logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 11. 8. 2023

Posledná aktualizácia11.8.2023 09:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_06.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U79: Jakub Luka (MŠK R. Sobota, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 7.8.2023. 

U80: Milan Vilhan (TJ Baník Kalinovo, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 7.8.2023. 

U81: Peter Vilčko (Slávia TU Košice, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera nohou v súboji o loptu mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 6.8.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U82: Adrian Zeljković (FC Spartak Trnava, Niké liga), od 7.8.2023.

U83: Branislav Poremba (ŠK Odeva Lipany, III. liga).

U84: Filip Turlík (Stará Ľubovňa Redfox Football Club A, III. liga).

U85: Matej Siva (MŠK Fomat Martin, III. liga), všetci od 6.8.2023.

Disciplinárne konania:

U86: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vyvesenie transparentu provokatívneho charakteru, s použitím pyrotechniky pred stretnutím) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky a nezabránenie provokatívnym prejavom v sektore domácich) v stretnutí 2. kola NL FK DAC 1904 D. Streda – FC Košice, podľa čl. 57/1b, g a čl. 58/2b, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu DS – odohratie jedného súťažného stretnutia Niké ligy bez divákov v sektoroch B1, B2, B3 a B4, podľa čl. 26/1, 2, 4, od 11.8. 2023, s podmienečným odkladom do 31.12.2023, podľa čl. 40/1, 2 DP. 

U87: MFK Skalica (Niké liga). Berie na vedomie stanovisko klubu a na základe U59, za porušenie ustanovenia predpisu SFZ (nezabezpečenie osoby HU s požadovanou licenciou v zmysle čl. 11/j, h Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024) v stretnutí 1. kola NL MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U88: FK Železiarne Podbrezová (Niké liga). Berie na vedomie stanovisko klubu a na základe U60, za porušenie ustanovenia čl. 10, písm. e) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024 (neoprávnené vykonávanie predzápasovej rozcvičky brankárov p. Patrikom Macejom) v stretnutí 1. kola NL MFK Dukla B. Bystrica – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 64/1a ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U89: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 2. kola 2. ligy 1. FC Tatran Prešov – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b, f DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U90: Ľubomír Reiter (1065921 / FK Humenné / 2. liga / T). Na základe Doplnku Správy delegáta zo stretnutia, priložených odkazov na obsah článkov v elektronických masmédiách a podnetu AR SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vyjadreniam v elektronických masmédiách (výroky na adresu rozhodcov) po stretnutí 2. kola 2. ligy MŠK Žilina B – FK Humenné, podľa čl. 71/1, 3b, g DP, do 15.8.2023.

U91: John Enoto Etim (1460921 / FK Spišská Nová Ves / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U1576 (súťažný ročník 2022/2023), podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku určuje skúšobnú dobu od 11.8.2023 do 31.10.2023.

U92: MFK Slovan Giraltovce (III. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ vo veci odhlásenia A-družstva zo súťaže III. ligy rozhodla, že za porušenie povinností, vyplývajúcej z čl. 39, písm. d) Súťažného poriadku, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 2 500 eur, podľa čl. 64/4 DP.

U93: MŠK Tesla Stropkov (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie a následné vhodenie pyrotechniky smerom k HP) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 1. kola III. ligy MŠK Tesla Stropkov – 1. FK Svidník, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U94: Samuel Sekáč (1322606 / FK Železiarne Podbrezová / I. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1594 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U95: Botond Angyal (1324993 / FK DAC 1904 D. Streda / I. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1592 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U96: Jakub Jančik (1359054 / FK Spišská Nová Ves / II. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1698 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U97: Lukáš Polakovič (1332379 / SDM Domino / II. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného rozhodla, že žiadosť zamieta z dôvodu nesplnenia podmienok, podľa čl. 37/7 DP.

U98: Sebastian Bodák (1378171 / Slavoj Trebišov / II. LMD U17). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1701 (súťažný ročník 2022/2023), určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U99: Marek Jaš (1241389 / TJ Busov Gaboltov / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U73 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U100: Matúš Šlehofer (1288512 / SFC Kalinkovo / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U14 rozhodla, že žiadosť zamieta.

II. Oznamy DK SFZ:
 • Berie na vedomie Správu delegáta a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF zo stretnutia 2. kola 2. ligy ŠK Slovan Bratislava B – FC Petržalka, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.
 • Berie na vedomie podnet delegáta prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 1. kola Slovnaft Cupu Oravan Oravská Jasenica – FK Tatran Turzovka, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.8.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

6. kolo: Považská Bystrica – Dolný Kubín, v pôvodnom termíne, ale o 14:30 (JOJ šport), Pohronie – Liptovský Mikuláš, v pôvodnom termíne, ale o 18:05 (JOJ šport).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

III. ligyvýchod, kde je 15 účastníkov, družstvo, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2023/2024 umiestni na poslednom (15. mieste), zostúpi do príslušnej súťaže RFZ.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1 a čl. 68/3):
Slovnaft Cup:

1. kolo: Bacúch – Revúca 16.8. o 17:00, Rožňava – Michalovce 29.8. o 17:00.

