logo
SFZ

Jasné kroky SFZ k integrite

Streda, 19.4.2017 00:00 | Posledná aktualizácia 3.5.2017 09:09

BRATISLAVA (SFZ/JAKUB ČAVOJ) - Na Slovensku takmer neexistujú fundované a tematicky obsiahle materiály, zaoberajúce sa korupciou v športe, preto sa oddelenie integrity SFZ rozhodlo vytvoriť súhrn najdôležitejších poznatkov na našej stránke, futbalsfz.sk.

BRATISLAVA (SFZ/JAKUB ČAVOJ) - Na Slovensku takmer neexistujú fundované a tematicky obsiahle materiály, zaoberajúce sa korupciou v športe, preto sa oddelenie integrity futbalu rozhodlo vytvoriť súhrn najdôležitejších poznatkov na našej stránke, futbalsfz.sk.

Spomínané oddelenie značnú časť svojej práce venuje boju proti korupcii ako vyšetrovaním jednotlivých prípadov, tak aj osvetovou činnosťou a vzdelávaním všetkých účastníkov futbalových zápasov, počnúc hráčmi, vrátane reprezentantov (viď foto), cez rozhodcov, funkcionárov až po fanúšikov.

Na zväzovej stránke futbalsfz.sk sa v sekcii SFZ nachádza podsekcia Integrita, obsahujúca komplexné informácie o boji proti manipulácii športových podujatí (match-fixing) a v danej chvíli čerstvé aktuality, súvisiace s touto témou. Rozmenené na drobné, sú tam jasne popísané druhy korupcie, ich účastníci, najčastejšie spôsoby, príčiny a prípady z minulosti plus prehľadne zachytené všetky súvisiace predpisy a E-learning v anglickom jazyku.

Vytvorením podsekcie pribudla možnosť na anonymné nahlásenie korupcie prostredníctvom e-mailových adries pre manipuláciu zápasov (integrita@futbalsfz.sk) a všeobecnú korupciu korupcia@futbalsfz.sk.

Od apríla existuje možnosť nahlasovania korupcie na špeciálnej linke 0907 808 007.

Obe možnosti majú prispieť k jednoduchšiemu a dôveryhodnejšiemu nahlasovaniu podnetov.

Projekt UEFA
V roku 2016 vybrala UEFA projekt Slovenského futbalového zväzu pod názvom Efektívnosť právnych úprav európskych krajín v boji proti match-fixingu a spracovala ho skupina pod vedením docenta Gábriša z Univerzity Komenského v Bratislave spolu s oddelením integrity futbalu SFZ - ako jeden zo šiestich úspešných z 55 prihlásených v rámci výskumného grantového programu.

Počas ôsmich mesiacov projektu absolvovali členovia oddelenia šesť študijných návštev v krajinách, kde využívajú najefektívnejšie prostriedky v boji s match-fixingom. Zastupujúc Slovensko sa zúčastnili na troch konferenciách s touto problematikou v zahraničí a zozbierali poznatky z takmer všetkých európskych krajín o aktuálnom stave tohto problému. Výsledkom je projekt, ktorý bude zástupca výskumného tímu prezentovať v júni v sídle UEFA v Nyone.
Podarilo sa nám identifikovať najväčšie problémy v tejto oblasti a zároveň najzaujímavejšie nástroje, využiteľné v praxi, na efektívnejšie vysporiadanie sa s problémom. Veríme, že tieto poznatky budeme môcť využiť na národnej úrovni v rámci Slovenska a jedným z prvých krokov by malo byť napĺňanie dohovoru Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí ,” povedal Jakub Čavoj, asistent integrity futbalu SFZ.