logo
SFZ

SPRÁVCA NADÁCIE (ŠTATUTÁRNY ORGÁN)

Ján KOVÁČIK


SPRÁVNA RADA

Jozef PARŠO - predseda

Richard HAVRILLA - člen

Ladislav GÁDOŠI - člen

Karol BELANÍK - člen

Juraj JÁNOŠÍK - člen


REVÍZOR

Marcel KORINEK