logo
SFZ
  • Všeobecné informácie
  • Najčastejšie otázky Klubových ISSF manažérov

Pre prácu so systémom ISSF je potrebné:

V žiadnom prípade nepoužívajte Internet Explorer v akejkoľvek verzii.

Kedy je hráč, delegát, pozorovateľ, rozhodca, tréner, agent - aktívny?

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent - člensky poplatok = Aktívny

Ako opraviť hráčovi klubovú príslušnosť

Opravu matričných záznamov u hráčov, resp. nesprávnu klubovú príslušnosť hráčov je možné vybaviť jedine cez matriku SFZ. Pre overenie danej skutočnosti je potrebné na príslušnú matriku zväzu priniesť RP hráča, ktorý matrikár skontroluje, a následne zašle na Helpdesk informácie potrebné pre opravu hráčskych profilov. Iba informácie potvrdené matrikou RFZ, alebo ObFZ sú pre nás dôveryhodné.Dva transfery v jednom registračnom období

Podľa aktuálne platného RaPP je možné v jednom registračnom období schváliť Iba jeden transfér s výnimkou ukončenia hosťovania a následne zadanie nového transferu.

Nahrávanie fotografie hráčom, ktorí sú v klube iba na hosťovaní

Pokiaľ je hráč v klube iba na hosťovaní, nie je možné, ale fotografia sa vkladá priamo v Žiadosti o vydanie registračného preukazu cez elektronickú podateľňu. Po výbere osoby sa zobrazí jej detail a povinnou súčasťou pri odoslaní žiadosti je aj nahratie aktuálnej fotografie hráča. Fotografie orezávajte tak, aby bolo vidieť hlavu od pliec hore, hlava bola vertikálne a čelom do objektívu, nezakrývali ju vlasy a nebola rozmazaná. Žiadosti s inými parametrami nebudú akceptované.Upozorňujeme, že táto fotografia sa aktualizuje aj na verejnom portáli www.futbalnet.sk až po schválení žiadosti matrikou a zmeniť sa dá jedine vyžiadaním nového preukazu s novou fotografiou.

Ako zmeniť informácie o klube

Opravu údajov ako Obchodný názov spoločnosti, štatutárny orgán, IČO, DIČ žiadajte cez príslušného sekretára zväzu po predložení príslušných dokumentov (podľa Vašich platných stanov – uznesenie z posledného zasadnutia a prezenčnú listinu).

Chyba pri elektronickom transfere hráča

Pokiaľ Vám systém pri elektronickej žiadosti o transfer hráča oznámi chybu: „Osoba nemá vytvorené používateľské konto s rolou hráč." Na stránke projektu ISSF je podrobné vysvetlenie a návod ako postupovať: http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/elektronicky-transfer. Znamená to, že hráč musí navštíviť matrikára a aktivovať si svoje hráčske ISSF konto.

Ako vymažem hráča/ov zo schválenej sezónnej súpisky

V prípade mazania hráčov zo schválenej sezónnej súpisky musíte kontaktovať Vášho správcu súťaže. Iba on vie mazať hráčov zo schválenej sezónnej súpisky. Pridávanie nových hráčov ma na starosti tiež správca súťaže. Ostatných funkcionárov (tréner a podobne) na schválenej sezónnej súpiske môže meniť tiež len Váš správa súťaže. Správcom Vašej súťaže je na 99% vždy niekto z ŠTK danej súťaže. V prípade akýchkoľvek problémov so sezónnou súpiskou kontaktujte prosím správcu Vašej súťaže.

Ako urobiť transfer hráča z neaktívneho klubu

Štandardne žiadosťou o transfer hráča, jediný rozdiel je v tom, že sa nečaká na schválenie Klubového ISSF manažéra, podľa platného prestupového a registračného poriadku SFZ a kontrolou prísluného matrikára.

