Členské poplatky | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Odôvodnenie členských poplatkov

Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Členské poplatky hráčov

Členské poplatky hráčov generuje klubový manažér najneskôr pred prvým štartom hráča v sezóne. Hráč si môže však zaplatiť členské aj ako individuálny člen samostatne, viď nižšie "Členské poplatky individuálnych členov SFZ".

Členské poplatky individuálnych členov SFZ

Členské poplatky individuálnych členov SFZ (hlavne tréneri, rozhodcovia a delegáti) si generuje každá osoba individuálne.

Členské poplatky klubov a zväzov

Členské poplatky klubov a zväzov generujú poverené osoby, za klub Klubový ISSF manažér a za Zväz Matrkár zväzu.