Stanovy | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

01.04.2021 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 01.04.2021 (účinné od 01.04.2021)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam 27.3.2021-01.04.2021)

28.02.2020 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 28.02.2020 (účinné od 28.02.2020)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

01.04.2021 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 01.04.2021 (účinné od 01.04.2021)
(verzia schválená MV SR aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam 27.3.2021-01.04.2021)

01.04.2021 - Stanovy SFZ - anglická verzia / Statutes of the Slovak Football Association
(PDF file, approved at the SFZ Conference by per rollam took place from 27 March 2021 00:01 to 01 April 2021 23:59)

17.02.2020 - Správa o kontrolnej činnosti č. 008/2020 vo veci posúdenia stanov SFZ s národnou legislatívou (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe)