logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 12. 8. 2022

Posledná aktualizácia12.8.2022 09:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_07.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U85: Jakub Verčimák (MFK Vranov n. Topľou, III. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, čím ohrozil zdravie a bezpečnosť súpera, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 7.8.2022.

U86: Miloš Lojka (MFK Snina, III. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 8.8.2022.

U87: Medard Vangel (FK Beluša, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 8.8.2022.

U88: Dávid Marko (MFK Rusovce, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstiev regiónu – IV. liga BFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U89: Peter Kolláti (RSC Hamsik Academy Banská Bystrica, o. z., Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.8.2022.

U90: Kristián Kušnír (OŠK Fintice, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy VsFZ Šarišská, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U91: Ladislav Szöcs (KFC Komárno, II. liga), od 7.8.2022.

U92: Juraj Homola (TJ Tatran VLM Pliešovce, Slovnaft Cup), od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí I. triedy – Zvolen ObFZ Zvolen, podľa čl. 37/10 DP.

U93: Dávid Dobra (TJD Príbelce, Slovnaft Cup), od 11.8.2022.

U94: Martin Popovič (Slávia TU Košice, Slovnaft Cup), od 11.8.2022.

U95: Matúš Gordoň (FK Krásna, Slovnaft Cup), od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy VsFZ – Košicko-gemerská, podľa čl. 37/10 DP.

U96: Daniel Demko (MFK Slovan Sabinov, Slovnaft Cup), od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ VsFZ, podľa čl. 37/10 DP.

U97: Ján Kačáni (ŠK Belá, Slovnaft Cup), od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina Sever, podľa čl. 37/10 DP.

U98: Balász Klátyik (TJ Salka, Slovnaft Cup), od 11.8.2022. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy ZsFZ, skupina Východ, podľa čl. 37/10 DP.

U99: Martin Juhar (MFK Spartak Medzev, Slovnaft Cup), od 11.8.2022.

Disciplinárne konania:

U100: Michal Kukučka (1228777 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / KT). Na základe Zápisu o stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (hrubé urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) po stretnutí 4. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/4 DP.

U101: Marián Hodulík (1111682 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga / AT1). Na základe Zápisu o stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (kritika delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) po stretnutí 4. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 eur, podľa čl. 48/2a a čl. 12/4 DP.

U102: Roman Procházka (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (hrubé urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) po stretnutí 4. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/4 DP.

U103: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu delegovanej osoby a SFZ) počas stretnutia 4. kola FL AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U104: Tomáš Mészáros (1302542 / TJ Slovan Tomášovce / Slovnaft Cup). Na základe U77 a lekárskej správy k zraneniu hráča – Erik Šinkovkin, za telesné napadnutie (udretie súpera do oblasti hlavy mimo súboja o loptu) v stretnutí predkola Slovnaft Cupu OFK 1950 Priechod – TJ Slovan Tomášovce, podľa 49/1c ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 49/2c DP, od 4.8.2022.

U105: MFK Strojár Krupina (Slovnaft Cup). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia, za nedostatočnú ÚS (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu MFK Strojár Krupina – Športový klub Vinica, podľa čl. 57/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U106: FK Poprad (III. liga). Na základe návrhu navrhovateľa – Vladimír Kukoľ, v zast. Advokátska kancelária HUBOCKÁ & PARTNERS, s.r.o. a na základe U81 rozhodla, že podľa čl. 72/7 DP prerušuje konanie do 31.8.2022. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené na základe U81, s účinnosťou od 9.8.2022.

U107: Bálint Szolgai (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1074) a podľa čl. 37/7 DP určila pokutu za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

​​U108: Branislav Bolech. Na základe U5, za porušenie ustanovenia predpisu SFZ, podľa čl. 64/1a, v spojení s čl. 36/2 a čl. 38/2c stanov SFZ upúšťa podľa čl. 78/2 DP od uloženia DS, nakoľko prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.

U109: Andrej Labuda (1239937). Senát DK pre ochranu integrity na základe U49 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a v štádiu pokusu a čl. 52/2d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 roky, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1d DP, v znení účinnom do 20.6.2018. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športu a akejkoľvek funkcie, podľa čl. 76a/1 DP, ktoré trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie, od 12.8.2022.

II. Oznamy DK:

Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v rámci RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18. 8. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Schvaľuje:

7. kolo: FK Pohronie – Žilina B 27.8. o 16:30.

Odstupuje na DK SFZ FK Pohronie, na základe správy DZ, za nenahratie hlásateľa do ISSF a nezabezpečenie dodávky elektrickej energie pre osvetlenie ihriska pri vysielaní priameho prenosu stretnutia 3. kola na TV JOJ, ktoré sa konalo po ÚHČ.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Jednota Bánová (III. liga západ) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať vždy v nedeľu o 10:30;
 • Odhlásenie FK Senica zo všetkých súťaží riadených SFZ.
Schvaľuje:
 • Slovnaft Cup, 2. kolo: Solčany – Rača 31.8. o 16:30, Vrbové – Beluša 7.9. o 16:00;
 • Prezidentský pohár, 2. kolo 31.8. o 16:30: Osrblie – Hrabušice, Dolná Strehová – Gemerská Hôrka, Dulova Ves – Sokol Sitníky, Kuzmice – Dr. Trhovište, Černík – Klasov, Liptov. Teplá – Zborov n. Bystricou, Bytča – Trenčianska Turá, V. Biel – Jablonica.
III. liga:

2. kolo: Bánová – Martin, v pôvodnom termíne, ale o 10:30;

5. kolo: Stropkov – Svidník 3.9. o 16:00.

U19, 8. kolo: Petržalka – Stropkov 15.10. o 13:00.