Schvaľuje:
Prezidentský pohár:

Brezovica – Odorín 23.8. o 17:00.

III. liga:

2. a 17. kolo: Svidník – Bardejov sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 12.8. o 17:00 v Bardejove a 17. kolo 10.3.2024 o 14:30 vo Svidníku.

U19:

2. a 15. kolo: Žilina – Trenčín sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 19.8. o 11:00         v Trenčíne a 15. kolo 2.3.2024 v Žiline;

4. kolo: Michalovce – Podbrezová 30.8. o 13:00, Trenčín – Petržalka 1.9. o 14:00.

U17/16:

1. kolo: Prešov – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská);

2. a 15. kolo: Trenčín – Žilina sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 19.8. o 11:00 / 13:15 v Žiline a 15. kolo 2.3.2024 v Trenčíne;

2. kolo: Podbrezová – FC Košice 19.8. o 12:00 / 14:15;

4. kolo: Podbrezová – Michalovce 30.8. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

3. kolo: Stropkov – Bardejov 24.8. o 14:00 / 16:30;

8. kolo: Lipany – Stropkov 1.10. o 10:00 / 12:30.

Kontumuje:

Slovnaft Cup, 1. kolo: O. JasenicaTurzovka 4:1, podľa SP, čl. 10/3, s poukazom na čl. 82/1/g.

ŠTK ženský futbal:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1):

II. liga, 1. kolo: P. Bystrica – Bardejov 1.9. o 12:00 (z dôvodu skoršieho začiatku 2. ligy mužov a priameho TV prenosu dňa 2.9.).

Schvaľuje:

Demišport liga, 1. kolo: Slovan BA – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Pasienky).

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle stránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 26.8. 19.11.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Nitre, v termíne 29.8. 26.11.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 22.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Martine, v termíne 27.9. 4.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Trebišove, v termíne 24.8. 28.10.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Prievidzi, v termíne 15.9. 16.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.9.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 17.9.2023 6.1.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 28.8.2023, Kalinovo Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ LC/TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 20.8.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín náhradných/opravných letných fyzických previerok R/AR SFZ: 21.8. 2023 od 10:00 hod.Dubnici n. Váhom. Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Obsadenie regionálneho turnaja U15 – Memoriál G. Princa (ihrisko NTC Poprad, hl. HP):

14.8.2023: 

o 10:00 VsFZ – ZsFZ Benedik, Kuba, Jánošík, Dzivjak, Pacák

o 12:00 SsFZ – BFZ Dzivjak, Kuba, Pacák, Benedik, Jánošík

15.8.2023:

o 10:00 SsFZ – ZsFZ Benedik, Železňák, Čajka, Bočková, Zemko

o 12:00 BFZ – VsFZ Bočková, Železňák, Zemko, Benedik, Čajka

16.8.2023:

o 10:00 ZsFZ – BFZ Choreň, Poracký, Košecký, Malárik, Halíček

o 12:00 VsFZ – SsFZ Malárik, Poracký, Halíček, Choreň, Košecký     

Ospravedlnenia:

Železňák 10. – 13.8., Ruc 20.8., Dobrík 26.8., Šandrik 20.8., Marhefka 12.8. (zrušenie ospravedlnenia), Horváth 14. – 18.8., Hrenák 2. – 3.9., Tramita 1.9., Vorel od 10.8., do prihlásenia

Úsek PR ospravedlnenia:

Ádám 11. – 13.8. (zrušenie ospravedlnenia), Samotný 4. – 12.9., Migaľová 25.8., M. Sluk 18.8., Pavlíková 18. – 30.8., Gádoši od 9.8., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Vansa 8. – 11.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Pripomína extraligovým klubom povinnosti, vyplývajúce zo schváleného Rozpisu súťaže pre sezónu 2023/2024:

 • Najneskôr do 15.8.2023 platí povinnosť prihlásiť do súťaže minimálne jedno žiacke alebo juniorské mužstvo.
 • Na žiadosť generálneho partnera zaslať požadované informácie ohľadom zabezpečenia priamych prenosov zo zápasov NFE exekutíve SF.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.          V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

Komisia rozhodcov a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Potencionálni noví rozhodcovia futsalu sa môžu prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa