SFZ/ Pracovná skupina pre RaPP – Legislatívne návrhy na plynulejší reštart futbalového života

Štvrtok, 28.5.2020 06:00 | Posledná aktualizácia 28.5.2020 05:43
Pracovná skupina pre RaPP na pôde SFZ počas rokovania.
Pracovná skupina pre RaPP na pôde SFZ počas rokovania.
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Spolu s blížiacim sa návratom slovenského futbalu na trávniky pokračuje aj fungovanie príslušných komisií na ich pracovnom poli. Začiatkom týždňa sa stretla pracovná skupina pod vedením vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáša Piteka. Témou rokovania bolo zapracovanie zmien a doplnení registračného a prestupového poriadku.

“Aj keď o právnikoch sa hovorí, že sa radi zamotávajú v komplikovaných debatách, spolu s praktikmi z futbalového prostredia sme viedli debatu vecne,“ zhrnul do jednej vety formu dvojhodinovej debaty odborníkov na futbalové normy a pravidlá. 
Svoje si k jednotlivým článkom povedali sekretári regionálnych zväzov Ján Farbuľa, Marcel Eperješi, Ľubomír Zábojník, zástupcovia matriky SFZ Milan Sládkovič a Peter Holek  členovia komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik a Milan Lônčik, riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák, šéf LOSS Róbert Jano aj člen VV SFZ - zástupca hráčov Tomáš Medveď. 


autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

Registračný a prestupový poriadok rieši problematiku naprieč futbalovým hnutím, teda stupňa súťaže a vekových kategórií.
Podstatná časť rokovania bola venovaná maloletým hráčom a mládeži, debaty reagovali na podnety, ktoré priniesol reálny život. Pracovná skupina sa zhodla na návrhoch, ktoré sa dostanú pred výkonný výbor SFZ a ten k nim zaujme stanovisko.
Preberali sa témy, prelínajúce sa s prácou aj ďalších oblastí slovenského futbalu, v rebríčku dôležitosti sa vzhľadom na zásah koronakrízy do súťaží javí ako mimoriadne zásadná možnosť zavedenia zimného prestupového termínu bez obmedzenia pre amatérov tak, aby bol zosúladený s prestupovým termínom pre profesionálnych hráčov. Zároveň je možné posunutie prestupového termínu pre profesionálov. 

Diskutovalo sa aj o jednotlivých zmenách, ktoré sa s účinnosťou od 1. júla 2020 menia v rámci FIFA RSTP (registračný a prestupový poriadok FIFA) a FIFA TMS (online platforma pre asociácie členov FIFA na registráciu prestupov hráčov medzi klubmi).

Tie zásadné sa týkali týchto bodov:
- od 1. júla 2020 cezhraničné transfery všetkých amatérov pôjdu cez FIFA TMS, pričom predbežne bude všetky zahraničné prestupy amatérov zaznamenávať do FIFA TMS Slovenský futbalový zväz
- od 1. júla 2020 prestupy všetkých maloletých futbalistov v pozícii amatéra sa realizujú cez FIFA TMS
- stanovujú sa dve nové výnimky pre osobitné ustanovenia transferu maloletých hráčov:  1. študent na výmennej študentskej stáži, 2.  z humanitárnych dôvodov
- pôvodný termín na uskutočnenie provizórnej registrácie bol 30 dní odo dňa vyžiadania zo zahraničia, teraz sa termín zmení na sedem dní, takže celý proces bude efektívnejší
- od 1. júla 2020 bude nárok na solidárny príspevok aj pri prestupoch v rámci asociácie, doteraz to tak v rámci asociácie nebolo
- vytvorenie tzv. FIFA Clearing House, centrálny systém databázy na vyplácanie solidárnych príspevkov a výchovného sa posúva z októbra 2020 na rok 2021 

“Ani počas vynútenej pauzy sme nemohli vypnúť, futbalový život pulzoval a my chceme aj musíme byť pripravení nastaviť pri opätovnom rozbehu súťaží normy tak, aby bol reštart čo najplynulejší,“ uzavrel plodné rokovanie Lukáš Pitek.

Značky