logo
SFZ
Výzva na predloženie cenovej ponuky - výkon inžinierskej činnosti pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k výstavbe tréningovej haly s umelou trávou v NTC SFZ v Poprade a výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác pri výstavbe tréningovej haly s umelou trávou v NTC SFZ v Poprade.pdf
Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO.docx
Výzva na predloženie cenovej ponuky - vykonanie hrubých terénnych úprav v rámci prípravných prác pre realizáciu výstavby ihriska s umelou trávou v Poprade.pdf
Príloha 2 - položkovitý rozpočet.xls
Príloha č.3.pdf
Certifikát štadióna.pdf