logo
SFZ

SFZ vydal ďalšie rozhodnutia v prípadoch narušenia integrity futbalových súťaží

BRATISLAVA (SFZ) - V nadväznosti na minulotýždňové verdikty Senátu disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže boli v kauze podozrenia z manipulácie najvyšších súťaži vydané ďalšie rozhodnutia.

BRATISLAVA (SFZ) - V nadväznosti na minulotýždňové verdikty Senátu disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže boli v kauze podozrenia z manipulácie najvyšších súťaži vydané ďalšie rozhodnutia. 

Po vypočutí všetkých zainteresovaných osôb, vyhodnotení všetkých dôkazov a podnetov z monitorovacieho systému UEFA ako aj ostatných relevantných informácii Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže rozhodol a uložil disciplinárne sankcie ďalším hráčom Peter Orávik, Ladislav Šosták, Richard Novák. 

Disciplinárne previnenia a výšky trestov sú zverejnené na webovej stránke SFZ v Úradnej správe č. 14  

SFZ upozorňuje, že nie všetci hráči potrestaní v rámci tejto kauzy sú alebo boli potrestaní priamo za manipuláciu stretnutí. V súvislosti s manipuláciou stretnutí sa niektorí previnili porušením predpisov z dôvodu narušenia integrity súťaže, a to napríklad nenahlásením ponuky na manipuláciu zápasov, zneužitím interných informácií, porušením zákazu stávkovania na zápasy a pod. V dôsledku takéhoto konania nebolo zabránené tomu, aby manipulácia niektorých zápasov prebehla alebo pokračovala v budúcnosti.  

Objasňovanie naďalej pokračuje, a keďže sa v prípadoch objavili nové skutočnosti Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže o sankciách ostatných riešených osôb rozhodne v najbližšej dobe. 

V súvislosti s informáciami o podozreniach z manipulácie zápasov nás môžete kedykoľvek kontaktovať aj anonymne na adrese integrita@futbalsfz.sk

Značky