logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia DK SFZ z 12.5.2022

DK SFZ na základe správy delegáta finálového stretnutia SLOVNAFT CUPU a po dôslednom vyhodnotení zadokumentovaných porušení Disciplinárneho poriadku SFZ uložila za správanie sa fanúšikov ŠK Slovan Bratislava pokutu vo výške 3 000 Eur a FC Spartak Trnava pokutu vo výške 5 000 Eur.

Pri svojom rozhodovaní o vyššej pokute pre FC Spartak Trnava vzala DK SFZ do úvahy najmä tú skutočnosť, že jeho fanúšikovia sa počas stretnutia opakovane dopustili antisemitských prejavov a zároveň, že po použití pyrotechniky z ich strany bolo stretnutie na takmer 4 minúty prerušené.    

DK SFZ sa zaoberala aj nedostatočnou usporiadateľskou službou zo strany organizátora Slovenského futbalového zväzu, v dôsledku čoho sa obom fanúšikovským táborom podarilo preniesť na štadión pyrotechniku. Po vyhodnotení právnej stránky veci však DK SFZ dospela k záveru, že nie je možné vyvodiť za spomenuté previnenie Slovenskému futbalovému zväzu disciplinárnu zodpovednosť v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ. Napriek uvedenému budú zistené nedostatky prerokované so zodpovednými pracovníkmi Slovenského futbalového zväzu. 

Značky