logo
SFZ
Pravidlá futbalu_platné od 01.07.2023.pdf
Zmeny v pravidlách futbalu 2023-24.pdf
Pravidla_futsalu_2022.pdf
Pravidlá futbalu 2022-23_platné od 1.7.2022.pdf


Zmeny v pravidlách futbalu 2022-23.pdf
Pravidlá futbalu 2021-22 slovenská verzia aktualizácia 16.04.2022.pdf
Pravidlá futbalu 2021-22_slovenská verzia_aktualizácia 12.1.2022.pdf
Zmeny v pravidlách futbalu 2021-22.pdf
Laws of the Game 2021-22_anglická verzia.pdf
Pravidlá futbalu 2020-21_slovenská verzia.pdf
Dočasná zmena v Pravidle 3 - Hráči - platnosť len pre dohrávané stretnutia II.ligy a SP.pdf
Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2020-2021.pdf
PRAVIDLÁ FUTBALU 2019 (platné od 1.6.2019), po úprave 22.1.2020 (optimized).pdf


Zmeny v pravidlách futbalu 2019_2020 (slovenská verzia).pdf

01.06.2018 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

01.06.2018 - Zmeny v pravidlách futbalu 2018/19 (slovenská verzia)

01.06.2017 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia) 

01.06.2015 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

2014/2015 - Pravidlá futsalu (slovenská verzia)

2008 - Pravidlá plážového futbalu (česká verzi)

 

Laws of the Game 2020-21_anglická verzia.pdf
Changes and clarifications_Laws of the Game 2020_21_EN.pdf
LAWS OF THE GAME - Changes and clarification 2019-20.pdf

Pravidlá futbalu (Laws of the Game - football) (2017/2018 - anglický jazyk)

Pravidlá futbalu (Laws of the Game – football) (2016 / 2017 - anglický jazyk)

Pravidlá futsalu (Laws of the Game – futsal) (2014/2015 - anglický jazyk)

Pravidlá plážového futbalu (Laws of the Game – beach soccer) (2015/2016 - anglický jazyk)

Futbal

01.06.2015 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

01.07.2014 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

01.07.2013 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

01.07.2011 - Pravidlá futbalu (slovenská verzia)

Futsal

06.11.2013 - Pravidlá futsalu (slovenská verzia)

Plážový futbal

2008 - Pravidlá plážového futbalu (česká verzia)