logo
SFZ

Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

13. októbra 2022 (štvrtok) „Aká je spoločenská zodpovednosť športu?“

08:30 – 09:30 Registrácia a ranná káva

09:30 – 09:45 Úvodné príhovory
Peter Sepeši – zakladajúci člen UčPS
Ján Kováčik – prezident SFZ
Anton Siekel – prezident SOŠV

09:45 – 11:25 Šport v EÚ a na Slovensku
Obsahom diskusie bude budúcnosť športu v kontexte Európskej únie a optiky slovenského zákonodarcu. Tému doplní obsah Stratégie slovenského športu 2030 a Koncepcia športu 2022 – 2026 s cieľom zodpovedania otázky, v akom stave sa nachádza “šport” na Slovensku.

Jacob Kornbeck - Former Policy Officer in the Sport Unit of the European Commission (2001-14), external lecturer German Sports University in Cologne (videoprezentácia)
Ladislav Križan – predseda správnej rady FNPŠ; stály člen UčPS
Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
Ján Kováčik – prezident SFZ
Gábor Asványi – výkonný riaditeľ SOŠV

11:25 – 11:40 Coffee break

11:40 – 13:30 Šport a legislatíva
Dve na seba nadväzujúce panelové diskusie zamerané na oblasť zákonodarstva v oblasti športu, a nato nadväzujúcej judikatúry súdov a konceptu “alternatívneho riešenia sporov” v oblasti športu. Diskusia bude zameraná na zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej ale aj svetovej judikatúry v oblasti športu.

Panelová diskusia - legislatíva
Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
Peter Sepeši – prokurátor GP SR, člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Žaneta Surmajová - generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ, členka Rady UčPS, Komora na riešenie sporov (SFZ) - podpredseda
Ivan Husár - bývalý štátny tajomník MŠVVaŠ

Panelová diskusia - judikatúra
Peter Vojčík – profesor PrF UPJŠ Košice, advokát
Ján Svák – profesor PF UK Bratislava
Jaroslav Čollák – docent PrF UPJŠ Košice, Komora na riešenie sporov (SFZ) - predseda, stály člen rady UčPS, advokát
Marcel Blažo - advokát, člen UčPS, člen Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

13:30 – 14:30 Obed

14:30 – 16:00 Šport a zdravie
Krátke prezentácie a panelové diskusie. Ako športovať rekreačne či vrcholovo, aby sa nenaplnilo staré známe „športom k trvalej invalidite” ? Čo je potrebné systémovo upraviť, aby telovýchovné lekárstvo a jeho poznatky boli dostupné pre všetkých, ktorí to práve potrebujú a aké sú trendy týchto otázok v Európe. Čo znamená projekt bezpečný futbal pre deti a ako rozpoznať násilie páchané na deťoch.

Panelová diskusia - psychické zdravie
Mária Berdisová – členka VV SFZ pre marketing a strategické plánovanie
Kristína Čermáková - psychologička, občianske združenie IPčko
Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ
Michala Bednáriková - prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie, viceprezidentka Európska federácia športovej psychológie (FEPSAC), športová psychologička

Panelová diskusia - fyzické zdravie
Milan Gašpárek - fyzioterapeut - individuálne športy
Lenka Skaličanová - fyzioterapeut - kolektívne športy
Peter Bakalár – pedagóg fakulty športu, Prešovská univerzita v Prešove
Pavel Malovič – lekár (telovýchovné lekárstvo), výživový expert, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

16:00 – 16:15 Coffee break

16:15 – 17:30 Šport a život
Prednáška a diskusia o prekvapivom vzťahu života a športu. Aká je vlastne spoločenská zodpovednosť športu? Našu civilizovanosť vytvoril homo ludens (človek hrajúci sa)...a nie naopak.

Vladimír Synek – minister šťastia

18:00 - 20:00 večera, voľný program
18:15 - 19:15 futbalový zápas na ihrisku NTC Poprad (hneď vedľa AquaCity, záujemcovia o aktívne športovanie by si so sebou mali priniesť príslušnú obuv a oblečenie)

20:30 – 22:00 Spoločenský večer – raut pri príležitosti 10. výročia konferencie Šport a právo

● Koncert Pavol Hammel
● Čaša vína
● Najvýznamnejšie momenty predchádzajúcich ročníkov konferencie


Program konferencie ŠPORT a PRÁVO 2022

14. októbra 2022 (piatok): “Kto tvorí šport a koľko ho to stojí?”

08:30 – 09:00 Registrácia a ranná káva

09:00 – 11:00 Šport a ekonomika
Krátke prezentácie a panelová diskusia, ktorá bude primárne venovaná rastúcim nákladom na prevádzku športovísk za elektrinu a plyn a možným riešeniam pre rok 2023

Karol Kučera - splnomocnenec Vlády SR pre šport
Peter Dedík – generálny riaditeľ sekcie športu MŠVVaŠ
Martin Schwarc - krízový manažér Steel Arény v Košiciach
Michal Kaliňák - ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS
Milan Ladiver – rozvojový manažér SZĽH

11:00 – 11:20 Coffee break

11:20 – 13:00 Šport a zápas
„Tripartitná“ diskusia na pomedzí hráč, klub, zväz vrátane problematiky majetkových pomerov a vlastníckych štruktúr v športe s cieľom zodpovedania otázky, kto “tvorí šport”. Zodpovieme otázku, ako tieto subjekty medzi sebou koexistujú, ako sa ovplyvňujú a ako (veľmi) sú od seba nezávislé?

Lukáš Pitek - vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Marek Rojko - prezident Slovenskej volejbalovej federácie
Miroslav Lažo - člen výkonného výboru SZĽH za hráčov
Róbert Jano - predseda LOSS, predstaviteľ hráčskej asociácie
Michal Martikán - predseda Slovenskej asociácie olympionikov (online)
Ivan Kozák - prezident Únie ligových klubov

13:00 – 13:20 Šport a právo – posledný hvizd
Zhodnotenie a záver konferencie

● Tím Učenej právnickej spoločnosti

13:20 – 14:20 Obed

PROGRAM JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ
Generálny partner

Fortuna

Partneri

Stengl logoAquaCity Poprad logoAK Čollák a partneri logoRespect logoBecom logoOxyworld logo