logo
SFZ

Aktivácia osobného konta člena SFZ

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla.

Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Overovacou autoritou (na druhej strane formuláru) je klub, pokiaľ ste klubový funkcionár alebo zväz, pokiaľ ste zväzový funkcionár.

Overenie podpisu je možné urobiť na ktorejkoľvek matrike zväzu (bezplatne), na matrike miest a obcí (za poplatok) alebo u notára (za poplatok).

Po tom, ako vám príde na vami zadanú emailovú adresu správa o vytvorení účtu v systéme ISSF sa po prvýkrát prihlásite, zmeníte si heslo a úspešnou zmenou hesla je aktivácia vášho osobného konta dokončená.

Ako získať plastový registračný preukaz SFZ

  • Hráčom a funkcionárom klubu objednáva Registračný preukaz SFZ príslušný Klubový ISSF manažér.
  • Funkcionárom Zväzov objednáva Registračný preukaz SFZ príslušný matrikár zväzu.

Platnosť plastového registračného preukazu je 5 rokov a jeho cena je 5 EUR s DPH.