logo
SFZ

ZLOŽENIE KOMISIE


Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Miloslav RICHNÁK (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Certifikát SGS_2021.pdf
Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf
Ciele klubového licenčného systému v licenčnom cykle 2021-2022.pdf
2021-22_Harmonogram licenčných konaní.pdf
2021-22_Dôležité termíny UEFA FFP.pdf
Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia z 1.12.2020 preverená UEFA.pdf
Ustanovenia UEFA FFP a finančného monitorovania klubov, vydanie 2018.pdf
Základné princípy a zásady riadenia KLS a finančného monitorovania klubov.pdf
2017_Koordinátor pre hendikepovaných divákov (ENG).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
Adresár licenčnej administratívy .pdf
2019-22_Zoznam licencnych komisarov P.pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf
Intolerancia_10-bodový plán UEFA.pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdf
2020_Child Safeguarding Policy.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 58).pdf
Usmernenie k dokladovaniu transferových aktívit žiadateľa o licenciu.pdf

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ


LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf

LICENČNÝ SYSTÉM V KLUBOVÝCH SÚŤAŽIACH ŽIEN


Licenčné kritériá pre štart v UEFA Lige majstrov žien.pdf
Licenčné kritériá pre štart v I. lige žien.pdf

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

ZVEREJŇOVANIE A OSTATNÉ:

Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2020.zip
Zverejnenie UZ klubov FL za rok 2020.docx
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2020.zip
2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf