Komisia delegátov (KD) | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

PREDSEDA
František KOŠIČÁR

(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

TAJOMNÍK
Pavol PÁCHNIK
kontakt: pavol.pachnik@futbalsfz.sk
 

ČLENOVIA

Jaroslav ŠVARC 

Ervín KISS

Miroslav FAJČÍK


Štatút komisie delegátov


Zoznam delegátov SFZ 2021-2022.pdf
Názvy a skratky miest 2021.pdf


Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka.docx
Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta - Návrh.docx