logo
SFZ

SFZ – Korupčná kauza z leta 2018 definitívne uzavretá

Sobota, 15.8.2020 06:00 | Posledná aktualizácia 18.12.2020 10:48

BRATISLAVA (SFZ) –  Slovenský futbalový zväz dňa 31. júla uzavrel prípad narušenia integrity regionálnych a oblastných súťaží z leta 2018.

V júli 2018 začal senát disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže disciplinárne konanie voči dvom desiatkam členom SFZ a šiestim klubom vo veci manipulácie zápasov v súťažiach, riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom

Na základe podnetu oddelenia integrity futbalu SFZ a informácií, poskytnutých Národnou protikorupčnou jednotkou (NAKA) - expozitúra Bratislava, došlo k odhaleniu tohto rozsiahleho korupčného prípadu. 

Konkrétne obvinenia z manipulácie sa týkali šiestich stretnutí v súťažnom ročníku 2017/18. Ovplyvňovanie bolo organizované najmä za účelom dosiahnutia lepších športových výsledkov, nie v spojení so stávkovaním. Iniciatíva k nekorektnému a protiprávnemu konaniu vychádzala predovšetkým zo strany funkcionárov domácich klubov, ktorí boli počas policajnej akcie zadržaní a rovnako ako rozhodcovia a delegáti predmetných stretnutí boli obvinení z trestného činu športovej korupcie.

Vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní prebiehalo paralelne s disciplinárnym konaním vo futbalovom prostredí, pričom vo veci konal na tento prípad osobitne vytvorený senát DK pre ochranu integrity súťaže. Vo všetkých rozhodnutých veciach bolo konkrétnym obvineným ich konanie v rozpore s predpismi SFZ v plnom rozsahu preukázané. Zároveň vo všetkých prípadoch už bolo ukončené trestné konanie, vedené pred Špecializovaným trestným súdom  a vydané rozhodnutia vo veci športovej korupcie.

Sankcie uložené jednotlivým členom SFZ za narušenie regulárnosti a integrity súťaží riadených SsFZ podľa čl. 52/2a DP

pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 

7 rokov 

Róbert Kolka(TJ Baník Kalinovo)

Juraj Randlísek (TJ Baník Kalinovo)

Pavel B. (ŠK Závažná Poruba)

Dezider Ferenc (TJ Santrio Láza)

V predošlých rozhodnutiach boli potrestaní pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie

8 rokov

Stanislav Kučera

7 rokov

Radovan Baníka (TJ Sklotatran Poltár) 

Štefan Bálint (MŠK Tisovec)

Milan Dolník

Ján Grenčík

Vladimír Ľupták

Ľubomír Konečný

Vladimír Kosec

Dávid Šimovič

6 rokov

Ján Majsniar

František Bán

Ladislav Pásztor

Ľubomír Bulla

4 roky

Oliver Doval

Rastislav Gonda

Michal Chudý

Sankcie pre kluby pokuta 3000 eur a odpočet 6 bodov

TJ Santrio Láza 

TJ Tatran Krásno nad Kysucou 

TJ Sklotatran Poltár 

ŠK Závažná Poruba 

TJ Baník Kalinovo 

MŠK Tisovec 

Pri výške disciplinárnych sankcií bral senát do úvahy výpovede osôb, ich postoj k veci, oľutovanie konania, mieru spolupráce pri vyšetrovaní manipulovania rovnako ako záujem niektorých jednotlivcov o účasť pri preventívnych aktivitách, spojených s predchádzaním narušovania regulárnosti v oblastných a regionálnych súťažiach SsFZ. 

Aj tento prípad a jeho definitívne uzavretie potvrdil jednoznačné smerovanie SFZ pri presadzovaní princípu nulovej tolerancie v prípadoch športovej korupcie, čím zároveň reflektuje predpisy FIFA, UEFA. Takto bude vždy postupovať v prípade akýchkoľvek pokusov o manipuláciu futbalových stretnutí na všetkých úrovniach futbalu.

“Rozhodnutím senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaže bolo v predmetnom prípade potrestaných 20 osôb a 6 klubov. Tento prípad bol z hľadiska počtu osôb a objasňovania jednotlivých skutkov rovnako náročný ako prípad manipulácie zápasov skupinou ukrajinských občanov, výsledkom čoho bolo v minulosti potrestaných 15 našich členov. Slovenský futbalový zväz ďakuje členom senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaže za ich čas, profesionálny prístup a výbornú prácu,“ zosumarizoval prípad manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.


Značky