logo
SFZ

Hosťovanie

Futbalisti môžu v rámci otvoreného prestupového okna opustiť svoj kmeňový klub (klub, s ktorým je zmluvne viazaný) dočasne alebo natrvalo

Ak hráč opustí svoj klub len dočasne, hovorí sa tomu hosťovanie. V takýchto prípadoch sa obvykle futbalové kluby dohodnú na tom, že hráč jedného klubu bude v stanovený časový úsek (napr. niekoľko týždňov alebo celá sezóna) hrať za druhý klub.

V domácich ligách to býva nastavené tak, že ak tieto kluby hrajú proti sebe, tak hráč na hosťovaní nesmie nastúpiť proti svojmu kmeňovému klubu.

Na hosťovania chodia obvykle mladí hráči kvôli tomu, aby nazbierali skúsenosti v zápasoch, zápasovú prax, keďže vo svojom tíme by mali menšiu šancu pravidelne hrávať. Zvyčajne klub, v ktorom hráč hosťuje, by mal pokrývať celý plat hráča.

Po ukončení trvania hosťovania sa hráč vracia späť do kmeňového klubu. V prípade, že v rovnakom čase vyprší hráčovi platnosť zmluvy s pôvodným klubom, stáva sa z neho voľný hráč.

V niektorých prípadoch hosťovanie môže zahŕňať opciu na prestup, ktorá môže byť:

  • Povinná: Po ukončení hosťovania musí klub zaplatiť dohodnutú čiastku kmeňovému klubu hráča, čím sa hosťovanie premení na trvalý prestup.
  • Nepovinná: Po ukončení hosťovania sa klub môže, ale aj nemusí rozhodnúť získať hráča natrvalo za dohodnutú čiastku.