Nadácia slovenského futbalu: Originálne dresy v rukách výhercov


zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Nadácia slovenského futbalu zorganizovala, v spolupráci so SFZ, pri príležitosti 80. výročia od 1. zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie, dražbu dresov zo zápasu Slovensko – Paraguaj. Výhercovia dresov podporili nadáciu celkovou sumou 3803 eur.

Návrat slovenskej futbalovej reprezentácie na Tehelné pole sa niesol v duchu 80. výročia od historicky prvého oficiálneho medzištátneho zápasu Slovákov proti Nemecku (27.8.1939). Pri tejto príležitosti zorganizovala Nadácia slovenského futbalu, v spolupráci so SFZ, pre slovenských fanúšikov exkluzívnu dražbu originálnych zápasových dresov.

Dražba sa stretla s pozitívnym ohlasom a v priebehu necelého týždňa „súperili“ fanúšikovia na facebookovom konte SFZ o vzácne suveníry – dresy slovenských futbalových reprezentantov. Prvýkrát v histórii medzištátnych zápasov bola jedna sada originálnych zápasových dresov k dispozícii aj fanúšikom a tí príležitosť získať originálny dres využili. Celková suma za vyzbierané dresy dosiahla sumu 3803 eur.

Po vyhlásení oficiálnych výsledkov dražby a splnení štatutárnych podmienok, si mohli výhercovia prevziať dresy osobne v SFZ, viacerí využili možnosť doručenia zásielky poštou. O to viac nás potešili dodatočné pozitívne reakcie a fotografie výhercov s doručenými dresmi.

Nadácia slovenského futbalu a Slovenský futbalový zväz sa chce aj touto cestou poďakovať fanúšikom za účasť v dražbe a výhercom za finančnú podporu, ktorú nadácia využije v zmysle deklarovanej ambície vytvárať spoločenské hodnoty, podporovať rozvoj morálnej a výkonnostnej úrovne telovýchovy na Slovensku a aktivitami získavať zdroje na podporu detí, športujúcej mládeže a každého z futbalovej rodiny, kto sa ocitol v tiesni a potrebuje pomocnú ruku.


zdroj: SFZ

Nadácia slovenského futbalu deklaruje svoje poslanie a ciele v nasledujúcich bodoch:

- rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v metodickej, materiálnej a výchovnej oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže a celej širokej základne futbalu

- zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách

- prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov mládežou a športovcami a za týmto účelom prispieť k rekonštrukcii existujúcich štadiónov

- rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže

- materiálne a finančne podporovať fyzické osoby - bývalých i súčasných futbalových hráčov a funkcionárov, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli v tiesni, najmä po zdravotnej stránke 

Značky