logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 5. 8. 2022

Posledná aktualizácia5.8.2022 15:09

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_06.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U50: Štefan Holiš (MŠK Púchov, II. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera do hlavy nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 31.7.2022.

U51: Dmytro Kozyr (TJ Družstevník Trstice, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie súpera v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 1.8.2022.

U52: Barnabás Mészáros (TJ Družstevník Trstice, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie súpera v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 1.8.2022.

U53: Lajos Kalmár (FC Neded, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera hlavou do hlavy v prerušenej hre nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 1.8.2022.

U54: Máté Holko (TJ Sokol Medzibrod, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – úmyselné hranie rukou mimo PÚ v gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2022.

U55: Samuel Majoros (FC Valaliky, Prezidentský pohár), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárne výroky na adresu delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 1.8.2022.

U56: Róbert Dang Van (TJ Slovan Vištuk, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí FUTBALSERVIS V. liga BFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U57: Martin Komiňák (SFC Kalinkovo, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – úmyselné hranie rukou mimo PÚ v gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstvá regiónu – IV. liga BFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U58: Jozef Duducz (1068522 / SFC Kalinkovo / Slovnaft Cup / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárne výroky na adresu delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 1.8.2022.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U59: Lukáš Benko (ŠK Čierne, Slovnaft Cup), od 30.7.2022.

U60: Urban Mazanovský (MŠK Púchov, II. liga), od 31.7.2022.

U61: Jozef Peťko (ŠK Partizán Čierny Balog, Slovnaft Cup), od 31.7.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina JUH, podľa čl. 37/10 DP.

U62: András Šándor (ŠK Tomášov, Slovnaft Cup), od 31.7.2022.

U63: Richard Neúročný (TJ Kopčany, Slovnaft Cup).

U64: Miroslav Plešivka (OFK Branč, Slovnaft Cup), obaja od 1.8.2022.

U65: Ján Uhliar (ŠK Hrochoť, Slovnaft Cup), od 1.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy SsFZ, skupina C, podľa čl. 37/10 DP.

U66: Marcel Laven (FK Gemerská Hôrka, Prezidentský pohár), od 1.8.2022.

U67: Jozef Balog (SFC Kalinkovo, Slovnaft Cup), od 1.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstvá regiónu – IV. liga BFZ, podľa čl. 37/10 DP.

Disciplinárne konania:

U68: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu) počas stretnutia 3. kola II. ligy FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Košice, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U69: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 3. kola FL MŠK Žilina – FK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U70: MFK Dukla Banská Bystrica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a poškodenie sedadiel v sektore hostí) počas stretnutia 3. kola FL MŠK Žilina – FK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 58/2a, c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP. Súčasne ukladá klubu povinnosť vysporiadať vzniknutú škodu na majetku v zmysle Správy delegáta stretnutia.

U71: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 3. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – MFK Ružomberok, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U72: 1. FC Tatran Prešov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 3. kola II. ligy FK Humenné – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1a, b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 , podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U73: FK Humenné (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 3. kola II. ligy FK Humenné – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U74: FC Slovan Modra (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia predkola Slovnaft Cupu FC Slovan Modra – SDM Domino, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U75: TJ Družstevník Trstice (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu TJ Družstevník Trstice – FC Neded, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U76: Adam Vernarský (OŠK Spišský Štvrtok, Slovnaft Cup). Na základe podnetu klubu OŠK Spišský Štvrtok prostredníctvom podania v ISSF a podnetu delegáta stretnutia prostredníctvom podania v ISSF rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí predkola Slovnaft Cupu OŠK Spišský Štvrtok – FK Veľká Lomnica zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U77: Tomáš Mészáros (1302542 / TJ Slovan Tomášovce / Slovnaft Cup). Na základe Správy PR, podnetu klubu OFK 1950 Priechod prostredníctvom podania v ISSF a podnetu delegáta stretnutia prostredníctvom podania v ISSF začína disciplinárne konanie vo veci telesného napadnutia (udretie súpera do oblasti hlavy mimo súboja o loptu) v stretnutí predkola Slovnaft Cupu OFK 1950 Priechod – TJ Slovan Tomášovce, podľa 71/3b, c, g DP a zároveň menovanému pozastavuje výkon športu, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 76/1 DP.

U78: Obecný futbalový klub 1950 Priechod (Slovnaft Cup). Na základe U77, v súvislosti so stretnutím predkola Slovnaft Cupu OFK 1950 Priechod – TJ Slovan Tomášovce, žiada klub o predloženie lekárskej správy o stave hráča – Erik Šinkovkin (1258513), spolu s predpokladanou dobou liečby, podľa 73/5 DP, do 10.8.2022.

