logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia DK SFZ zo dňa 19.10.2023 týkajúce sa zápasu Púchov - Komárno

Piatok, 20.10.2023 10:29 | Posledná aktualizácia 20.10.2023 10:30

BRATISLAVA (DK SFZ) - Disciplinárna komisia SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 19.10.2023 okrem iného zaoberala stretnutím 2. ligy medzi MŠK Púchov - KFC Komárno.

Považujeme za potrebné reagovať na udalosti počas stretnutia a po stretnutí, ktoré boli poznačené výraznou nervozitou a vulgárnymi prejavmi namierenými voči delegovaným osobám. Zo strany delegáta stretnutia bolo podaných viacero podnetov týkajúcich sa hrubého nešportového správania sa tak trénera, hráčov, funkcionárov ako aj fanúšikov domáceho klubu. Členom Disciplinárnej komisie bol zároveň predložený rozsiahly dôkazný písomný aj audiovizuálny materiál. Po jeho dôslednom vyhodnotení dospeli k záveru, že kritika a spôsob jej vyjadrenia voči delegovaným osobám boli v uvedenom zápase svojou intenzitou, hrubosťou a vulgárnosťou absolútne neprimerané a nedôvodné, čomu zodpovedá aj výška uložených sankcií za hrubé nešportové správanie.

Pri všetkých sankciách, týkajúcich sa tohto stretnutia, vzala DK SFZ do úvahy konkrétne okolnosti daného stretnutia, ako aj okolnosti týkajúce sa jednotlivých potrestaných, vrátane aj ich disciplinárnej histórie a detailne sa zaoberala aj príčinami a dôvodmi vzniku celkovo nervóznej a vyhrotenej atmosféry tohto stretnutia. Vieme a rešpektujeme, že futbal a emócie tvoria neoddeliteľnú súčasť. Chceme však zdôrazniť, že prejavy nesúhlasu s výkonom rozhodcu či priebehom stretnutia majú svoje hranice dané predpismi SFZ a nebudeme na žiadnej úrovni súťaží riadených SFZ tolerovať hrubé nešportové správanie v podobe neustálych vulgárnych urážok prechádzajúcich od neúcty až k nenávisti. 

Rozhodnutia DK SFZ zo dňa 19.10.2023 v Úradnej správe SFZ č. 16

Značky