Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 30.7.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 30.7.2021

Posledná aktualizácia17.8.2021 13:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_05.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U22: Adrián Hlinka (ŠK VEGUM Dolné Vestenice, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy SZ ZsFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U23: Norbert Sališ (FC Slovan Modra, Slovnaft cup), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – pokus o udretie súpera do oblasti tváre nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 47/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 25.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U24: Milan Nilaš (MFK Baník Veľký Krtíš, Slovnaft cup), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hlasitá hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu a majstrovských stretnutiach V. ligy, skupina D SsFZ.

U25: Miroslav Sarvaš (TJ Sklotatran Poltár, Slovnaft cup), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka voči AR2, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu a majstrovských stretnutiach IV. ligy Juh SsFZ.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U26: Lukáš Horváth (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 25.7.2021.

U27: Ján Bakoš (TJ Tatran Chlebnice, Slovnaft cup), od 26.7.2021. DS si vykoná  v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U28: Erik Gajdoš (OŠK Rosina, Slovnaft cup), od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy Sever SsFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U29: Michal Hatala (OFK Tatran Bystré, Slovnaft cup), od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Vihorlatsko–dukelská VsFZ.

U30: Pavol Verčimák (FK Kechnec, Slovnaft cup), od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy Juh VsFZ.

U31: Ján Olekšák (TJ Tatran Ľubica, Slovnaft cup), od 26.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy Podtatranská VsFZ.

U32: Mário Kaličák (TJ Jarovce Bratislava, Slovnaft cup), od 29.7.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U33: Mihajilo Popović (1336574 / ŠKF Sereď / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného zo dňa 23.7.2021 o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U812) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U34: Tomáš Filipiak (1300770 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 1. kola II. ligy Partizán Bardejov BŠK – FC ŠTK 1914 Šamorín zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U35: Jaroslav Gorej (1166944 / FK Čaňa / Slovnaft cup). Na základe písomného stanoviska KR SFZ konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí predkola Slovnaft cupu FK Kechnec – FK Čaňa zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U36: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, podnetu delegáta stretnutia prostredníctvom ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) po skončení stretnutia 1. kola FL AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U37: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov D (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – ŠK Slovan Bratislava, do 3.8.2021.

U38: Mestský futbalový klub Baník Handlová (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia predkola Slovnaft cupu MFK Baník Handlová – FC Baník Prievidza, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U39: Berie na vedomie podanie Martina Luberdu (1208267), v zast. Monika Hubocká zo dňa 26.7.2021 a zároveň vyzýva menovaného na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 3.8.2021.

U40: Berie na vedomie podanie Kamila Zekuciu (1196818), v zast. Monika Hubocká zo dňa 26.7.2021 a zároveň vyzýva menovaného na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 3.8.2021.

U41: Berie na vedomie podanie Viktora Maťaša (1220561), v zast. Monika Hubocká zo dňa 26.7.2021 a zároveň vyzýva menovaného na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 3.8.2021.

U42: Berie na vedomie podanie AM-PRO Players Agency, s.r.o., v zast. Monika Hubocká zo dňa 26.7.2021 a zároveň vyzýva navrhovateľa na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 3.8.2021.

U43: Berie na vedomie podanie Milana Vincléra (1241294), v zast. Andrea Janová zo dňa 28.7.2021 a zároveň vyzýva menovaného na doplnenie predmetného podania o plnomocenstvo na zastupovanie, do 3.8.2021.

U44: Opätovne oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 8. júna 2021 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.8.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje:

4. kolo: Košice – B. Bystrica 13.8. o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje všetky mládežnícke FK (U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12), že v období od 1.5. do 30.9. musia súťažné stretnutia odohrať len na ihriskách s prírodnou trávou, s výnimkou družstiev MŠK Žilina, AS Trenčín a FC Petržalka.

Žiada:

Všetky FK, aby pri žiadosti o zmenu termínu uvádzali, ak sa zápas bude hrať po západe slnka, že stretnutie sa bude hrať pri umelom osvetlení. Je potrebné predložiť aj doklad o meraní intenzity osvetlenia.

Všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie a požadované hracie dni a časy, a zmeny nahlásili prostredníctvom ISSF, cez podanie na komisiu ŠTK. Zmeny nahlásené do 31.7. budú vykonané bezplatne, po tomto termíne budú všetky zmeny spoplatnené v zmysle noriem. Hracími dňami sú sobota a nedeľa, resp. deň stanovený termínovou listinou. Zmena termínu pod 21 dní pred odohratím stretnutia musí byť schválená súperom cez ISSF (nie emailom). V pracovné dni si treba termín stretnutia dohodnúť čo najneskôr,  z dôvodu nedostatku rozhodcov v doobedňajších hodinách.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 1. kolo:

Svätý Jur – Tomášov 30.7. o 17:30, Častkovce – Nové Mesto 31.7. o 10:30, Kanianka –  Prievidza, Okoličná – V. Ludince 31.7. o 17:00, Vrakuňa – Senec, Láb – Malacky 31.7. o 17:30, Kvašov – Beluša, Veľké Zálužie – ŠK Blava, Lipová – Trstice, Prečín – P. Bystrica, Gbely – Myjava, Trenč. Stankovce – Crystal L. Rovne, Solčany – Tovarníky všetko 1.8. o 17:00, Rača – D. Lužná 3.8. o 17:30, Báb – Nitra 4.8. o 17:30, Šalková – Kováčová 4.8. o 19:00 (pri UO), Olováry – Badín 5.8. o 17:30.

