logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia DK SFZ zo dňa 22.2.2024 týkajúce sa zápasu Trnava - Dunajská Streda

Piatok, 23.2.2024 14:00 | Posledná aktualizácia 23.2.2024 08:41

Disciplinárna komisia SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 22.02.2024 okrem iného zaoberala problematikou použitia niektorých transparentov na zápase medzi Spartakom Trnava a DAC Dunajská Streda použitých zo strany oboch fanúšikovských táborov. 

V prípade domácich priaznivcov Spartaku Trnava ide o transparent názvu „Svorne napred“. Škodlivosť tohto transparentu spočíva v jeho (skrytom) odkaze na text štandardy prezidenta fašistického slovenského štátu a na časť hesla používaného vo vojnovom období a teda nesúci v sebe odkaz režimu popierajúceho práva niektorých skupín obyvateľstva.

Na druhej strane hosťujúci priaznivci DAC-u opakovane použili transparent s textom „Felvidék veletek“, čo vo voľnom preklade znamená „Horná zem s Vami“. Kontroverzný a potencionálne škodlivý charakter tohto transparentu vidí DK SFZ v odlišnom ponímaní daného textu zo strany priaznivcov DAC-u v drvivej väčšine hlásiacich sa k maďarskej národnostnej menšine a priaznivcami iných klubov - najmä najväčších rivalov. Sporným je historický názov „Felvidék“, ktorí príslušníci maďarskej menšiny používajú spontánne aj v každodennom živote, pričom pre priaznivcov z iných táborov môže použitie uvedeného historického názvu pre jeho geografickú neaktuálnosť vyznievať provokačne, čo má za následok vznik vyhrotených situácií sprevádzaných rôznymi formami HNS (hrubého nešportového správania).

Nakoľko ide o problematiku dlhodobú a nielen potenciálne ale aj aktuálne závažného charakteru, za účelom jej konštruktívneho riešenia si DK SFZ na svoje ďalšie zasadnutie predvolala zástupcov oboch dotknutých klubov, aby uvedené závažné prejavy prerokovala osobne s ich zástupcami. 

Značky