logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 19. 8. 2022

Posledná aktualizácia19.8.2022 09:07

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_08.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 2022 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie:

Odvolacia komisia SFZ mení podľa článku 60, ods. 13, písm. c) stanov SFZ rozhodnutie športovo-technickej komisie SFZ v časti, ktorým kontumovala stretnutie 1. kola Slovnaft Cupu TJ Družstevník Malá Mača – FC Pata tak, že konanie zastavuje.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U110: Aleksei Shliakhov (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa čl. 45/2 DP, od 13.8.2022.

U111: Jakub Hazlinger (MFK Skalica, II. LSD U19), vylúčenie za telesné napadnutie – sotenie súpera nadmernou silou na zem v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 14.8.2022.

U112: Ján Haspra (1034707 / FC Petržalka / II. liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy (úmyselné opustenie TZ a preukázanie protestu a námietky voči AR1), podľa čl. 48/1a DP. DS – pokuta 200 eur, podľa čl. 48/2a DP.

U113: Ivan Minčič (1188154 / FC Petržalka / II. liga / AT1), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy (úmyselné opustenie TZ a preukázanie protestu a námietky voči AR1), podľa čl. 48/1a DP. DS – pokuta 200 eur, podľa čl. 48/2a DP.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U114: Erik Grendel (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 13.8.2022.

U115: Martin Rýzek (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 14.8.2022.

U116: Andrej Ceniga (MŠK Fomat Martin, III. liga).

U117: Daniel Prekop (AS Trenčín, I. LSD U19).

U118: Lukáš Turan (FKM Nové Zámky, III. liga), všetci od 15.8.2022.

U119: Róbert Soroka  (TJ Busov Gaboltov, Slovnaft Cup),  od  18.8.2022.  DS  si  vykoná v najbližšom stretnutí VI. liga Šarišská dospelí.

Disciplinárne konania:

U120: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (II. liga). Na základe podnetu ORS SFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (nenahratie hlásateľa do ISSF a nezabezpečenie dodávky elektrickej energie pre osvetlenie ihriska pri vysielaní priameho prenosu mimo ÚHČ) počas stretnutia 3. kola II. ligy FK Pohronie – FC Košice, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 56, písm. m) Súťažného poriadku futbalu, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/3 DP.

U121: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky pred začiatkom stretnutia) a nedostatočnú ÚS (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U122: 1. FC Tatran Prešov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky a vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy 1. FC Tatran Prešov – FC Petržalka, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U123: Michal Hargaš (SDM Domino, II. LSD U19). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1136) a podľa čl. 37/7 DP určila pokutu za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra), s účinnosťou od 12.8.2022.

U124: Jakub Verčimák (MFK Vranov n. Topľou, III. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U85 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022.

U125: Miloš Lojka (MFK Snina, III. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U86 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022.

U126: Lajos Kalmár (1185399 / FC Neded / Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U53 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U127: Peter Venglarčík (1164895). Odstupuje podnet navrhovateľa, doručený dňa 17.8. 2022, na doriešenie DK ZsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

II. Oznamy DK:

Opätovne upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov pôsobiacich v súťažiach RFZ a ObFZ na dôsledné sledovanie Úradnej správy SFZ, v súvislosti s ukladaním DS v pohárových súťažiach riadených SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25. 8. 2022 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

7. kolo: Považská Bystrica – Dubnica, v pôvodnom termíne, ale o 15:30 (priamy prenos na JOJ šport).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

Slovnaft Cup, 2. kolo: Zemianske Kostoľany – Sereď 23.8. o 17:00, Borov – Trebišov 23.8. o 17:00, Krásnohorské Podhradie – Michalovce 23.8. o 17:00, Rovinka – Inter, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Malinovo, Veľký Krtíš – Rimavská Sobota 31.8. o 16:30, Švošov – Námestovo 31.8. o 16:30, Ladomerská Vieska – D. Streda 6.9. o 15:30 (priamy prenos na JOJ šport), Príbelce – Žilina 6.9. o 16:00.

Prezidentský pohár, 2. kolo: Dolná Strehová – Gemerská Hôrka 1.9. o 16:30, Veľký Biel – Jablonica 7.9. o 16:30.

III. liga:

4. kolo: Malženice – Beluša 21.9. o 15:30;

4. a 19. kolo: Giraltovce – Stropkov v obrátenom poradí, t. z. 4. kolo 27.8.2022 o 16:30 v Stropkove a 19. kolo 25.3.2023 o 14:30 v Giraltovciach.

5. kolo: R. Sobota – Lipany 3.9. o 16:00;

6. kolo: Malženice – V. Ludince 10.9. o 16:00.

U19, 2. kolo: Ružomberok – B. Bystrica, v pôvodnom termíne, ale na hlavnej HP MFK Ružomberok, Z. Moravce – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na MFŠ Z. Moravce, Pohronie – Michalovce 20.8. o 13:00.

U17/16:

2. kolo: Michalovce – Pohronie 20.8. o 13:00 / 15:15;

5. kolo: Trenčín – D. Streda 9.9. o 14:00 / 16:15.

U19/17:

1. kolo: Inter – Nitra 24.8. o 10:00 / 12:30;

3. kolo: Spiš. Nová Ves – L. Mikuláš 28.8. o 11:00 / 13:30;

5. kolo: Kysucké N. Mesto – Snina 9.9. o 14:00 / 16:30 na UT;

7. kolo: Kysucké N. Mesto – Bytča 24.9. o 9:30 / 12:00 na UT, Prešov – L. Mikuláš 23.9. o 14:00 / 16:30.

15. kolo: Bardejov – Kysucké N. Mesto 19.11. o 12:00 / 14:30 na UT.

U15/14:

1. kolo: Dubnica – Nitra 31.8. o 10:00 / 12:00;

2. kolo: Spiš. Nová Ves – Poprad 1.9. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

1. kolo: Námestovo – B. Bystrica 20.8. o 16:00 / 17:30;

2. kolo: Slovan BA – Skalica 23.8. o 16:30 / 18:00.

Odstupuje na DK SFZ MFK Skalica (U19 – 1. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK – ženský futbal:
Schvaľuje:

Slovenský pohár 1. kolo: Petržalka – Trnava 9.9. o 18:00.

I. liga, 4. kolo: Petržalka – GFC reg. akadémia 4.9. o 13:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: Nitra – Petržalka 28.8. o 10:00 / 12:00, Prievidza – Častkovce 1.9. o 10:00 / 12:00,

2. kolo: Poprad – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT (Zemedar Poprad-Stráže), NŠK – Petržalka 3.9. o 9:00 / 11:00, Častkovce – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Očkov;

3. kolo: Martin – RSC Hamsik Academy 11.9. o 13:00 / 15:00;

5. kolo: GFC reg. akadémia – Prievidza 8.10. o 10:00 / 12:00 na UT.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerovPeter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 - 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie 2022 v Senici, v termíne 10.9. 17.11.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2022.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.
 • 29.8.2022, Kalinovo Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ LC, TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 24.8.2022.
 • 1.9.2022, Lučenec Seminár trénerov futsalu (pre trénerov SFZ Futsal / UEFA Futsal B licencie, v rozsahu 5 hodín) – organizátor Slovenský futsal.
 • 8.9.2022, Hlboké Seminár trénerov UEFA C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Senica.
 • 14.9.2022, Trnava Ako ďalej po kariére (seminár pre trénerov UEFA A/PRO licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor firma Jolux.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia U19:

23.8. o 17:00 Slovensko – Maďarsko Libiak, Štofík, Košecký, VAR/Mastiš, AVAR/Halíček (NTC Senec).

Ospravedlnenia: Fedák 22. – 25.8., Vass 27.8., Alezárová 3.9., Mokrý 23. – 24.8., Obertová 29.8. – 1.9., Končár 1. – 9.9., Borsányi 26.8., Pavlíková 20.8. – 1.9., Košecký 22. – 25.9., Marsal 31.8. – 2.9., D. Bobko od 18.8. do prihlásenia, Jánošík 31.8. – 7.9., R. Bobko od 18.8. do prihlásenia, Marhefka 31.8. – 1.9. a 9.9.

Úsek PR ospravedlnenia: Makový 31.8., Kakaščík 20.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:
 • Oznamuje, že doškoľovací seminár trénerov futsalu, prioritne pre trénerov pôsobiacich vo futsale, v rozsahu 5 hodín, sa uskutoční 1. septembra 2022 popoludní v ŠH ARENA a Hoteli Novohrad v Lučenci. Prihláška je dostupná na www.futsalslovakia.sk.
 • Predlžuje termín na zaslanie logotypov sponzorov v krivkách a rozmiestnenie partnerov na výrobu sponzorských stien do 21.8.2022, 23:59 hod. V prípade nedodanie podkladov budú klubom vyrobené steny bez ich sponzorov a náklady na ich doplnenie budú znášať kluby.
Športovo-technická komisia SF:

U1: Schvaľuje ÚHČ Makroteamu Žilina v sezóne 2022/2023 nasledovne: 1. kolo 9.9. o 19:30, 3. kolo 24.9. o 19:00, 5. kolo 15.10. o 18:00, 6. kolo 22.10. o 19:00, 8. kolo 5.11. o 19:00, 11. kolo 10.12. o 19:00, 13. kolo 21.1. o 19:00, 16. kolo 11.2. o 19:00 a 18. kolo 18.3. o 19:00 (ŠH Rosinská cesta).

U2: Schvaľuje ÚHČ a zápasové haly klubom:

MIMEL Lučenec piatok 19:00 (ARENA Lučenec), Futsal Team Levice piatok 19:30 (ŠH Levice), MIBA B. Bystrica piatok 19:30 (ŠH Dukla, Badín), Podpor Pohyb Košice piatok 20:00 (SOU Šaca, ŠH Ostrovského), Copy Leaders Prievidza piatok 20:15 (CITY Aréna), FTVŠ Prírodovedec UK BA piatok 20:30 (Hala prof. Rovného), Pinerola 1994 Futsal Academy BA piatok 20:30 (Hala prof. Rovného).

ÚHČ Futsal team Komárno (piatok 20:45 MŠH Komárno) a MŠK Mayerson N. Zámky (nedeľa 20:00 ŠH Milénium) podlieha udeleniu výnimky z RS na sezónu 2022/2023 VV SF, ktorý sa bude konať 22.8.2022.

Komisia rozhodcov a delegátov:
 • Oznamuje že letný seminár R a D sa uskutoční 27.8.2022 od 10:00 hod. v Žilinežiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť. Pozvánka s programom seminára bola zaslaná R a D na emaily.
 • Potenciálni noví rozhodcovia sa môžu prihlásiť na emailovú adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk. Podmienkou je vek do 35 rokov.
 • Žiada R a D o vykonanie / skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2022/2023:
 1. uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 2. platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
Matrika:
Základná registrácia:

1337373 Kamil Kouřil, 4FSC, o. z.

Prestup s obmedzením:

1216466 Viktor Matyi 4FSC, o. z.

Prestup:

1216775 Matúš Genčúr 4FSC, o. z.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa