logo
SFZ
Projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 2019-2021.pdf
Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.pdf