V zozname hráčov sú už neaktívni hráči

Zmenu stavu hráča z aktívny na neaktívny vie vykonať Váš matrikár. Je potrebné priniesť osobne zoznam hráčov na hlavičkovom papieri klubu „Žiadosť o zneaktívnenie hráča(-ov)", kde uvediete registračné číslo, meno a priezvisko hráča(-ov) a dôvod prečo žiadate o zneaktívnenie.

Hráči sa z matriky hráčov nemažú z dôvodu historických záznamov (góly a podobne), hráčovi sa nastaví stav „Neaktívny".

Názov vášho klubu v systéme ISSF sa nezhoduje so skutočným názvom

Zmenu názvu klubu vykonáva výhradne matrika SFZ po predložení posledných platných stanov Vášho klubu, schválených ministerstvom vnútra.

Oprava osobných údajov hráča, funkcionára

Opravu adresy bydliska a iných osobných údajov u hráčov a funkcionárov vykonáva matrikár príslušného zväzu, pod ktorý matrične patrí daný klub hráča, alebo funkcionár.

Postup pri zmene alebo registrácii ďalšieho klubového manažéra

Je potrebné vypísať, vytlačiť (nezabudnúť na úradne overený podpis štatutára klubu) a zaslať registračný formulár klubového ISSF manažéra na adresu uvedenú vo formulári.

Postup pri zrušení klubového ISSF manažéra

Na deaktiváciu klubového manažéra slúži ten istý dokument ako na aktiváciu a to “registračný formulár klubového ISSF manažéra”, v ktorom je obsiahnutý aj blok “deaktivácia”. Tento dokument je potrebné vytlačiť, vyplniť, overiť overovacou autoriou a zaslať na matriku SFZ.

Ako platiť za registračné preukazy (doručuje sa na dobierku kuriérom)

Je potrebné zaplatiť plnú sumu kuriérovi priamo pri preberaní dobierky. Kuriérska služba následne prepošle peniaze za registračné preukazy na účet SFZ.

V žiadnom prípade neuhrádzajte faktúru za registračné preukazy vopred. Je to dobierka a platí sa výhradne kuriérovi pri dodaní.

Kuriér môže držať preukazy u seba maximálne 3 dni, potom ich vracia na SFZ. Následne Vás kontaktujeme prostredníctvom e-mailu zaslaného na mailovú adresu Vášho klubového ISSF manažéra. Ak potrebujete zmeniť adresu dodania preukazov, poprípade riešiť nejaké iné problémy s kuriérom, kontaktujte prosím spoločnosť SDS na telefónnom čísle 18108.

Prečo sme označení ako „Neplatič" a máme pozastavenú činnosť

Do stavu „Neplatič" sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr) a spárovaní na ekonomickom oddelení SFZ, viac informácií o mesačnej zbernej fakturácii nájdete TU.

Reklamácia nesprávne pridaného poplatku pri fakturácií

Všetky informácie nájdete TU.

Ako nahrávať fotografiu hráčovi prípadne inému členovi SFZ

Fotografie sa dajú nahrávať priamo v žiadosti o vydanie RP, nie na detaile hráča. Musíte postupovať cez elektronickú podateľňu a povinnou súčasťou pri odoslaní žiadosti je aj nahratie fotografie.

Ako postupovať pri elektronickej základnej registrácií

1. Klubový manažér zaeviduje žiadosť cez elektronickú podateľňu. Po odoslaní žiadosti sa vygeneruje notifikácia (správa) na mailovú adresu (registrovanej osoby, prípadne zákonného zástupcu) zadanú v žiadosti.

2. Hráč resp. zákonný zástupca obdrží email s podrobným postupom a odkazom, na ktorý musí kliknúť. Následne vyjadrí svoj súhlas/nesúhlas so základnou registráciou.

3. V prípade súhlasu v bode 2. pokračuje žiadosť na matrikára. Až po schválení žiadosti matrikárom je základná registrácia úspešne ukončená.

4. Súčasťou základnej registrácie nie je automatický vystavenie registračného preukazu. Po úspešnej základnej registrácií musíte vždy žiadať o preukaz hráča cez elektronickú podateľňu.

Ako postupovať pri zadaní nesprávnych údajov pri el. základnej registrácií

V prípade uvedenia akýchkoľvek nesprávnych údajov pri el. základnej registrácií je potrebné, aby žiadosť zamietol matrikár. Oprava údajov na podanej žiadosti nie je možná. Keď prvú (nesprávnu) žiadosť matrikár zamietne, klubový manažér môže zaevidovať novú el. žiadosť o základnú registráciu.

Žiadosť je stále len v stave zaevidovaná, ako postupovať ďalej?

Pokiaľ čakáte na schválenie žiadosti matrikárom, kontaktujte prosím priamo Váš riadiaci orgán, Vášho matrikára. Nepíšte cez formulár pomoc. Formulár pomoc je technická podpora systému ISSF.

Ako zaregistrovať tímového manažéra

Je potrebné vyplniť registračný formulár individuálneho člena SFZ. Ako overovacia autorita bude vystupovať klub, pre ktorý bude daná osoba robiť tímového manažéra. Do kolonky "Funkcia overovanej osoby" napíšte: tímový manažér. Následne musí klubový manažér nastaviť konkrétne družstvo tímovému manažérovi, ktoré bude spravovať. Podrobný návod na http://issf-videonavody video s názvom: Aktivácia a správa Tímového manažéra ISSF.

Na akú adresu odoslať vyplnený registračný formulár

Všetky registračné formuláre osôb (tréner, rozhodca, delegát, pozorovateľ, individuálny člen SFZ, klubový ISSF manažér) sa posielajú na SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Registračný formulár štadiónu sa posiela na príslušný RFZ, alebo SFZ, závisí od toho, kde podľa matričnej príslušnosti patrí Váš klub.

Ako pridať trénera na sezónnu súpisku

Na sezónnu súpisku je možné pridať iba trénera, ktorý je zaregistrovaný ako TRÉNER v systéme ISSF a nájdete ho na www.futbalnet.sk. Osobu, ktorú nenájdete medzi trénermi na www.futbalnet.sk je potrebné zaregistrovať pomocou tlačiva Registračný formulár trénera. Vyplnený registračný formulár zašlite poštou na SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Obnova hesla ISSF konta

Na prihlasovacej obrazovke systému ISSF nájdete možnosť "Zabudli ste heslo?". Kliknete, vypíšete Vašu mailovú adresu, ktorú ste použili pre registrácií. Mailom Vám príde správa, v ktorej nájdete aktivačný odkaz a nové vygenerované heslo. Stačí kliknúť na odkaz a použit heslo pre prihlásenie. Posledným krokom je zmena hesla. Do položky aktuálne heslo napíšete heslo, ktorým ste sa aktuálne prihlásili.

Znovu nastavenie TM na družstvo 

Pre nový ročník súťaže (novú sezónu) je potrebné znovu nastaviť timových manažérov na detaile jednotlivých družstiev. Nastavenie robia kluboví manažéri. Nie je potrebná opätovná registrácia tímových manažérov, ktorí pracovali už minulú sezónu. Je to z toho dôvodu, že družstvá majú platnosť iba jednu sezónu a po jej skončení sa vytvárajú nové družstvá pre novú sezónu.

Stav časti súťaže "zápisy pre laikov"

Režím časti súťaže nastavuje príslušný správca súťaže. Po zapnutí tohto režímu na časti súťaže je možné, aby domáci klubový manažér povolil prístup k zápisu o stretnutí ako "laik". Následne môže vypisovať všetky náležitosti na zápise aj klubový manažér/tímový manažér (góly, striedania, osobné tresty, striedania). Finálne uzavrieť zápis dokáže len správca súťaže.