2 PERCENTÁ | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Aj vaše dve percentá z daní môžu pomôcť slovenskému futbalu. 

Nadácia Slovenského futbalového zväzu bola zriadená za účelom podpory aktivít spojených s rozvojom futbalu na všetkých úrovniach, predovšetkým na úrovni amatérskeho a mládežníckeho futbalu. Jej cieľom je vybudovať a sfunkčniť systém trvalej podpory talentovaných futbalistov a futbalistiek zo sociálne znevýhodneného prostredia a podporovať grassroots aktivity (futbal pre všetkých).

Nadácia v roku 2021 prerozdelila viac ako 37 000 eur, napr:

  • finančný príspevok na postkovidovú rekonvalescenciu pre trénera Vladimíra Goffu
  • finančná podpora futbalového turnaja This is my sen
  • finančná podpora na film Martin Murcko - Futbalstory 
  • finančný dar na rekonštrukciu ihriska s umelou trávou v Banskej Bystrici
  • materiálna podpora klubom a mnohé ďalšie

Aký je postup?

ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2022 je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2021 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2% (musí to byť najmenej 3 eurá), ktoré môžete poukázať Nadácii Slovenského futbalového zväzu

3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 eurá)

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi Nadácie Slovenského futbalového zväzu (bývalý názov Nadácia slovenského futbalu)

5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2022. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2022.pdf

FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník - je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:

- v daňovom priznaní typu A (strana 5 - VIII. oddiel)

- v daňovom priznaní typu B (strana 11 - XII. oddiel) 

Obchodné meno (názov): Nadácia Slovenského futbalového zväzu

Právna forma: Nadácia

IČO/SID: 42183065

Sídlo: Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava-Ružinov

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2022, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2022) na príslušný daňový úrad.