U17/16:

1. kolo: Z. Moravce – Žilina 14.8. o 11:00 / 13:15, Ružomberok – Košice 23.8. o 11:00 / 13:15;     

2. kolo: Slovan BA – Poprad 20.8. o 13:00 / 15:15;

8. kolo: Ružomberok – Z. Moravce 16.9. o 13:00 / 15:15 (ihrisko Likavka);

10. kolo: Petržalka – Trenčín 28.10. o 10:00 / 12:15.

U19/17:

2. kolo: Púchov – Komárno 21.8. o 11:00 / 13:30 na ihrisku Nosice;

3. kolo: Kysucké N. Mesto – Trebišov 25.8. o 13:00 / 15:30, Prešov – Bardejov 25.8. o 11:00 / 13:30 (ihrisko Župčany);

7. kolo: Lipany – Námestovo 15.9. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

1. kolo: Trenčín – Skalica 20.8. o 10:00 / 12:00, Hamsik Academy – R. Sobota 23.8. o 15:00 / 17:00, Humenné – Poprad 22.8. o 12:00 / 14:00;

2. kolo: Lokomotíva Košice – Humenné 26.8. o 15:00 / 17:00, Snina – Bardejov 28.8. o 10:00 / 12:00, Stropkov – Vranov 31.8. o 10:00 / 12:00;

7. kolo: Dubnica – Skalica 7.10. o 10:00 / 12:00 na UT;

9. kolo: Púchov – Z. Moravce 23.10. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

2. kolo: Dubnica – Petržalka 24.8. o 16:00 / 17:30, Prešov – Košice 1.9. o 10:00 / 11:30;

3. kolo: Snina – Humenné 1.9. o 10:00 / 11:30;

5. kolo: Žilina – Pohronie 25.9. o 10:00 / 11:30.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:

WU19 / WU15, 1. kolo: Myjava – NŠK v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Turá Lúka, GFC reg. akadémia – P. Bystrica 28.8. o 10:00 / 12:00, Trnava – D. Streda 17.8. o 13:00 / 15:00.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávaniatrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je online formou možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Trenčíne, v termíne 27.8. 30.10.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 Čadci, v termíne 7.9. 21.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.8.2022.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je Konferencia trénerov SFZ 2021 organizovaná dištančnou formouformou webinárov. Ponúkaný obsah je dostupný na stránke vzdelavanie.digital. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ, (Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie) a boli zaslané emailom registrovaným trénerom v ISSF.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 29.8.2022, Kalinovo Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ LC, TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 24.8.2022.
 • 1.9.2022, Lučenec Seminár trénerov futsalu (pre trénerov SFZ Futsal / UEFA Futsal B licencie, v rozsahu 5 hodín) – organizátor Slovenský futsal.
 • 8.9.2022, Hlboké Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Senica.
 • 14.9.2022, Trnava Ako ďalej po kariére (seminár pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor firma Jolux.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:

17.8. o 10:00 SR WU17 – Slovan WU19: Šafárik, Uram, Foltín (ihr. X-Bionic Šamorín).

Memoriál Gejzu Princa U15 (výbery regiónov):

15.8. o 10:00 VsFZ – ZsFZ Micheľ, Kmec, Adamčo, VAR/Dzivjak, AVAR/D. Bobko (Barca);

o 12:00 SsFZ – BFZ Dzivjak, D. Bobko, Adamčo, VAR/Micheľ, AVAR/Kmec (Barca).

16.8. o 10:00 SsFZ – ZsFZ Micheľ, D. Bobko, Béreš, VAR/Dzivjak, AVAR/Vass (Barca);

o 12:00 BFZ – VsFZ Dzivjak, Vass, Béreš, VAR/Micheľ, AVAR/D. Bobko (Barca).

17.8. o 09:30 ZsFZ – BFZ Dzivjak, Vass, Hrebeňár, VAR/Micheľ, AVAR/Kmec (KFŠ);

o 11:30 VsFZ – SsFZ Micheľ, Kmec, Hrebeňár, VAR/Dzivjak, AVAR/Vass (KFŠ).

Ospravedlnenia: Foltán 19. – 21.8. a 3. – 4.9., Lenický 20.8., Valentová 8.8., Husár 21.8., Farkaš 8.8., Capík 22. – 26.8. a 17.9., Maslen 10. – 11.9., Hamadej od 24.8. nie v pracovné dni, Fodor od 2.9. nie v pracovné dni, Sučka 27. – 28.8., Tramita 1. – 2.9., Dobrík 28. – 31.8., Šuba 26.8. – 3.9., Ferenc od 8.8. do prihlásenia.

Úsek PR ospravedlnenia: Kubica 14. – 18.9., Vician 28.8., Vaňo 26.8. – 2.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Benovič 1. – 4.9. a 10.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:
 • Upozorňuje extraligové kluby na nahlásenie hracích časov a zápasových hál najneskôr do 15. augusta 2022.
 • Žiada najneskôr do 17.8.2022 zaslať logá sponzorov v krivkách a rozmiestnenie partnerov na výrobu sponzorských stien.
 • Oznamuje, že doškoľovací seminár trénerov futsalu, prioritne pre trénerov pôsobiacich vo futsale, v rozsahu 5 hodín, sa uskutoční 1. septembra 2022 popoludní v ŠH ARENA a Hotel Novohrad v Lučenci.
Komisia rozhodcov a delegátov:
 • Oznamuje že letný seminár R a D sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žilinežiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť. Pozvánka s programom seminára bola zaslaná R a D na emaily.
 • Potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
 • Źiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
 1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
Matrika:                                                                                                        

Základná registrácia:                                                                                       

1261834 Alex Lubuški Futsal Team Komárno, 1159647 Michal Ármai Futsal Team Levice.

Prestup:                                                                                                          

1285705 Erik Lukáč Podpor Pohyb Košice.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa