Martin Hasprún: „Vieme vytvárať podmienky a pomáhať, zápasy a tréningy však nenahradí nikto a nič.“

BRATISLAVA (SFZ) - Témy v súvislosti s dopadom pandémie na členskú základňu registrovaných hráčov, s aktuálnym stavom mládežníckych strategických projektov SFZ, pohľadom smerom do budúcnosti slovenského futbalu, sme rozoberali v rozhovore pre magazín technického úseku SFZ „Asistent trénera“, s technickým riaditeľom a manažérom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ, Martinom Hasprúnom.

Keby ste mali označiť tému, ktorú považujete za najcitlivejšiu a najdôležitejšiu spomedzi všetkých v gescii technického úseku, ktorá by to bola?

„Jednoznačne úbytok registrovaných hráčov.“

Môžete byť konkrétnejší?

„V dôsledku opatrení sme stratili veľké množstvo mladých registrovaných hráčov. Zápisy o stretnutiach nepustia. Podľa posledných kompletných štatistík z októbra 2020 sme evidovali približne 90 000 hráčov, teraz je ich o 12 000 menej. Najväčší úbytok nastal v dorasteneckých kategóriách a v amatérskom futbale. Dá sa povedať, že približne polovica patrí do mládežníckeho futbalu, druhá do amatérskeho futbalu dospelých. Nezostáva nám nič iné, len pracovať na programoch a projektoch, ktorými by sme pritiahli deti a dospelých naspäť k športovaniu a k futbalu.“

Aké sú vaše aktuálne možnosti, kadiaľ vedie cesta?

„Chceli by sme viac promovať projekt „Dajme spolu gól“, ktorý je dobre nastavený, rozvíja sa, má potenciál, ale samotného efektu a plodov práce v podobe nárastu členskej základne sa môžeme dočkať až o niekoľko rokov. Oslovujeme tiež kluby a zdôrazňujeme im význam zakladania mužstiev do 11 rokov. Pripravili sme pre nich súťaž, ktorá už beží a kluby do nej registrujú hneď tri družstvá – U9, U10 a U11. Samozrejme, na to potrebujú disponovať dostatočným počtom hráčov pre každú vekovú kategóriu.“

Aká je odozva klubov?

„Pozitívna. Aktuálne vytvorili túto „trojičku“ prípravkárskych tímov až 60 klubov. Pôvodne sme súťaž chystali pre futbalové akadémie a Útvary talentovanej mládeže, ktoré sa mali do súťaží prihlásiť povinne. Príjemným prekvapením bol záujem ďalších dvoch desiatok klubov. Aj toto je cesta ako zvyšovať členskú základňu, aj keď aj v tomto prípade platí, že na nárast čísiel si budeme musieť ešte istý čas počkať.“

Motivuje SFZ kluby k zakladaniu družstiev týchto kategórií?

„Všetkým klubom, ktoré disponujú dostatočným počtom detí a sú zaradené do súťaží, poskytujeme materiálne zabezpečenie, nevyhnutné pre realizáciu zápasov. Hovorím o menších futbalových bránach 3x2 a 5x2, aby mohli hrať súčasne na dvoch alebo troch ihriskách. A samozrejme lopty trojky a štvorky, určené pre tieto kategórie.“

Dovolíte si tvrdiť, že úbytok hráčov môžeme pripísať na konto dôsledkov pandémie?

„Určite áno. Od roku 2013 sme mali stúpajúci trend hráčov. Dáta a počty hráčov vidíme v systéme ISSF. Disponujeme tzv. „čistými údajmi“. Vieme povedať, ktorý hráč je registrovaný a vieme povedať, ktorý je aktívny a figuroval v zápise o stretnutí. Nemáme tam mŕtve duše, nemáme tam nikoho, kto by sa v súťažnom ročníku aktívne nezapojil do hry. A tieto čísla nám za posledné roky stúpali kontinuálne po tisícoch smerom hore. Aj u dievčat, aj u chlapcov. Až doteraz, kedy sa krivka nasmerovala smerom dole.“

Čo myšlienka osloviť všetkých, ktorí zavesili kopačky na klinec a vyzvať ich k návratu na trávniky?

„Minimálne polovica z nich presiahla dorastenecký vek. Už to nie sú mládežníci, skôr hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí si v živote našli nové koníčky, nastavili inak životné priority, venujú sa niečomu inému. Samozrejme, nie je vylúčené, že časom sa vrátia. Presnejšie údaje zistíme v septembri-októbri, po tom, čo sa nám rozbehnú súťaže. Budem veriť, že niektorí sa k futbalu vrátia, ale ako som povedal, ich životy sa medzitým nastavili inak a nebude ľahké ich znovu prilákať naspäť k futbalu.“

Jedným z hlavných pilierov nárastu členskej základne je úspešný projekt „Dajme spolu gól.“ Novinkou sú pripravované školenia SFZ s názvom UEFA Grassroots leader.

„Absolventi školenia dostanú základné, všeobecné informácie ako trénovať, ako zostaviť tréningovú jednotku, ako poskytnúť prvú pomoc, aké cvičenia vybrať. K tomu im samozrejme SFZ pripraví ponuku obrazových videí. Cieľovou skupinou sú učitelia a ľudia, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Našou veľkou ambíciou je v blízkej budúcnosti, v spolupráci s organizátormi McDonald‘s Cup, rozšíriť pravidelnú pohybovú aktivitu, resp. krúžkovú činnosť na základných školách, aj pre tretiakov a štvrtákov. Doteraz bol projekt určený pre 1. a 2. triedu ZŠ.“

Ako hodnotíte uplynulý školský rok 2020/21? Projekt bol spustený na konci mája, aktívne sa do diania zapojila približne tretina registrovaných škôl. Veľa? Málo?

„Odzrkadľuje to objektívne možnosti realizácie vzhľadom na danú situáciu. Niektorým školám sa neoplatilo na konci mája vstupovať do projektu. Protipandemické opatrenia boli v rôznych častiach Slovenska rozdielne. Kto mohol, ten sa zapojil. Nemyslím si, že nám počty škôl klesnú. Vieme, že školy a škôlky sú dostatočne motivované a chcú v projekte pokračovať. Projekt je dobre nastavený treba ho ešte viac promovať, dostať do povedomia verejnosti.“

Z pohľadu technického riaditeľa ste museli riešiť nejeden rébus aj v súvislosti s nomináciou ženských klubov do európskych pohárových súťaží. Rezonovala najmä kauza účasti/neúčasti Bardejova v nasledujúcej edícii ženskej Ligy majstrov 2021/22.

„Museli sme vziať do úvahy skutočnosť, že v ženských súťažiach sa neodohralo ani 50 % zápasov. A tým, že sme mali stanovený z UEFA deadline na prihlásenie ženských klubov do európskych pohárových súťaží, nastala situácia, aká nastala. Podľa platných predpisov sme nemohli postupovať inak. Mohli sme sa rozhodnúť nenahlásiť do Ligy majstrov nikoho. Ale aký by to malo význam pripraviť naše mužstvá o cennú skúsenosť? Museli sme tak akceptovať výsledky z minulej sezóny, ktorá bola odohraná aspoň z dvoch tretín. Na základe toho získal v seniorskej Lige majstrov právo účasti ženský tím bratislavského Slovana. Zaujímavosťou je, že podľa tých istých pravidiel dorastenci Slovana, napriek tomu, že boli na 1. mieste, prepustili miestenku do dorasteneckej LM Žilinčanom, ktoré mali právo účasti za minulý súťažný ročník.“

Do ženskej II. ligy sa prihlásilo niekoľko nových tímov. Ako si to vysvetľujete?

„Ťažko povedať. Myslím si, že aj tu zohrala svoju úlohu pandémia. Ľudia chcú športovať. Niektorí sa hýbať prestali, niektorým pohyb začal chýbať. Predpokladám však, že tu zohral úlohu hlad po športovaní.“

Ako vnímate situáciu v mládežníckom futbale? Reprezentačná 16-ka neodohrala počas kalendárneho roka 2020 ani jeden zápas, ďalšie výbery majú na konte minimum stretnutí. Čo to znamená pre mládežnícky reprezentačný futbal?

