logo
SFZ

Konferenciu Šport a právo 2022 otvoria predstavitelia SFZ, UčPS a SOŠV

Utorok, 11.10.2022 08:45 | Posledná aktualizácia 11.10.2022 10:22


BRATISLAVA (SFZ) - Vo štvrtok 13.10. sa v Poprade začne jubilejný 10. ročník odbornej konferencie Šport a právo 2022.

Zoznam potvrdených účastníkov podujatia, ktoré si už našlo pevné miesto nielen v športovom kalendári, potvrdzuje jeho výnimočnosť. Symbolicky, aj prostredníctvom osobnej účasti prezidenta strešnej organizácie slovenského športu - prezidenta SOŠV Antona Siekela, ktorý bude mať jeden z troch úvodných príhovorov. Tie ďalšie budú patriť zástupcom organizátorov: Peter Sepeši (UčPS), Ján Kováčik (SFZ).

Priamo na pódiu kongesovej sály Aquacity v Poprade sa v dňoch 13. a 14.10.2022 vystrieda 28 prednášajúcich a diskutujúcich, medzi ktorými nájdeme zástupcov SOŠV, národných športových zväzov, vlády SR, MŠVVaŠ, NR SR, samosprávy, predstaviteľov akademickej obce, športovej ekonomiky, telovýchovného lekárstva, hráčskych i klubových asociácií, reprezentantov organizácií športovcov individuálnych aj kolektívnych športov. K nim pribudnú aj videopríspevky ďalších prednášajúcich a hostí. Ich úplný zoznam ako aj presný harmonogram podujatia nájdete na nasledovnom linku.

Program konferencie Šport a právo 2022

Významní hostia však nebudú len medzi tými, ktorí budú na pódiu, ale aj v hľadisku, ktorých môžeme taktiež zaradiť do už spomínaných skupín a ktorí sa tiež budú môcť aktívne v diskusii prostredníctvom platformy

Slido

Hlavné témy a tézy podujatia, o ktorých sa bude diskutovať.

Šport v EÚ a na Slovensku
Obsahom diskusie bude budúcnosť športu v kontexte Európskej únie a optiky slovenského zákonodarcu. Tému doplní obsah Stratégie slovenského športu 2030 a Koncepcia športu 2022 – 2026 s cieľom zodpovedania otázky, v akom stave sa nachádza “šport” na Slovensku.

Šport a legislatíva
Dve na seba nadväzujúce panelové diskusie zamerané na oblasť zákonodarstva v oblasti športu, a nato nadväzujúcej judikatúry súdov a konceptu “alternatívneho riešenia sporov” v oblasti športu. Diskusia bude zameraná na zákon o športe a jeho kvalitu, riešenie sporov v športe a príklady aktuálnej slovenskej ale aj svetovej judikatúry v oblasti športu.

Šport a zdravie
Krátke prezentácie a panelové diskusie. Ako športovať rekreačne či vrcholovo, aby sa nenaplnilo staré známe „športom k trvalej invalidite” ? Čo je potrebné systémovo upraviť, aby telovýchovné lekárstvo a jeho poznatky boli dostupné pre všetkých, ktorí to práve potrebujú a aké sú trendy týchto otázok v Európe. Čo znamená projekt bezpečný futbal pre deti a ako rozpoznať násilie páchané na deťoch.

Šport a život
Prednáška a diskusia o prekvapivom vzťahu života a športu. Aká je vlastne spoločenská zodpovednosť športu? Našu civilizovanosť vytvoril homo ludens (človek hrajúci sa)...a nie naopak.

Šport a ekonomika
Krátke prezentácie a panelová diskusia, ktorá bude primárne venovaná rastúcim nákladom na prevádzku športovísk za elektrinu a plyn a možným riešeniam pre rok 2023.

Šport a zápas
„Tripartitná“ diskusia na pomedzí hráč, klub, zväz vrátane problematiky majetkových pomerov a vlastníckych štruktúr v športe s cieľom zodpovedania otázky, kto “tvorí šport”. Zodpovieme otázku, ako tieto subjekty medzi sebou koexistujú, ako sa ovplyvňujú a ako (veľmi) sú od seba nezávislé?

Konferencie je možné sa zúčastniť osobne alebo aj online prostredníctvom unikátneho kódu na uzavretom livestreame s možnosťou zapájať sa do diskusií prostredníctvom aplikácie slido. 

Účastnícky poplatok: 79,- EUR
Online stream: 15,- EUR

Všetky informácie o spôsobe registrácie sú prístupné na stránke
https://futbalsfz.sk/konferencia/sport-a-pravo/registracia/


Generálnym partnerom konferencie Šport a právo 2022 je Fortuna.

Partnermi konferencie Šport a právo 2022 sú AquaCity Poprad, Stengl, AK Čollák & partneri, Respect, becom Slovakia, a O2xyworld

Značky