Vyjadrenie SFZ k neudeleniu licencie pre FK Senica

O udelení licencie rozhodujú výlučne licenčné orgány a dnes (piatok 27.mája) zasadal odvolací orgán licenčného konania, nakoľko prvostupňový orgán licenčného konania klubu FK Senica 29. apríla 2022 licenciu neudelil.

Klub sa v stanovenej lehote odvolal a predložil dokumenty, o ktorých odvolací orgán licenčného konania rokoval a posudzoval ich.

Pre nesplnenie požiadaviek infraštruktúrnych (štadión pre domáce stretnutia) a finančných licenčných kritérií (ročná účtovná závierka, záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom, finančné informácie do budúcnosti) sa odvolací orgán licenčného konania rozhodol potvrdiť rozhodnutie prvostupňového orgánu licenčného konania a neudeliť klubu FK Senica licenciu pre štart vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023. Klub v odvolacej dokumentácii nepreukázal, že odstránil dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie v prvostupňovom konaní.

Dnešné rozhodnutie odvolacieho orgánu licenčného konania je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Licenčné orgány nerozhodovali a nerozhodujú o účastníkoch jednotlivých ligových súťaží. Znamená to, že ani v tomto prípade - definitívneho neudelenia licencie FK Senica nemá opodstatnenie komentovať a už vôbec nie určovať zaradenie ktoréhokoľvek klubu do súťaže, spadajúcej pod SFZ resp. ÚLK. V tomto prípade je v plnej kompetencii Únie ligových klubov určiť, kto FK Senicu vo Fortuna lige nahradí.

Značky