logo
SFZ

KOMUNIKÉ zo zasadnutia DK SFZ z 11.05.2023

Piatok, 12.5.2023 11:04 | Posledná aktualizácia 12.5.2023 11:08

DK SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.05.2023 okrem iného venovala zápasu medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava a jeho okolnostiam, ktorých riešenie spadá pod pôsobnosť DK SFZ. Vzhľadom na čoraz viac opakujúce sa protinárodnostné, antisemitské či rasistické prejavy na štadiónoch, DK SFZ prostredníctvom svojho ostatného komuniké preventívne vyzvala oba kluby a ich fanúšikovské tábory na zdržanie sa takýchto prejavov. Žiaľ, je nutné konštatovať, že tento apel zostal odignorovaný a to zo strany oboch fanúšikovských táborov. Priaznivci FK DAC 1904 Dunajská Streda sa dopustili provokatívneho skandovania politického a národnostného charakteru vyjadreného v maďarčine a priaznivci ŠK Slovan Bratislava opakujúcich sa protimaďarských nenávistných prejavov. 
Obom futbalovým klubom bola po dôslednom vyhodnotení všetkých previnení, ktoré boli delegátom zväzu zadokumentované v jeho správe, uložená finančná pokuta (FK DAC 1904 Dunajská Streda 4000 eur, ŠK Slovan Bratislava 5000 eur). Opätovne upozorňujeme futbalové kluby, že ak uložené sankcie neodradia ich fanúšikov od neustále opakujúceho sa urážlivého správania, DK SFZ bude pri svojom rozhodovaní pravidelne aplikovať aj menej „profutbalové riešenia“, v rámci ktorých pristúpi k uzatváraniu sektorov, či štadiónov, k čomu doteraz zo strany DK SFZ prišlo len ojedinele a výnimočne.
Je potrebné zdôrazniť, že DK SFZ rieši konkrétny negatívny následok v podobe nenávistných prejavov, avšak zo svojej pozície a v rámci svojich právomocí nedokáže a nemôže riešiť príčiny a dôvody ich vzniku. Pokiaľ je deklarované rozhorčenie a odhodlanie všetkých zainteresovaných riešiť tento nežiaduci stav v podobe eskalácie nenávistných prejavov na štadiónoch vážny a úprimný, je nevyhnutné, aby sa prešlo od rečí a gest k reálnym činom, nakoľko ide o komplexný celospoločenský problém, ktorý je momentálne najviac badateľný práve na futbalových štadiónoch.
Okrem toho DK SFZ uložila disciplinárne sankcie aj za previnenia, ktoré sa vyskytli pri vzájomnom incidente počas polčasovej prestávky finálového stretnutia Slovnaft Cupu. Naopak, po dôslednom vyhodnotení všetkých skutočností, ako aj na základe stanoviska hlavného rozhodcu daného stretnutia, DK SFZ nezistila, že by prítomnosťou zástupcov futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava v kabíne rozhodcov, došlo k porušeniu predpisov SFZ. 

SFZ

Značky