnutí 1. a 2. kola FL ukladá DS – finančnú pokutu 300 ​​€, podľa čl. 64/1a, čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U43: Maroš Ferenc (1123597). Na základe U42, za porušenie čl. 10, písm. e) Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (opakované neoprávnené vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov v prípade osoby Maroš Ferenc) v stretnutí 1. a 2. kola FL, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu a zároveň DS – zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na 1 mesiac, podľa 19/1, 2 DP a 64/5.

U44: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe U20, za porušenie čl. 10, písm. e) Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2022/2023 (neoprávnené vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov v prípade osoby Miloš Volešák) upúšťa od uloženia DS, podľa čl. 78/2 DP.

U45: FC Nitra. Na základe U25 berie na vedomie doplnenie podnetu klubu a odstupuje vec Komore SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 71/5e DP.

U46: FK Senica. Na základe U9 rozhodla, že spojené konanie vo veci navrhovateľov Kristopher Twardek a Maroš Ferenc prerušuje, podľa čl. 72/7 DP.

U47: FK Senica. Podnety navrhovateľov MENTEL, s.r.o., Kristián Lukačik, Frank Anderson Castaneda Velez, Tomáš Vacula a Karol Praženica, v zast. Advokátska kancelária HUBOCKÁ & PARTNERS, s.r.o vzhľadom na uznesenia VV SFZ č. 06/22 a č. 07/22 odkladá, podľa čl. 71/5d DP.

U48: Andrej Paulíny (1060977, T). Senát DK pre ochranu integrity, na základe U931 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/3a, b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 roky, podľa čl. 52/4a a čl. 36/1d DP. Predbežné ochranné opatrenie uložené U931 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U49: Andrej Labuda (1239937, FK Inter Bratislava). Senát DK pre ochranu integrity, na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ, podľa čl. 71/1, 3f DP, s poukazom na čl. 70/5 DP, začína voči menovanému disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti a integrity súťaže, podľa čl. 52/3a, d DP v znení platnom a účinnom do 20.6.2018. Senát DK zároveň menovaného predvoláva na zasadnutie dňa 11.8.2022 o 14:15 hod. v sídle SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4. 8. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

6. kolo: Slovan 21 – D. Kubín 19.8. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že Slávia TU Košice (III. LV) bude doma vyžrebované stretnutia hrať o 11:00.

Žiada všetky FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovanie a prípadné zmeny nahlásili cez ISSF.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 1. kolo: Pravenec – Sereď 30.7. o 16:00, H. Streda – N. Mesto 31.7. o 17:00, J. Bohunice – Beluša 31.7. o 17:00, Bešeňová – Lipany 17.8. o 17:00.

Prezidentský pohár, 1. kolo: Dulova Ves – Sokoľ 30.7. o 19:00.

III. liga:

1. kolo: Oravské Veselé – Fiľakovo 7.8. o 13:00;

2. kolo: Slávia TU Košice – Vranov 13.8. o 17:00;

2. a 17. kolo: Vrakuňa – N. Mesto v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 13.8. o 17:00 v N. Meste a 17. kolo 11.3. o 14:00 vo Vrakuni;

3. kolo: Nové Mesto n. Váhom – Kalná n. Hronom 19.8. o 17:00;

5. kolo: Poprad – Giraltovce 4.9. o 10:30.

U19, 2. kolo: Poprad – Slovan BA 18.8. o 16:00.

U19/17:

1. a 16. kolo: Martin – Karlova Ves v obrátenom poradí, t. z. 1. kolo 14.8. o 11:00 / 13:30 v Lamači (BA) a 16. kolo 4.3. o 11:00 / 13:30 na UT (Šport park Pltníky).

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že hracím dňom I. ligy žien je sobota a hracím dňom WU19/15 nedeľa. Všetky kluby sú povinné sa tomu prispôsobiť, ako bolo dohodnuté aj na pracovných poradách.

Slovenský pohár, 1. kolo:

24.8. o 17:00: Michalovce – Prešov, Poprad – Košice, B. Bystrica – Ružomberok, GFC – Žilina, Trenčín – Myjava, Z. Moravce – Slovan BA, ŠK 2011 – N. Zámky, Petržalka – Trnava

Schvaľuje:

WU19 / WU15:

1. a 8. kolo: Prešov – Spišská Nová Ves v obrátenom poradí, t. z. 1. kolo 14.8. o 10:00 / 12:00 v Spišskej Novej Vsi a 8. kolo 6.11. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Tatran Prešov,

4. a 11. kolo: Prešov – Košice v obrátenom poradí, t. z. 4. kolo 18.8. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Čermeľ a 11. kolo 26.2. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Tatran Prešov.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencieMichal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

Od 1.7.2022 je online formou možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ. Podrobné info je na webe SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerov v ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí žien:

3.8. o 18:00 SR A – SR B Krčová, Štepanovský, Tramita (ihrisko X-Bionic Šamorín);

5.8. o 11:00 SR 19 – ČR 19 Papuča, Pavlačková, Hrenák (ihrisko Nemšová).

Oznamuje, že náhradné/opravné letné fyzické previerky rozhodcov a AR SFZ/Šance a žien FIFA sa uskutočnia 8.8.2022 od 16:00 na ÚT FK Dubnica n. Váhom. Rozpis behov bude pozvaným frekventantom zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Maliňák 6. – 7.8., Foltin 2. – 7.8., Šuba 8. – 15.8. a 12. – 19.9., Burger ukončenie činnosti, Somoláni od 25.7. do prihlásenia, Železňák 9. – 14.8., Haring 26. – 28.8., Kružliak 30.7.

Úsek PR ospravedlnenia: Bacsa 15. – 23.8., Sluk 31.7.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov a delegátov:
  • oznamuje že letný seminár R a D z nominačnej listiny sezóny 2021/2022 sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žilinežiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
  • potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@ futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
  • žiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
  1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
  2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
Matrika:                                                                                                        

Základná registrácia:

1461724 Michaela Záhorská, 1461725 Simona Záhorská, 1461993 Lucia Klučiarová, 1372449 Alexandra Butkovičová, 1429269 Jozef Sólya všetci FC Spartak Tlmače, 1315637 Andreas Fraňo, 1282867 Juraj Laco, 1323986 Adrián Kováčik,1267886 Ľubomír Baško všetci Copy Leaders Prievidza, 1163273 Lukáš Gere, 1229426 Denis Michalina obaja Futsal Team Komárno, 1324498 Radovan Čajági, 1374931 Lucas Abel,1339680 Filip Piaček všetci 4. FSC, o. z.                

Prestup:                                                                                                        

1076287 Mário Gašparovič Wild Boys 02 Bratislava, 1335799 Marek Bevelaqua ŠK Makroteam Žilina.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa