logo
SFZ

ZLOŽENIE KOMISIE


Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Branislav DELEJ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá a kritériá FSR)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá a kritériá FSR)

ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf
SLOVAKIA_CERT_UEFA_2022-23.pdf
Adresár licenčnej administratívy SFZ.pdf

HARMONOGRAM A CIELE LICENČNÉHO CYKLU 2023/2024

Harmonogram licenčných konaní v licenčnom cykle 2023-2024.pdf
Ciele KLS SFZ v licenčnom cykle 2023-2024.pdf

PLATNÉ LICENČNÉ SMERNICE A PRAVIDLÁ MONITOROVANIA KLUBOV

Smernica KLS SFZ, vydanie 2023.pdf

Modrým písmom sú v oboch smerniciach, schválených VV SFZ dňa 10.10.2023, zvýraznené zapracované úpravy a zmeny.

Zeleným sú v oboch smerniciach označené články - tzv. B-kritériá (ich nesplnenie nie je dôvodom pre neudelenie licencie, ale udelenie sankcie).

Tyrkysovým sú v Smernici SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien označené články (alebo ich časti), ktoré majú platné prechodné obdobie.

Smernica SFZ pre start v UWCHL, vydanie 2022 - novelizacia.pdf
Pravidlá finančného monitorovania klubov_2022.pdf

Tyrkysovým sú označené zmeny v prílohách 1 a 2 pravidiel, ktoré schválil VV UEFA na svojom zasadnutí dňa 25.1.2023.

Termíny finančného monitorovania v súťažiach UEFA 2023-2024.pdf
Požiadavky monitorovania_upresnenie.pdf

METODIKA, VÝKLADY A USMERNENIA

2023-26_Zoznam-lektorov-vzdel-R_lic-typu-P.pdf
Usmernenie k pravidlu trojročného členstva.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií.pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
UEFA_FSR_presentation_2023.pdf
2030_uefa_football_sustainability_strategy.pdf
Usmernenie_Integrita.pdf
USMERNENIE_Ochrana detí a mládeže.pdf

TLAČIVÁ KLUBOVÉHO LICENČNÉHO SYSTÉMU:

PRIHLÁŠKA DO LICENČNÉHO KONANIA

Prihláška do licenčného konania_2023-24.docx

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ


PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ


PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Súhlas s preverovaním (UEFA muži + Niké liga).docx
Súhlas s preverovaním (UEFA Liga majstrov žien).docx
Súhlas s preverovaním (Demišport liga, 2. liga, mládež).docx

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ


LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf

ZVEREJŇOVANIE POVINNÝCH ÚDAJOV,

INFORMÁCIE LICENČNEJ ADMINISTRATÍVY SFZ:

Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2022.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2022..pdf
2022_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2021.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2021.pdf
2021_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2020.zip
Zverejnenie UZ klubov FL za rok 2020.docx
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2020.zip
2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf