logo
SFZ

SFZ – Profesionálni hráči už môžu nahlasovať cez aplikáciu Red Button ovplyvňovanie zápasov

Streda, 15.9.2021 07:30 | Posledná aktualizácia 14.9.2021 17:01

BRATISLAVA (SFZ) – Slovenský futbalový zväz pokračuje v boji proti ovplyvňovaniu zápasov. Tentoraz zorganizoval pre kluby najvyššej súťaže a II. ligy preventívne školenia z integrity s oficiálnym spustením aplikácie Red Button.

Spolu školenie prezenčnou formou absolvovalo viac ako 600 futbalistov z 28 klubov.  Hráči a členovia realizačných tímov si vypočuli informácie o najnovších trendoch v rámci prevencie proti manipulovaniu zápasov, o technikách manipulátorov a najmä o novej aplikácii na nahlasovanie korupcie Red Button, na ktorej zavedení sa dohodol Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov (ÚFP). „Podstatou projektu Red Button je využívanie aplikácie pre smartfóny profesionálnych futbalistov. Jej prostredníctvom môže hráč bezpečne nahlásiť, že ho akýmkoľvek spôsobom kontaktovali, aby sa podieľal na ovplyvňovaní zápasov. Z dôvodu ochrany integrity tejto aplikácie a garancie relevantnosti informácií si ju môžu sťahovať iba profesionálni futbalisti. Zásadnou ideou jej vytvorenia bola skutočnosť, že hodnota informácií je najvyššia, ak pochádzajú priamo od oslovenej osoby,“ povedal manažér integrity SFZ Jakub Čavoj.

Hráči dostali prístup k aplikácii osobne počas školení. „Každý získal na prihlásenie jedinečný prístupový kód, na základe ktorého nebude možné identifikovať, kto podnet podal. Oznamovateľ ho teda môže podať anonymne. Hlásenia pôjdu výhradne na oddelenie integrity SFZ, nikto iný k nim nebude mať prístup, teda ani centrála ÚFP či FIFPRO. Príslušní pracovníci zväzu podnet preveria, tak ako vždy doteraz, a po vyhodnotení oprávnenosti postúpia informáciu polícii a v rámci futbalovej štruktúry disciplinárnej komisii SFZ. Informácia od hráčov je pre nás veľmi dôležitá, veď ako účastníci zápasu sú priamo zainteresovaní a všetko pred ním, počas neho a po ňom vidia a počujú,“ priblížil fungovanie aplikácie Red Button Čavoj.

Začiatkom júna, počas prípravy slovenského tímu na Euro 2020, absolvovali rovnaké školenie aj reprezentanti. „Na praktických príkladoch sme im ukázali, že aj hráčom ich úrovne hrozí oslovenie zo strany ľudí, zvažujúcich pokus o ich zapojenie do zmanipulovaných stretnutí, prípadne o nelegálne stávkovanie,“ uviedol manažér integrity SFZ.

On-line prednášku o prevencii proti manipulovaniu zápasov si v júni  vypočuli už aj hráči všetkých klubov 1. ligy U19 a do konca aktuálneho súťažného ročníka by ju mali dostať aj kluby v súťažiach 1. ligy U15 až opätovne U19.

Okrem pravidelných školení pre mládež, profesionálov, rozhodcov a funkcionárov klubov SFZ už v minulosti podnikol viaceré kroky v boji proti manipulácii športových podujatí (match-fixing). Danej problematike sa venoval napríklad prostredníctvom kampane Fortuna liga hrá fér, podpísaním dohody o výmene informácií s orgánom zodpovedným za reguláciu hazardu na Malte, či spoločným vyhlásením proti manipulácii športových súťaží v rámci projektu IntegriSport Erazmus+.

SFZ

Značky