logo
SFZ

Oddelenie IT

Ján LetkoVýkonný manažér projektujan.letko@futbalsfz.sk

Rozhodcovia

Vladimír Medveď

Rozhodcovia

vladimir.medved@futbalsfz.sk
Matrika SFZMilan SládkovičVedúci - Matrika SFZmilan.sladkovic@futbalsfz.sk
Matrika SFZPeter HolekMatrika SFZpeter.holek@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

František Ferenc

Senior support

frantisek.ferenc@futbalsfz.sk