logo
SFZ

ČO JE VAR?
Je to videoasistent rozhodcu, ktorý kontroluje rozhodnutia hlavného rozhodcu pomocou videozáznamu a komunikačného systému. Hlavný rozhodca bude naďalej zodpovedný za všetky rozhodnutia na hracej ploche, VAR má úlohu poradného orgánu. Do oficiálnych pravidiel futbalu ho zapísali v roku 2018.

ČO JE HLAVNOU ÚLOHOU VAR-u?
Minimalizovanie rozhodcovských chýb, ktoré majú zásadný vplyv na výsledok futbalového zápasu. Rozhodca musí urobiť rozhodnutie v reálnom čase na ihrisku a zmeniť ho môže vtedy, keď VAR potvrdí, že išlo o zjavné pochybenie. Na preskúmanie situácie bude mať rozhodca toľko času, koľko uzná za vhodné. Nikto nesmie rozhodcu pri prezeraní záznamu obmedzovať a musí ostať celý čas viditeľný.

ČO VŠETKO SKÚMA VAR?
VAR skúma štyri základné situácie: 
1) gólovú situáciu – skúma sa situácia pred tým, ako lopta prejde za bránkovú čiaru, či lopta neopustila hraciu plochu, či sa nejednalo o postavenie mimo hry, či počas akcie nebola nedovolená hra rukou či nedovolený zákrok 
2) penaltovú situáciu – skúma sa, čo predchádzalo penaltovej situácii 
3) priamu červenú kartu – skúmajú sa situácie, po ktorých by mal byť hráč vylúčený, nedovolené zastavenie súpera v gólovej situácii, hrubé nešportové správanie či násilné správanie 
4) chybnú identifikáciu hráča pri udelení karty (žltej alebo červenej). Iné situácie nemá VAR v kompetencii posudzovať.

KEDY SA ROZHODLO O POUŽÍVANÍ VAR-u NA SLOVENSKU?
V lete 2019 rozhodol Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, že VAR sa bude používať aj v najvyššej súťaži – Fortuna lige. V novembri 2019 sa začal proces školení a príprav v priestoroch Národného tréningového centra v Senci.

KEDY SA ZAČNE VAR POUŽÍVAŤ NA SLOVENSKU?
Počas nadstavbovej časti Fortuna ligy v sezóne 2020/21.

V KTORÝCH ZÁPASOCH SA VAR BUDE POUŽÍVAŤ?
Systém bude pomáhať rozhodcom v televíznych zápasoch Fortuna ligy. Na fungovanie VAR-u sú potrebné zábery minimálne z ôsmich kamier a toľko ich štandardne aj televízie používajú. Rovnako je potrebná aj kvalita záberov.

ČO JE POTREBNÉ K POVOLENIU NA POUŽÍVANIE VAR-u?
Dve certifikácie od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA. Tá certifikuje každú krajinu a v nej dva aspekty – technológiu a vyškolenie rozhodcov. FIFA musí odobriť technológiu, s ktorou sa bude pracovať a rozhodcovia musia absolvovať určitý počet školení, aby prešli certifikáciou. 

AKO BUDE FUNGOVAŤ VAR V PRAXI?
Je vypracovaný 40-stranový VAR protokol, ktorý jasne určuje, čo posudzuje VAR a ako sa má správať rozhodca. Videoasistent nahlási rozhodcovi na ploche do slúchadla, aby prerušil hru a išiel si situáciu pozrieť k monitoru za postrannou čiarou. Hlavný rozhodca si tiež môže vypýtať pomoc od videoasistenta a následne sa ísť pozrieť na monitor.

KTO JE AVAR?
AVAR je rozhodca, ktorý zastáva vo videooperačnej miestnosti (VOR) pozíciu asistenta videorozhodcu.

AKO VYZERALI ŠKOLENIA ROZHODCOV?
Rozhodcovia absolvovali simulované situácie na tréningoch, potom takzvané off-line školenie, kedy rozhodca nekomunikuje s videoasistentom v operačnej miestnosti a napokon online školenie, kedy je to klasický prípad, ako poznáme z televízie, VAR funguje naplno, rozhodca ho používa. Rozhodca získava certifikát po absolvovaní dvoch krátkych (2x30 min) a dvoch dlhých zápasov (2x45 min).

KOĽKO ROZHODCOV PREŠLO ŠKOLIACIM PRECESOM?
Školiaci proces na VAR a AVAR absolvovalo osem dvojíc v zložení rozhodca a asistent rozhodcu na výkon funkcie VAR a AVAR.

KDE BUDÚ VOR?
K dispozícii sú aktuálne dve mobilné operačné miestnosti. Ide o dodávky vybavené operačným systémom, v ktorých sedia traja ľudia – videoasistent rozhodcu, jeho asistent pre systém VAR a operátor systému. Naraz sa bude môcť VAR používať na dvoch zápasoch.

AKÉ PRAVIDLÁ PLATIA VO VOR?
V každej je externá kamera, ktorá monitoruje dodržiavanie protokolu. Ten obsahuje napríklad zákaz používania mobilných telefónov, konzumáciu jedla a podobne. Tento záznam sa po každom stretnutí ukladá do elektronickej platformy a následne ho FIFA vyhodnocuje.

AKO TO VYZERÁ VO VOR POČAS ZÁPASU?
Každý z VAR rozhodcov má pred sebou umiestnené dva monitory. Na jednom z nich sa v priamom prenose a najmä z pohľadu hlavnej kamery premieta zápas a na druhom, takzvanom sekundárnom monitore, má VAR rozhodca obrazovku rozdelenú na štyri časti, kde môže stretnutie a herné situácie súčasne sledovať z hlavnej kamery, detailnej kamery, tzv. ľavej a pravej šestnástkovej kamery, prípadne iných kamier (bránková, ofsajdová a pod.) podľa voľby a požiadavky VAR rozhodcu, Na sekundárnom monitore sa zápas premieta s trojsekundovým oneskorením oproti priamemu prenosu, aby si VAR rozhodca mohol hernú situáciu ihneď pozrieť aj z iných uhlov a kamier. VAR rozhodca aj jeho asistent majú na stole umiestnené zelené a červené tlačidlo. Zeleným tlačidlom sa robia záznamy z herných situácií, ako napríklad možný faul, možná červená karta, možný pokutový kop a podobne, ktoré sa následne ukladajú ako vystrihnuté videoklipy na monitore replay operátora systému. Ten si môže v prípade potreby kontrolovania niektorej situácie VAR rozhodcom, pozrieť desaťsekundový klip zo všetkých používaných kamier. Prostredníctvom červeného tlačidla rozhodca komunikuje s rozhodcami na hracej ploche. VAR rozhodca má stále na ušiach komunikačný systém, ale rozhodca na hracej ploche ho nepočuje. Až po stlačení červeného tlačidla.