U17/16:

1. kolo: Michalovce – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK Zemplín Michalovce, Trenčín – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ na Sihoti.

3. kolo: Trenčín – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ na Sihoti, Košice – Ružomberok 17.8. o 11:00 / 13:15.

5. kolo: Ružomberok – Poprad 27.8. o 14:00 / 16:15.

7. kolo: Trenčín – Senica, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ na Sihoti.

U19/17:

1. kolo: Martin – Brezno 31.7. o 10:00 / 12:30, Domino – Partizánske 11.8. o 11:00 / 13:30.

2. kolo: Prešov – Kysucké Nové Mesto, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Ličartovce.

3. kolo: Lipany – Bardejov 15.8. o 10:00 / 12:30.

6. kolo: Zvolen – Pohronie 5.9. o 10:00 / 12:30.

7. kolo: Pohronie – Lučenec 11.9. o 10:00 / 12:30.

8. kolo: Martin – L. Mikuláš 18.9. o 10:00 / 12:30, Brezno – Pohronie 18.9. o 10:00 / 12:30.

11. kolo: Galaktik – Snina 10.10. o 10:00 / 12:30.

12. kolo: Martin – Pohronie 16.10. o 10:00 / 12:30 na UT (Športový park Pltníky).

15. kolo: Galaktik – Humenné 7.11. o 10:00 / 12:30.

16. kolo: Martin – Zvolen 13.11. o 10:00 / 12:30 na UT (Športový park Pltníky).

U15/14:

1. kolo: Žilina – Zvolen 22.8. o 10:00 / 12:00 (ihrisko Závodie).

2. kolo: Stropkov – Snina 29.8. o 10:00 / 12:00.

3. kolo: Púchov – Dubnica 1.9. o 10:00 / 12:00.

8. kolo: L. Košice – Trebišov 13.10. o 15:00 / 17:00 (ihrisko Barca).

U13/12:

1. kolo: Púchov – Trenčín 25.8. o 15:30 / 17:00.

3. kolo: Stropkov – Humenné 5.9. o 10:00 / 11:30, Dubnica – Púchov 1.9. o 10:00 / 11:30.

4. kolo: Michalovce – Stropkov 9.9. o 13:00 / 14:30.

5. kolo: Stropkov – Prešov 26.9. o 10:00 / 11:30.

Odstupuje na DK SFZ TJ Iskra Holíč, za nenastúpenie na stretnutie predkola Slovnaft cupu.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že vyžrebovanie 1. kola Slovenského pohára bude zverejnené 6.8.2021 na Futbalnete. 1. kolo je naplánované na 15.9.2021.

Schvaľuje:

I. liga:

2. kolo: Slovan – Myjava 8.8. o 10:30, N. Zámky – Žilina 8.8. o 15:00;

4. kolo: Slovan – Trenčín 11.8. o 17:00;

5. kolo: Petržalka – Slovan 27.8. o 18:30.

II. liga, skupina B, 3. kolo: P. Bystrica – Beluša 3.10. o 15:00.

WU19 / WU15:

2. kolo: Trenčín – Žilina 28.8. o 16:00 / 18:00;

3. kolo: Prievidza – P. Bystrica 1.9. o 11:00 / 13:00;

4. kolo: Slovan – Trnava 15.9. o 14:00 / 16:00 (UTPrievoz).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Benedik 19.8., Lalo 9.,12.,17., 22., 25., 27. a 29.8., Marsal 10. – 17.8., Valentová 16. – 20.8., Valent 16. – 20.8., Ralbovský 14. – 15.8., Poruban od 26.7. do prihlásenia, Špivák 29.7. – 4.8., Pati Nagy 31.8. – 1.9.

Úsek PR ospravedlnenia: Mókoš 8.8., 15. – 18.8. a 23. – 24.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“, ktorý sa bude konať 31.7.2021 v Nitre, bude organizovaný v priestoroch ZsFZ (Rázusova 23, Nitra). Program bol všetkým účastníkom zaslaný elektronickou poštou.

Zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára: Jaroslav Švarc – predseda, František Košičár, Pavol Páchnik a Štefan Korman – členovia.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2021/2022 aj s prílohami, je zverejnená na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

V archíve sa nenachádzajú žiadne úradné správy