logo
SFZ
27.5.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.48.pdf
26.5.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.42.pdf
23.5.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.41.pdf
20.05.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.47.pdf
18.05.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.40.pdf
14.5.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.46.pdf
11.05.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.39..pdf
07.05.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.45.pdf
04.05.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.44.pdf
04.05.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.38.pdf
30.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.37.pdf
27.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.43.pdf
27.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.36.pdf
23.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.42.pdf
23.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.35.pdf
19.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.34.pdf
16.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.41.pdf
12.04.20211 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.33.pdf
10.04.2021 -Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.40.pdf
09.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.32.pdf
09.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.39.pdf
05.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.38.pdf
05.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.31.pdf
02.04.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.30.pdf
02.04.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.37.pdf
28.03.2001 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.29.pdf
26.03.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.36.pdf
19.03.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.28.pdf
19.3.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.35.pdf
15.03.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.34.pdf
15.03.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.27.pdf
11.03.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.33.pdf


08.03.2021- Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.26.pdf


05.03.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.32.pdf


01.03.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.25.pdf26.2.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.31.pdf


22.2.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.24.pdf


19.2.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.30.pdf


16.2.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.23.pdf


11.2.2021 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.29.pdf


05.02.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.22.pdf


01.02.2021 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.21_.pdf


15.12.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.28.pdf
13.12.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.20.pdf
8.12.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.19.pdf
4.12.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.27_.pdf
3.12.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.26.pdf
2.12.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.25.pdf
30.11.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.18.pdf
27.11.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.24.pdf
23.11.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.23.pdf
23.11.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.17.pdf
15.11.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.16.pdf
12.11.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.22.pdf
2.11.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.15.pdf
30.10.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.21.pdf
23.10.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.14.pdf
22.10.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.20.pdf
16.10.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.19.pdf
16.10.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.13.pdf
9.10.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.12.pdf
8.10.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.18.pdf
2.10.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.17.pdf
2.10.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.11.pdf
30.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.16_.pdf
25.9.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.10.pdf
24.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.15.pdf
22.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.14.pdf
18.9.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.9.pdf
17.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.13.pdf
15.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.12.pdf
10.9.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.8.pdf
10.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.11.pdf
8.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.10.pdf
4.9.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.9.pdf
4.9.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.7.pdf
3.9.2020 -Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.8.pdf
28.8.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.7.pdf
27.8.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.6.pdf
25.8.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.6.pdf
21.8.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.5.pdf
20.8.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.5.pdf
14.8.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.4.pdf
14.8.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.4.pdf
13.8.2020 -Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.3.pdf
11.8.2020 -Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.2.pdf
7.8.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.3.pdf
6.8.2020 - Zmeny v obsadení rozhodcov a delegátov SFZ č.1.pdf
31.7.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.2.pdf
28.7.2020 - Obsadenie rozhodcov a delegátov SFZ č.1.pdf