logo
SFZ

SFZ – Nový manažér integrity Čavoj na školení na UEFA FIP: Cieľ bol zvýšiť úroveň znalostí


autor: archív jč, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – UEFA a jej oddelenie integrity (UEFA FIP – Football Integrity Programme) pokračuje vo vzdelávaní národných zväzov v boji proti manipulácii zápasov. Počas posledného januárového týždňa usporiadala strešná organizácia futbalu v Európe v rámci stratégie Spoločne pre budúcnosť futbalu kurz s názvom Zimná škola UEFA FIP.

SFZ A ÚLK ZAČÍNAJÚ NOVÚ KAMPAŇ PROTI MANIPULÁCII ZÁPASOV

MATCH-FIXING - V TOMTO ROKU ABSOLVOVALO ŠKOLENIE O MANIPULOVANÍ ZÁPASOV 1 650 FUTBALISTOV

Na školení si vymieňali svoje odborné skúsenosti ľudia pracujúci v tejto problematike na jednotlivých zväzoch. Slovenský futbalový zväz reprezentoval vo švajčiarskom Nyone manažér integrity futbalu Jakub Čavoj. „Cieľom bolo zvýšenie úrovne našich znalostí a výmena skúseností s match fixingom v jednotlivých krajinách. Školitelia od UEFA nám dávali praktické úlohy z obasti ovplyvňovania zápasov a my sme ich riešili a prezentovali problematické oblasti vyplavajúce z praxe. Napríklad sme simulovali spôsob prezentácií pre hráčov či prípadnú komunikáciu s futbalistami pri podaní vysvetlení k jednotlivým prípadom. Bolo to prvé školenie takéhoto rozsahu v tejto oblasti. V budúcnosti UEFA usporiada ďalšie, ktoré budú určené pre zástupcov polície a prokuratúry,“ povedal pre futbalsfz.sk manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.

Januárové školenie, na ktoré UEFA vybrala 25 zástupcov zväzov, ktorí pracujú v oblasti integrity bolo, rozdelené do patich hlavných oblastí:
a) základné princípy match fixingu a jeho medzinárodný rozmer
b) vzdelávanie a prevencia,
c) stávkový trh, zber a analýza dát,
d) vyšetrovanie a výsluchy,
e) udeľovanie trestov (disciplinárne konanie) a medzinárodná spolupráca.


autor: archív jč, zdroj: SFZ

Slovenský futbalový zväz sa venuje problematike ovplyvňovania zápasov dlhší čas. V minulosti už usporiadal školenia o športovej korupcii, keď si prednášky vypočulo približne 3000 hráčov, či kampaň Fortuna liga hrá fér, na ktorej SFZ spolupracoval s Úniou ligových klubov. „UEFA ocenila túto našu kampaň, najmä účasť bývalého previnilca Ivana Hodúra a jeho rozprávanie o jeho skúsenosti s manipulovaním zápasov pred samotnými futbalistami. Hovoril im najmä o negatívnych dôsledkoch svojho konania a dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Okrem toho UEFA pozitívne ocenila množstvo odhalených prípadov na Slovensku a aj zmeny v oblasti predpisov SFZ, napríklad nový etický kódex a vytvorenie senátu disciplinárnej komisie pre ochranu integrity súťaží,“ konštatoval Čavoj.

Oddelenie integrity SFZ absolvovalo v predchádzajúcich dňoch školenia s rozhodcami dvoch najbližších súťaží a aj v najbližšej dobe bude pokračovať vo vzdelávaní a prevencii. „Do začiatku novej sezóny 2020/21 pripravujeme v spolupráci s ÚLK spustenie online (e-learning) vzdelávania pre hráčov a realizačné tímy o problematike match fixingu,“ prezradil Čavoj.

Od januára nastala zmena na pozícii manažéra integrity SFZ, keď po Petrovi Dedíkovi prevzal agendu Jakub Čavoj, ktorý pracuje na oddelení integrity od roku 2016. „V prípade, že hráči či ktokoľvek v ich okolí disponuje informáciami o akejkoľvek podozrivej aktivite, môže sa nás obrátiť a zaslať ich na emailovú adresu integrita@futbalsfz.sk, prípadne na telefónne číslo protikorupčnej linky 0907 808 007 , je to možné aj anonymne. Garantujeme ochranu nahlasovateľa,“ zakončil Čavoj.

Značky