Nadácia SFZ podporila projekty v hodnote viac ako 136.500 eur

Streda, 10.8.2022 07:10 | Posledná aktualizácia 10.8.2022 07:14

BRATISLAVA (SFZ) – Sumár aktivít Nadácie SFZ v prvej polovici roka 2022.

Nadácia SFZ s podporou spoločností TEMPEST a.s., PYRONOVA s.r.o., a v spolupráci so Školou futbalu, aj v tomto roku mohla podporiť chlapcov a dievčatá zo sociálne znevýhodnených pomerov v rámci projektu „Pomôžme spolu“. Vďaka tejto spolupráci mohli deti zavítať počas aktuálneho leta do kempov "Školy futbalu" vo všetkých kútoch Slovenska. "Škola futbalu" je čoraz populárnejší projekt orientovaný na športovanie detí a mládeže vo veku 5 – 15 rokov, s primárnou koncentráciou na futbal, pod vedením profesionálnych špičkových mládežníckych trénerov.

Nadácia SFZ ďalej podporila, v spolupráci s Grassroots oddelením SFZ, projekt „Dajme spolu gól“ kúpou edukačných knižiek pre deti z materských a základných škôl zapojených do projektu „Dajme spolu gól“.

Vojnový konflikt na Ukrajine prinútil mnohé rodiny s deťmi opustiť svoju krajinu. Organizácia UEFA Foundation na situáciu promptne zareagovala a zo svojich prostriedkov vyčlenila značné finančné prostriedky na pomoc Ukrajine prostredníctvom členských krajín UEFA. Účelovo viazané prostriedky boli obratom využité na pomoc, či už neziskovým organizáciám, ktoré boli ihneď k dispozícii priamo na hranici - Človek v ohrození, n.o. a IPčko, na humanitárnu pomoc, dodanie nedostatkového zdravotníckeho materiálu, transporty z hraníc do domovov pre deti, ubytovanie, prenájmy, a ďalšie humanitárne aktivity.

Žiaci ZŠ s MŠ v Miláne počas športovo-kultúrneho dňa pri príležitosti MDD.
Žiaci ZŠ s MŠ v Miláne počas športovo-kultúrneho dňa pri príležitosti MDD.
zdroj: SFZ

Nadácia SFZ vyzvala kluby a futbalových funkcionárov na celom Slovensku aby pomohli ukrajinským deťom. „Našim zámerom bolo poskytnúť mladým ukrajinským chlapcom a dievčatám možnosť trénovať v slovenských kluboch, čo sa vďaka pochopeniu funkcionárov a majiteľov klubov podarilo. Nadácia SFZ následne zabezpečila pre tieto deti materiálne vybavenie aby mohli plnohodnotne športovať bez obmedzení. Tu sme sa mohli spoľahnúť na nášho stabilného a silného partnera Nadácie SFZ, spoločnosť Demišport, ktorá riešila požiadavky zo dňa na deň, tak ako chodili jednotlivé žiadosti od klubov, za čo im patrí veľká vďaka,“ povedala zástupkyňa Nadácie SFZ Miroslava Rojková.

Centrum pre deti a rodiny v Holíči a tábor v Gabčíkove prichýlili niekoľko desiatok detí. Len v Gabčíkove tak našlo svoj prechodný domov približne 300 detí, ktorým dobrovoľníci z SDM Saleziáni vytvárali, a dodnes vytvárajú, program na tri dni v týždni. Pre tieto aktivity im boli poskytnuté športové pomôcky, oblečenie a doplnky.

Veľká vďaka patrí firmám LABAŠ, Agel Clinic, Demišport, DM Drogeria, Tesco Jysk, Planeo Elektro a pánom Mitrovi zo Sobraniec, Bohdanovi z Trnavy, či členovi Výkonného výboru SFZ Tomášovi Medveďovi , ktorí boli ochotní v danej chvíli promptne zareagovať a výrazne prispeli k spomínaným aktivitám.

Internacionáli SR a KLK počas futbalového podujatia „Tutová šanca“ v Sobranciach.
Internacionáli SR a KLK počas futbalového podujatia „Tutová šanca“ v Sobranciach.
zdroj: SFZ
Nadácia SFZ s podporou spoločností TEMPEST a.s., PYRONOVA s.r.o., a v spolupráci so Školou futbalu, podporuje chlapcov a dievčatá zo sociálne znevýhodnených pomerov v rámci projektu Pomôžme spolu.
Nadácia SFZ s podporou spoločností TEMPEST a.s., PYRONOVA s.r.o., a v spolupráci so Školou futbalu, podporuje chlapcov a dievčatá zo sociálne znevýhodnených pomerov v rámci projektu Pomôžme spolu.
zdroj: SFZ

ĎALŠIA PROJEKTY PODPORENÉ NADÁCIOU SFZ:

- Nadácia SFZ podporila organizáciu 20. ročníka medzinárodného futbalového turnaja hráčov v kategórii U16 - Memoriálu Petra Dubovského, sumou 2.000 eur.

- Finančne a materiálne podporila Futbalové kempy „Fair play“, ktorých organizátorom je Martin Rusňák a OFK Tovarníky.

- Finančný príspevok a materiálna pomoc putovali tiež na organizáciu futbalového podujatia „Tutová šanca“ v Sobranciach.

- Nadácia materiálne podporila detských účastníkov športového dňa s názvom „Olympijský deň“, ktorého organizátorom bola ZŠ Jarovnice.

- Materiálnym vybavením Nadácia SFZ podporila tiež žiakov ZŠ s MŠ v Miláne pri príležitosti MDD, resp. športovo-kultúrneho dňa.

- Pri príležitosti organizácie podujatia a stretnutia členov Klubu ligových kanonierov podporila Nadácia SFZ legendy slovenského futbalu sumou 1009,28 eur, ktorá bola vyčlenená predovšetkým na dopravu ligových kanonierov na cestu do českého Kroměříža.

Nadácia SFZ tak podporila v prvej polovici roka 2022 spomínané aktivity sumou v hodnote viac ako 136.500 eur.

V Gabčíkove našlo svoj prechodný domov približne 300 detí.
V Gabčíkove našlo svoj prechodný domov približne 300 detí.
zdroj: SFZ
Peter Zeman

Značky