logo
SFZ

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 17.9.2021 v Poprade (bod. 7, viac na https://www.futbalsfz.sk/konferencia_zapisnice) o výške členských príspevkov a prerozdelení členských príspevkov sa prerozdeľuje 100% príjmov z členských príspevkov podľa počtu aktívnych hráčov do U19, vrátane, s minimálne 3 štartami podľa uzatvorených Zápisov o stretnutí za jesennú časť oficiálnych súťaží v sezóne 2021/2022 (len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF).

Taktiež sa mení spôsob vyplácania uhradených členských poplatkov a to 100% uhradených príspevkov do 30.11.2021 sa prerozdelí a odošle na kluby do 15.12.2021 a 100% uhradených príspevkov od 1.12.2021 do 30.6.2022 sa prerozdelí a odošle na kluby do 31.07.2022.

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v hodnote 465.065,00€ (platby prijaté do 30.11.2021) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ). Platby boli odoslané 16.12.2021.

Počet klubov s nárokom na príspevok je 1 293 s 45 839 hráčmi s minimálne 3 štartmi od 1.7.2021 do 30.11.2021 (bez Akademií a ÚTM) s 421 078 štartmi v oficiálne uzatvorených Zápisoch o stretnutí jesennej časti oficiálnych súťaží v sezóne 2021/2022.

Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je 10,15 € (informatívne suma na jeden štart hráča je 1,10€)

Aktualizácia (17.12.2021)
"Dovoľujeme si Vás informovať, že na strane SFZ došlo k technickej chybe pri spracovaní dát a generovaní nárokov klubov na prerozdelenie členských príspevkov. V termíne do 15.12.2021 boli rozdelené vybrané členské príspevky vo výške 410.704,78 eura. Doplatok členských príspevkov, ktoré boli vybrané do konca novembra 2021 vo výške 54.360,22 eura bude klubom kvôli hospodárnosti a efektívnosti úhrad rozdelený v termíne do 31.7.2022, t.j. spolu s poukázaním doplatkov členských príspevkov vybraných do konca júna 2022 v súlade s rozhodnutím Konferencie SFZ."
Ďakujeme za pochopenie, Ján Letko, Vedúci IT oddelenia SFZ.

Prerozdelenie členských príspevkov 2021/2022
Prerozdelenie členských príspevkov 2021/2022