logo
SFZ

V menu Faktúry, v Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky, ktoré prináležia Vášmu klubu (zväzu) a momentálne ako jediný typ položky, ktorý sa tu zobrazuje je ODSTUPNÉ za hráča, ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným matrikárom, pokial bolo ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko Vytvor platobný predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie platobných predpisov na ktorej máte tlačitko Generovať.

 

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis. Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Faktúry -> Prehľad platobných predpisov.

Vo faktúre (vystavuje ju Váš účtovník), ktorú zasielate na SFZ, je POVINNÉ uviesť v položke faktúry ID platobného predpisu (číslo platobného predpisu). Faktúry je možné posielať aj na email fakturacia@futbalsfz.sk

Pokiaľ položka faktúry nebude obsahovať ID platobného predpisu pre ovenie na SFZ, faktúra sa nebude považovať za úplnú a nebude uhradená.

Splatnosť faktúry uvádzajte 10 dní. (SFZ uhrádza faktúry BEZODKLADNE, najneskôr však do 10 dní)

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

Dôležité informácie

 

  • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
  • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
  • Celková cena na Platobnom predpise je KONEČNÁ cena aj pre faktúru (aj s DPH, pokial ten čo fakturuje je platcom DPH).
  • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

Faktúry je možné posielať aj na email fakturacia@futbalsfz.sk

V prípade technických problémov s generovaním Platobných predpisov sa na nás prosím obrátte prostredníctvom formuláru Pomoc v elektronickej podatelni v ISSF.