„Treba si uvedomiť, že situácia sa dotkla všetkých krajín. Nielen my sme postihnutí, dôsledky budú rátať aj v ostatných krajinách. Kluby na úrovni akadémií sa so situáciou vyrovnali dobre. Vytvorili si online tréningy, individuálne plány. Áno, toto nikdy nenahradí skutočný kolektívny tréning, na druhej strane sa nedá povedať, že by sa chlapci vrátili naspäť zanedbaní a nepripravení. Paradoxne, niektorým mládežníkom korona pomohla tým, že tých najtalentovanejších kluby zaradili do A-tímu a absolvovali kvalitný tréningový proces. Do akej miery to mládežníkov posunulo dopredu, ukáže blízka budúcnosť.“

Ako ste sa popasovali s tvorbou novej reprezentačnej 15-ky?

„Kategóriu novej 15-ky sme prakticky nevideli. Aj preto sme v júni zorganizovali zápasy regionálnych výberov Stred – Východ a Západ – Bratislava, aby sme si chlapcov aspoň trochu zmapovali a na augustovom memoriáli Gejzu Princa vyberieme hráčov do reprezentačného výberu U15. Zápasová prax našim mládežníkom chýbať bude. O tom netreba diskutovať. Na druhej strane, vysporiadať sa s tým bude musieť celá Európa.“

V júni 2022 bude Slovensko usporiadateľom ME hráčov do 19 rokov. Veľká výzva?

„Skúsenosti s organizáciou finálových turnajov už máme, v roku 2013 sme u nás hostili finálový turnaj ME hráčov do 17 rokov a o tri roky neskôr ME hráčok do 19 rokov. Ako hostiteľská krajina máme účasť na šampionáte zabezpečenú a tomu je prispôsobená aj príprava pre túto vekovú kategóriu. V októbri, v rámci prípravy, organizujeme turnaj štyroch krajín za účasti Holandska, Nemecka a Portugalska. Budeme sa snažiť urobiť všetko pre úspech. Dúfam, že nám pandémia opäť nenaruší plány.“

Ako vnímate oblasť vzdelávania? Zdá sa, že online vzdelávanie dostalo definitívne zelenú.

„Paradoxne sme zistili, že online vzdelávanie môže byť prospešné z pohľadu obsahu vzdelávania a najmä – je efektívne. Dnes vieme, že online platformy vedia naplniť naše potreby a nie vždy sa musíme stretávať s účastníkmi kurzov a školení osobne. Stále však platí, že osobný kontakt je lepší, ale v menších skupinkách, v istých prípadoch, vieme efektívne pracovať aj na báze online.“

Dnes nikto nedokáže predikovať, čo prinesú najbližšie mesiace. Je Slovenský futbalový zväz pripravený aplikovať, v prípade neočakávaných udalostí, záložný plán B?

„Uplynulý rok bol veľkou školou, sme pripravení. Upravili sme do určitej miery predpisy. Ak by sa niečo stalo a museli by sme súťaže nebodaj prerušiť, vieme ako postupovať. Čo však nevieme nahradiť v prípade tretej vlny pandémie, je zápasový proces a tréning ako taký. Môžeme vyvíjať úsilie aby nám ľudia od futbalu neodišli, môžeme ponúkať alternatívy ako športovať v súlade s nariadeniami, pripravovať súťaže, podporovať projekty, ale samotné zápasy a tréningy nenahradíme. Ak chýba rok, je to veľa. Ak by chýbal ďalší, žiaľ, prišli by sme pravdepodobne generačne o niektoré ročníky. Nehovoriac o značnej strate registrovaných hráčov.“

V hre je budúcnosť, výzvy, ciele, programy, vízie - čo si prajete z pohľadu technického riaditeľa SFZ do ďalšieho obdobia?

„Aby sme začali fungovať normálne. Aby sme začali hrať súťaže za normálnych podmienok, nech

sú ich súčasťou nielen samotní aktéri ale aj diváci. Nech majú fanúšikovia a rodičia možnosť prísť pozrieť sa na svoje deti, na futbal. Istý čas ešte budeme musieť rešpektovať zvýšené hygienické opatrenia, ale bol by som nerád, keby sa štadióny a ihriská zatvorili a nemohlo by sa na nich športovať. Prajem všetkým radosť z pohybu, zo života a nech je futbal cesta k radosti a zdraviu nás všetkých.“

Značky