U79: Adrián Zelenay (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1130) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U80: Jozef Javorek (FK Lokomotíva Trnava, II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1129) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U81:  FK Poprad (III. liga). Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/33/2020 zo dňa 24.3.2022 v právnej veci navrhovateľa Vladimír Kukoľ, v zast. Advokátska kancelária HUBOCKÁ & PARTNERS, s.r.o proti odporcovi FK Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2022 a vykonateľnosť dňa 26.4.2022. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov do klubu, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o splnení povinnosti.

U82: Martin Peško (1047464). Berie na vedomie podnet navrhovateľa – Martin Kilian, v zast. Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o. a Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s.r.o. doručený dňa 27.7.2022, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U83: Maroš Ferenc (1123597). Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu DK SFZ, č. U43 nevyhovuje a predkladá ho odvolacej komisii SFZ, podľa čl. 84/7 DP.

U84: Odstupuje podnet navrhovateľa – Timotej Záhumenský, v zast. Advokátska kancelária HUBOCKÁ & PARTNERS, s.r.o. doručený dňa 15.7.2022 na doriešenie DK ZsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

II. Oznamy DK:

Upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v rámci RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11. 8. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

6. kolo: Žilina B – Prešov 20.8. o 10:30 (JOJ šport).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie a prípadné zmeny nahlásili cez ISSF.
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):
 • U17/16, 2. kolo: Žilina – Trenčín v pôvodnom termíne, ale o 13:00 / 15:45 (kolízia s II. ligou mužov).
 • Slovnaft Cup: Stará Bystrica – Turzovka 10.8. o 17:00.
Schvaľuje:
 • Slovnaft Cup, 1. kolo: Bystrička – Diviaky 10.8. o 17:00, Chm. Nová Ves – Stropkov 17.8. o 17:00, Veľká Lomnica – Bardejov 17.8. o 16:30, Modra – Galanta 17.8. o 17:00, Gaboltov – Giraltovce 17.8. o 16:30, Tovarníky – Myjava 16.8. o 17:00.
 • Prezidentský pohár, 2. kolo: 31.8. o 16:30: Osrblie – Hrabušice, Dolná Strehová – Gemerská Hôrka, Dulova Ves – Sokol Sitníky, Kuzmice – Dr. Trhovište, Černík – Klasov, Liptov. Teplá – Zborov n. Bystricou, Bytča – Trenčianska Turá a víťazi stretnutí: V. Biel / V. Úľany – Modra / Jablonica.
III. liga:

2. kolo: Oravské Veselé – Lipany 13.8. o 17:00;

3. kolo: RSC HAMSIK Academy – Podkonice 19.8. o 16:30, Lučenec – Oravské Veselé 21.8. o 16:30;

4. a 19. kolo: Svidník – Vranov v obrátenom poradí, t. z. 4. kolo 27.8. o 16:30 vo Vranove a 19. kolo 26.3. o 14:30 vo Svidníku.

U19, 1. kolo: Trnava – Poprad 13.8. o 13:00.

U17/16:

1. kolo: Poprad – Trnava 13.8. o 13:00 / 15:15, Podbrezová – Slovan BA 10.8. o 11:00 / 13:15;

2. kolo: B. Bystrica – Ružomberok 19.8. o 15:00 / 17:15 na ihrisku Badín;

3. kolo: Poprad – D. Streda 27.8. o 13:00 / 15:15;

4. kolo: Ružomberok – Pohronie 31.8. o 13:00 / 15:15 na ihrisku Černová.

U19/17:

2. kolo: HAMSIK Academy – Inter 21.8. o 11:00 / 13:30;

10. kolo: Púchov – Lokomotíva Trnava 16.10. o 10:00 / 12:30.

U15/14, 1. kolo: Lučenec – L. Mikuláš 19.8. o 10:00 / 12:00, Bardejov – Lokomotíva Košice 19.8. o 14:00 / 16:00.

Kontumuje stretnutie Malá Mača – Pata (Slovnaft Cup, 1. kolo) 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím SP, čl. 81/1 a 82/f, s poukazom na RS, čl.10/l.

Odstupuje na DK SFZ TJ Družstevník Malá Mača (Slovnaft cup, 1. kolo), za neoprávnený štart hráča, ktorý nastúpil v stretnutí v štvrtom prerušení (SP, čl. 82/f, s poukazom na RS, čl. 10/l), Tomáš Hulínek (rozhodca), Damian Augustín Pavlovič (asistent č. 1) zo stretnutia Slovnaft Cupu Malá Mača – Pata, za umožnenie striedania v štvrtom prerušení, čo je v rozpore s RS, čl.10/l.

ŠTK ženský futbal:
Oznamuje:

Zmeny termínov stretnutia musia byť odôvodnené. Stretnutia sa zásadne predohrávajú. Dohrávané stretnutia musia mať termín maximálne do 14 dní od pôvodného termínu (RS, čl. 23/9).

Slovenský pohár, 1. kolo: 24.8. o 17:00: Michalovce – Prešov, Poprad – Košice, B. Bystrica – Ružomberok, GFC – Žilina, Trenčín – Myjava, Z. Moravce – Slovan BA, ŠK 2011 – N. Zámky, Petržalka – Trnava.

Schvaľuje:

I. liga, 4. kolo: N. Zámky – Myjava 31.8. o 17:00.

II. liga, skupina B:

1. a 6. kolo: Prešov – Michalovce v obrátenom poradí, t. z. 1. kolo 27.8. o 11:00 v Lastomíre a 6. kolo 1.10. o 10:00 v Župčanoch.

WU19 / WU15:

1. kolo: Martin – B. Bystrica 28.8. o 10:00 / 12:00 na UT;

2. a 11. kolo: Myjava – Slovan BA sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 2. kolo 30.9. o 16:30 / 18:30 na UT v Prievoze a 11. kolo 4.3.2023 o 10:00 / 12:00 na UT v Myjave.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencieMichal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 formou online školenia je možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerov v ISSF.

 • Od 1.8.2022 v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 29.8.2022, Kalinovo Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ LC, TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 24.8.2022.
 • 8.9.2022, Hlboké Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Senica.
 • 14.9.2022, Trnava Ako ďalej po kariére (seminár pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor firma Jolux.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia U18:

10.8. o 17:00 SR – Maďarsko Kišš, Lauer, Borsányi, ihrisko MOL Akadémia D. Streda.

Memoriál Gejzu Princa pre kategóriu hráčov U15 (výbery regiónov):

15.8. o 10:00 VsFZ – ZsFZ Micheľ, Kmec, Adamčo,VAR/Dzivjak, AVAR/D. Bobko (ihr. Barca);

o 12:00 SsFZ – BFZ Dzivjak, D. Bobko, Adamčo, VAR/Micheľ, AVAR/Kmec (ihr. Barca).

16.8. o 10:00 SsFZ – ZsFZ Micheľ, D. Bobko, Béreš, VAR/Dzivjak, AVAR/Vass (ihr. Barca);

o 12:00 BFZ – VsFZ Dzivjak, Vass, Béreš, VAR/Micheľ, AVAR/D. Bobko (ihr. Barca).

17.8. o 9:30 ZsFZ – BFZ Dzivjak, Vass, Hrebeňár, VAR/Micheľ, AVAR/Kmec (ihr. KFŠ);

o 11:30 VsFZ – SsFZ Micheľ, Kmec, Hrebeňár, VAR/Dzivjak, AVAR/Vass (ihr. KFŠ).

Oznamuje, že náhradné/opravné letné fyzické previerky rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ/Šance a žien FIFA sa uskutočnia 8.8.2022 od 16:00 na umelej tráve FK Dubnica n. Váhom. Rozpis behov bol pozvaným frekventantom (Foltán, Libiak, Marhefka, Barát, Batiz, Mastiš, Valentová, Ádám, Slatárovič, Weiss, Foltín, Hudy, Mikulecký, Obertová, Pavlendová, Súkeníková) zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Chromý 11. – 18.8., Farkaš 8.8, Čiernik 13. – 14.8., Svat 23. – 30.8. a 16. – 17.9., Šafárik 12. – 14.8., M. Krivošík 18. – 21.8., S. Krivošík 18. – 21.8. a 8. – 11.9., Somoláni 8.8., Šandrik 20. – 21.8., Jurenka 8.8., Janček 8.8., Eperješi 8.8., Vitko 16. – 24.8., Plavecký 8.8., Foltán od 8.8. k dispozícii KR, Pohanka 22. – 25.8., Benedik 23. – 30.8., Greško 29.10., Ihring 19.8., 26. – 28.8. a 1.9.

Úsek PR ospravedlnenia: Balko 16. – 19.8., Straka 19.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF upozorňuje extraligové kluby na nahlásenie hracích časov a zápasových hál najneskôr do 15. augusta 2022.

Komisia rozhodcov a delegátov:
 • oznamuje že letný seminár R a D z nominačnej listiny sezóny 2021/2022 sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žilinežiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
 • žiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
 1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
Matrika:                                                                                                        

Základná registrácia:                                                                                           

1316190 Michal Švarc, 1331454 Samuel Gašpar, 1307758 Juraj Šimko, 1343008 Samuel Osvald – všetci 4. FSC, o. z.                                                                    

Prestup:                                                                                                        

1351289 Marek Bahna Wild Boys 02 Bratislava

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa