Ako vidí život po živote Liga na ochranu slovenských športovcov

Traja z čela LOSS, zľava Richard Štochl, Róbert Jano, Barbora Bálintová.
Traja z čela LOSS, zľava Richard Štochl, Róbert Jano, Barbora Bálintová.
autor: LOSS, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) -  Od januára 2016 si pýta pozornosť slovenskej športovej verejnosti Liga na ochranu slovenských športovcov (LOSS). Predsedom združenia je Róbert Jano, podpredsedom pre hádzanú Richard Štochl a pre futbal Tomáš Medveď, tajomníčkou Barbora Bálintová, basketbalová reprezentantka SR.

Pred štyrmi mesiacmi liga pristúpila k rozšíreniu svojej aktivity o vzdelávanie svojich členov a podporu duálnej kariéry v športe na Slovensku. “Vieme, že samotný športovec ako práva neznalá osoba neraz potrebuje poradiť pri posúdení zmlúv. Nie sme a ani nechcem byť nepriateľmi klubov, no sme toho názoru, že do športu neodmysliteľne patrí korektnosť a slušnosť, ktoré sa však akosi zo slovenského športu vytratili,“ tvrdí predseda LOSS.

Čím teda toto občianske združenie, ktoré vzniklo na základe zákona o združovaní občanov a ako jedna z prvých organizácií tohto typu pôsobí na Slovensku už od roku 2016, môže osloviť? Je to hráčska asociácia, ktorej členmi sú aj športovci z iných odvetví, nielen futbalisti. Prvotným cieľom LOSS bolo zvýšiť dostupnosť právnej pomoci a právneho zastúpenia športovcom, ktorí boli najmä pred účinnosťou zákona o športe v slabšom zmluvnom postavení voči klubom a do zmluvných vzťahov vstupovali za nevýhodných podmienok. Zároveň im priblížiť ekonomické poradenstvo a sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti.


Róbert Jano ešte v drese Košíc počas aktívnej hráčskej kariéry.
Róbert Jano ešte v drese Košíc počas aktívnej hráčskej kariéry.
autor: ARCHÍV (rj), zdroj: SFZ

LOSS sa rozhodla požiadať o pozíciu pridruženého člena SFZ. Prečo? “Rešpektujeme postavenie národných športových zväzov a pre zlepšenie pomerov v športe naprieč celým jeho spektrom cítime potrebu s nimi spolupracovať. Slušná komunikácia, podporenú zrozumiteľnými argumentmi, je najvhodnejší postup fungovania pri možnej spolupráci s každým národným športovým zväzom. Sme presvedčení, že naše členstvo v SFZ nám pomôže účinnejšie prispievať k zlepšeniu postavenia hráčov, napĺňať ciele LOSS a prispieť k celkovej dobrej atmosfére v slovenskom futbale. Sme presvedčení, že v spolupráci so SFZ môže LOSS pripraviť a  spustiť zaujímavé projekty,“ povedal Róbert Jano. “Verím, že všetci máme jeden spoločný cieľ, tým je zlepšovať futbal a šport celkovo na Slovensku. Preto je však potrebné pochopiť, že futbal nie sú iba hráči. Rovnako tak platí, že profesionálni hráči nie sú dôležitejší ako amatérsky. Futbal tvoria hráči, kluby, rozhodcovia i delegáti, pričom všetky tieto záujmové skupiny združuje SFZ. Nemali by sme do popredia stavať jednu záujmovú skupinu pred inú.“ Výkonný výbor SFZ odporučil konferencii záujem ligy akceptovať, je teraz na delegátoch, či pridružené členstvo LOSS v piatok na rokovaní schvália.

Združenie má záujem pôsobiť ako prínosný pridružený člen SFZ aj preto, že SFZ je podľa počtu členskej základne najväčším národným športovým zväzom a podľa názoru LOSS je úroveň legislatívy a celkovej štruktúry orgánov futbalového zväzu u nás na najvyššej priečke spomedzi športových zväzov. “Kým futbalisti majú možnosť uplatňovať svoje práva povedzme pri vymáhaní dlžnej mzdy prostredníctvom komory pre riešenie sporov, napríklad hádzanári sa musia obrátiť na civilné súdy. Niektoré kluby v iných športoch sú v postavení povinných v exekučnom konaní, no napriek tomu prejdú cez licenčné konanie na príslušnom zväze, v najhorších prípadoch toto konanie sa nemusí vôbec uskutočniť,“ takýchto konkrétnych príkladov zo slovenského športu je nemálo.


Jano priznal, že veľmi citlivo vníma iskrenie medzi Úniou futbalových profesionálov a Slovenským futbalovým zväzom. “Som presvedčený, že šport má ľudí spájať, nie rozdeľovať. Verím, že LOSS môže prispieť k urovnaniu názorových rozporov medzi týmito pre futbal zásadnými subjektami, čo by upokojilo vzťahy v slovenskom futbale. Preto je potrebné v komunikácii a vo väzbách vystupovať navzájom slušne, korektne a odborne, pričom pluralitu názorov považujeme za pozitívny jav.“
Liga chce fungovať principiálne v troch oblastiach. Prvou je sprostredkovanie právneho zastúpenia, poskytovanie právnej a ekonomickej pomoci  svojim členom. “Nezužujeme túto sféru len na vymáhanie pohľadávok športovcov voči klubom. Športovci sú normálni ľudia, ktorí sa rozvádzajú, kupujú a predávajú nehnuteľnosti či autá, dedia a prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, políciou a ďalšími inštitúciami a sú s nimi v nejakých právnych vzťahoch.“
Druhou oblasťou činnosti LOSS je vzdelávanie členov a podpora duálnej kariéry športovcov. “Ako bývali i stále aktívni športovci vnímame nedostatočnú úroveň edukácie športovcov prostredníctvom športových gymnázií alebo stredných športových škôl. Dôsledok je evidentný v slabom uplatnení športovcov na trhu práce. Preto rozbiehame mnohé formy spolupráce s partnermi tak, aby sme vytvorili komplexný koncept na vzdelávania športovcov, sledujúci nadobudnutie. vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti či základov práva.“ Ideálny krokom je prezentácia pozitívnych vzorov, teda vrcholových športovcov, ktorí popri aktívnej kariére vyštudovali vysoké školy alebo sú úspešní vo svojich civilných zamestnaniach.
Treťou zásadnou oblasťou fungovania LOSS je sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na riziko zranení pri výkone športovej činnosti je veľmi dôležité pre každého vedieť a mať garantované medicínske zabezpečenie.
Liga na ochranu slovenských športovcov plánuje realizovať ďalšie projekty: usporiadať minimálne raz ročne konferenciu pre členov s rôznorodou demografickou pôsobnosťou, vytvoriť ucelený systém vzdelávania, pozostávajúci z niekoľkých stupňov výučby v tématických okruhoch – základy finančnej gramotnosti či základy športového práva, spolupracovať s agentúrnym sprostredkovateľom zamestnávania za účelom sprostredkovania zamestnania členov LOSS – aktívnych alebo bývalých športovcov, prostredníctvom členskej karty LOSSCARD členom uľahčiť prístup k vybraným službám, atď.
“Kľúčové je robiť pre ľudí, pre športovcov. Rukolapne, jasne, zmysluplne. Preto máme záujem, aby v piatok konferencia SFZ našu žiadosť o prijatie za pridruženého člena podporila,“ uzavrel tému Róbert Jano.


 


Značky