logo
SFZ

ISSF prináša novú funkcionalitu, ktorá podľa zákonu o športe umožňuje registrovať všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom participujú vo futbale ako takom. Od teraz všetci kluboví manažéri a tiež sekretári všetkých regionálnych a oblastných futbalových zväzov môžu registrovať športových odborníkov. Podľa zákonu o športe je povinné, aby každá registrovaná osoba mala príslušnosť zväzovú, alebo klubovú.

V menu Elektronická podateľňa pribudol nový typ žiadosti a to Registrácia osoby / príslušnosti. Tak ako je možné aj pri Prihláške k registrácii hráča, ak sa jedná o osobu, ktorá už je v systéme zaregistrovaná, stačí zadať registračné číslo, alebo priezvisko, alebo rodné číslo a všetky údaje sa Vám v žiadosti predvyplnia. Následne máte možnosť údaje upraviť, alebo doplniť a žiadosť odoslať.

V bloku údajov Nové typy funkcií musí byť označená aspoň jedna funkcia, inak nedovolí žiadosť odoslať.

Dôležité: niektoré funkcie / odbornosti vyžadujú zadať údaje o licencií. Túto možnosť má osoba, ktorá žiadosť vytvára, ale pokiaľ údaje o licencií nemá k dispozícií, tak ich musí doplniť osoba, ktorá je predmetom registrácie pri schvaľovaní žiadosti.

Po odoslaní žiadosti dostane predmetná osoba notifikáciu na mailovú adresu uvedenú v žiadosti. Priamo v mailovej správe je odkaz, ktorý presmeruje na detail žiadosti. V tomto kroku sa proces odlišuje podľa toho, či daná osoba už má vytvorené osobné ISSF konto, alebo nie.

1. ak má vytvorené ISSF konto, tak systém žiada užívateľa, aby sa najskôr prihlásil pomocou prihlasovacieho mena a hesla a až následne mu zobrazí detail žiadosti, kde má možnosť vyjadriť svoj súhlas / nesúhlas s registráciou odbornosti.

2. ak registrovaná osoba ešte nemá vytvorené osobné konto v systéme ISSF, link v maily ho presmeruje priamo na detail žiadosti. Po schválení žiadosti mu systém automatický vytvorí osobne ISSF konto a pošle aktivačný mail s prihlasovacím menom a heslom.

Dôležité: ak už máte vytvorené ISSF konto a neviete svoje prihlasovacie údaje, stačí ak na úvodnej prihlasovacej obrazovke do systému ISSF kliknete na možnosť Zabudli ste heslo?, kde si môžete požiadať o zaslanie nových prístupových údajov.

Všetky osoby s vytvoreným osobným kontom v ISSF majú možnosť vľavo hore dostať sa na obrazovku Môj profil a Moje žiadosti.

Obrazovka Môj profil zobrazí komplexný detail osoby. Údaje o osobe sú rozdelené do viacerých záložiek.  Na záložke Príslušnosti vidí osoba všetky svoje príslušnosti a má možnosť sama si upravovať súvisiace informácie.

Obrazovka Moje žiadosti zobrazí všetky žiadosti týkajúce sa danej osoby.

Klubový manažér vie cez menu O klube / Prehľad členov klubu, zobraziť zoznam všetkých odborníkov s príslušnosťou k jeho klubu. 

Zväzový matrikár vie cez menu Organizačná štruktúra a následným výberom zväzu zobraziť zoznam všetkých odborníkov s príslušnosťou k danému zväzu.

Ukončenie príslušnosti

Všetky príslušnosti odborníkov je teraz možné ukončiť nastavením dátumu platnosti do. Ukončiť klubovú príslušnosť, alebo zväzovú môže fyzická osoba sama za seba a tiež KM klubu prípadne matrikár zväzu. Na obrazovku Príslušností sa môžete dostať viacerými spôsobmi, napríklad: vľavo hore cez možnosť Môj profil a záložku Príslušnosti, prípadne cez menu položku Osoby - členovia / Vyhľadávanie osôb členov. Na konci riadku vpravo pri každej príslušnosti je akcia Ukončiť príslušnosť. Táto akcia je prístupná aj klubovému manažérovi, ktorí vie ukončiť príslušnosť odborníkov k jeho klubu. Rovnaká funkcia je prístupná aj sekretárovi zväzu. Po kliknutí na Ukončiť príslušnosť Vás systém vyzve, či ste si naozaj istý, že chcete ukončiť danú príslušnosť. Kliknutím na možnosť Áno potvrdíte túto akciu a doplní sa Dátum registrácie do podľa aktuálneho dátumu. Ak kliknete na možnosť Nie, celú akciu stornujete.