logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia DK SFZ zo dňa 26.10.2023 týkajúce sa stretnutia Trnava - Slovan

Piatok, 27.10.2023 11:38 | Posledná aktualizácia 27.10.2023 11:38

BRATISLAVA (DK SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa 26.10.2023 zišli členovia Disciplinárnej komisie SFZ

Disciplinárna komisia SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 26.10.2023 zaoberala incidentami, ktoré sa vyskytli na stretnutí medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava, pričom na jej zasadnutí bol, za účelom podania vysvetlenia a ozrejmenia dôležitých skutočností, prítomný aj zástupca organizátora stretnutia - prezident FC Spartak Trnava. Po dôslednom vyhodnotení zadokumentovaných porušení Disciplinárneho poriadku SFZ rozhodla o uložení finančnej pokuty vo výške 6 000 EUR, podmienečnom zatvorení štadióna na 1 zápas, ale aj o ďalších sankciách smerujúcich predovšetkým voči tým skupinám fanúšikov, ktorí sa daných previnení dopustili.

Disciplinárna komisia kontinuálne deklaruje a svojimi rozhodnutiam potvrdzuje, že razí nulovú toleranciu voči nenávistným prejavom s extrémistickým (v tomto prípade antisemitským) charakterom. Tento prístup k problematike netolerantných, nenávistných a extrémistických prejavov na futbalových zápasoch DK SFZ opakovane publikovala aj vo svojich komuniké. Napriek tomu sa počas stretnutia priaznivci domáceho klubu dopustili opakovaného skandovania nenávistných protižidovských prejavov namierených nielen voči klubu ŠK Slovan Bratislava, ale v jednom prípade aj voči jeho konkrétnemu hráčovi. Aj vzhľadom k opakovaným recidívam takýchto netolerovateľných prejavov DK SFZ považuje za adekvátne a potrebné, aby v nasledujúcom vzájomnom stretnutí bol sektor domácich „ultras“, v ktorom sa tieto nežiadúce prejavy vyskytujú, zatvorený.  

Predpisy SFZ ako aj legislatíva týkajúca sa organizácie verejných športových podujatí v prípade niektorých skupín priaznivcov FC Spartak Trnava boli výrazne porušené aj kvôli použitiu pyrotechniky vo veľkom rozsahu. Tá bola navyše použitá spôsobom reálne ohrozujúcim život a zdravie nielen fanúšikov, ale aj hráčov, na základe čoho muselo byť stretnutie dvakrát prerušené. DK SFZ pri vyhodnocovaní závažnosti týchto previnení vychádzala aj zo správ hasičského zboru či záchrannej služby, pričom v dôsledku použitia pyrotechniky došlo k zdokumentovaným zraneniam priaznivcov v sektore domácich. Je potrebné tiež zdôrazniť, že práve včasný zásah príslušníkov hasičského zboru pri požiari v domácom sektore na začiatku stretnutia zabránil oveľa závažnejším následkom, ktoré v zaplnenom sektore mohli nastať. 

Druh a výmera uložených sankcií je v plnom súlade s doterajšími rozhodnutiami v obdobných veciach. Zohľadňujeopakovanú recidívu niektorých skupín fanúšikov FC Spartak Trnava v prejavoch extrémistickej povahy ako aj rozsah a závažnosť použitej pyrotechniky. V neposlednom rade bola v sankciách zohľadnená aj zodpovednosť domáceho klubu ako usporiadateľa za umožnenie prenesenia veľkého množstva pyrotechniky, u ktorej vzhľadom na spôsob jej použitia možno dôvodne predpokladať, že nešlo o pyrotechniku menších rozmerov, ale predmety objemnejšej veľkosti.

Úplne znenie je dostupné v Úradnej správe SFZ č. 27 zo dňa 27.10.2023 v časti Disciplinárna komisia

Značky